Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Y mae y Peleni hyn yn feddyginaeth sicr, buan, a dyogel i'r Piles a'r Gravel, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu y a/ canlyn, meovs: .I POEN YN Y CEFN YSGAFNDER YN Y PEN S DIFFYG TREULIAD > RHWYMEDD. LLYNGYR MAN I DIFFYG ANADL SURNI YN YR YSTUMOG POEN YN Y LWYNAU GWAEW GWYNT COLIC -DWFR POETH DWFR-ATALIAD TEIMLAD 0 BWYSAU YN Y CEFN 11 1 cu •/ GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU POEN YN Y BORDDWYDYDD CHWYDDIANT YN Y TRAED POEN RHWNG YR YSGWYDDAU BRYCHAU 0 FLAEN Y LLYGAID CWSG ANESMWYTH DROPSY Y BENDRO CURIAD Y GALON CRYNDOD BILIOUSNESS ANMMUREDD Y GWAED NYCHDOD GWENDID CYFFREDINOL POENAU CRWYDROL A HOLL DDOLURIAU YR Y8TUMOG POENAU CRWYDROL A HOLL DDOLURIAU YR YSTUMOG YR YMYSGAROEDD YR ARENAU A'R AFU, &c., &c. « Parotoir y Peleni uchod mewn tri o ddulliau gwahanol mewn blychau, Is. lc. a 2s. 9c. yr un, fel y canlyn: 2 No. 1.-GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros Ddeng Mil o Dystiolaethau pwydg i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon ac yn ,en pllth y .mae amryw oddlwrth feddygon enwog., hebla"T y rhal canlynol.- 4Q4 -Z 0 z oo, Qe, 6 4'0 YR AFU, ■ \<VX^VV5< /■% \<! YR YMYSGAROEDD. V' v/.Vw»\V/ • ■■■ ? X (Label Wen). l/l|c. a 2/9 c. XY>< No. 2, GEORGES GRAVEL PILLS, XX X X'« A. /V >V (Label Las). 1/Hc. a 2/9c. V „ Sv XA NO 3, GEORBE'S PIUS FOR THE PILES, 7^7% VX t, ^t\2S YEARS' WORLD-WIDE REPUTATION!! X'« -Ar A6 J. E. GEORGE, M.R.P.S. 19 41P *4 o GLAM. C- Ag 0', + 0 q? 4 -4' 0 p 0 X X vVXVQ c, v v X /vi <vx 4k V- -o 4$ 44- /&/<& X ❖ X' ■ AM ,XX/ Xx ,to I Pe U YFROL FA WR 0 BYSTIOIAETHAY i NIVE RS AL oo AX^ Vj blyny^doedd m/n 0ddimth herso^ ynwyd S^n I T\^ TV°^ W 1, 6%v • X*" (THEY ABE MORE THAN X h^rn. ™E TO BE. ™EY "7 X^ I 1 sAveDM^^ £ ^J 1_ DR. CRYNANT'S PLASTER (Registered). ESTABLISHED 40 YEARS. Dymnna J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, hysbysu y .^ynoedd fod y cyfarwyddyd (prescription) i ddarparu Plaster| Dr. ^.ynant wedi cael ei ymddiried iado ef gan unijr ferch y diweddar JOHM WILLIAMS, neu fel yr adwaenir ef yn gyftredin, Dr. I ^ynant, yn ngofal yr hon y gadawodd efe y Receipt ar ddydd ei ^rwolaeth. Hefyd, sicrha ei gydgendl y bydd i'r Piaster h\vn gael ei barotoi dan ei arolygiaeth. uniongyrchol ef ei bun o'r defnyddiau ttieddyaol puraf, heb ystyried na thraul na thrafferth, ac yn unol ag hyfforddiadau pendant y darganfyddwr. Mae Plaster Dr. Crynant yn ddarpariaeth ddigyffelvb at doriad asgwrn, briwiau, ysigfa, clwyfau, chwyddiadau, cornwydydd, y §V?ynegon, a phob math o arcbollion toredig a darniog. Difa mewn "yr amser y poenau mwyaf arteithiol. Mae mewn ugeiniau o w Z5 ahosion wedi iachau aelodau ag oeddynt wedi haner mortiffio; ac n.lq dweyd rhywbeth ar antur ydym wrth ddweyd y gellid, pe b'ai ^sieu, cael miloedd o