Hide Articles List

19 articles on this Page

DOLGELLAU.

CRGESOSWALLT.

HENEGLWYS (MON).

ABERAERON.

UP AND DOWN THE DEE. I

News
Cite
Share

UP AND DOWN THE DEE. Gan fod fy ngalwedigaeth yn fy arwain o Connah's Quay hyd tua Point of Air, daw cryn lawer o bersonau a phethau dan fy sylw. Pan y bydd yr hogyn a minau wedi lledu yr hwyliau i gofleidio yr awch, a'r rhwydau hefyd i gofleidio rhai-rhy ychydig fel rheol-o breswylwyr y dyfnder, bydd genyf hamdden i edrych oddi amgylch ar y golygfeydd prydferth o bob tu i'r afon. Ond a'r ochr Gymreig y mae a fynwyf fi heddyw. Fel yr wyf yn cychwyn allan o borthladd Connah's Quay, nis gallaf lai nag edrych o'r tu ol ar y