bersonau, mewn pob sefyllfa o fywyd i dysliolaethu i ryfeddol rinweddau y Plaster hynod liwn. Drwy ei allu i bwylysu cj lchrediad y gwaed, i gynyrchu gvvres oaturiol yn y man y gosodir ef arno, ac i gasglu yn nghyd i'r un lie °|l alluoedd gwellbaol y corff, y mae yn hynod effeithiol i symud S^endid o'r aelodau ac i gryfhau y gewynan. Mae l~efyd yr un mor llwyddianus i symud Anhwylderau y « rest, y Quinsy, y Pleurisy, Lumbago, Sciatica. Bydd i bersonau sydd yn ddarostyngedig i'r Bronchitis gael fod y Plaster hwn o werth anmhrisiadwy iddynt. Os gosodir un ar y n frest ar ymddangosiad cyntaf y dolur poenus hwn, rhodda atalfa buan ar ei gynydd ac os cedwir un yn barhaus ar y frest yn ystod misoedd oerion a chyfnewidiol yr hydref a'r gauaf, gwna gadw draw ymosodiadau or dolur hwn. i Mae y Plaster hwn wedi ei brofi yn hynod effeithol at symud caledrwydd yn y ddwyfron, ac felly v mae yn anmhrisiadwy i famau pan yn diddwyn plant, pryd y maent yn agored i gnapiau yn y frest. lorer twll yn y Plaster, a gosoder ef yn dwym ar y fron, a bydd yn offerynol i wella ac i gadw draw fagwraeth, awelon, a doluriau mamogol ereill sydd yn dtieddol iddynt ar yr adeg hon. Ar werth gan-bob fferyllydd parcbus mewn Packets 7id. a 2 2 Is. lid. yr un; yr UD mwyaf drwy y Post am Is. 3d. mewn Stamps. Er dyogelwch y cyhoedd rhag ffng-blasterau, bydd pob pecyn or plaster hwn yn dwyn enw y darganfyddwr, J. Williams, ar Stamp y Llywodraeth fydd am dano; heb hyn ni fydd dim yn wirioneddol. GWNEUTHURWR J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain. The American Rheumatic Liniment NEU "THE AMERICAN MARVEL." Mae y ddarpariaeth hon yn un o rai hynotaf yr oes at y Rheu- matic, Lumbago, Sciatica, Poen yn y Cefn a'r Ochrau, Chwyddiant, Cramp. Bruise, Sprain, Quinsy, holl ddoluriau y Gwddf, Gwendid yn yr Aelodau, Cylchrediad Gwan, Poenau yn y Joints, Chilblains, Cric yn y Cefn a'r Gweddf, Stiff Neck, Tarddiadau ar y Croen, Cornwyd- ydd, Stiffrwydd, Henaint, &c. Mae gan berchenog yr AMERICAN MARVEL lawer o dystiolaethau o barthed i'r feddyginiaeth rinweddol hon oddiwrth bersonau ag oeddynt wedi eu rhoddi i fyny yn anwelladwy gan feddygon. Mae wedi galluogi y cloff i gerdded. Mae wedi ystwytho can- oedd o Stiff Joints. Ar ol i bob petli arall fethu, gyr ymaith chwydd- iadateperyglus a phoenus mewn yehydio, oriau. Mae fel yn swyno pob math o boenau Rheumaticaidd o'r cefn, y breichiau, a'r cluniau. Bvdd i'r personau hyny sydd yn mynychu y Turkish Bath gael fod ychydig ddyferynau ar law y Shampooer yn hynod effeithiol er ystwytho yr holl gorff, ac i hwylysu y gwellhad. Ar werth gan bob fferyllydd mewn potelau Is lld. a 1 s.9d. yr un. 2 Os dygwydd i'r fferyllydd fod allan o hono, gofynwch iddo anfon am fotelaidi chwi oddiwrth y gwneuthunvr, neu un o'r London W hole- sale Houses. Perchenog J. E. GEORGE, X.R.P.S. Hirwain.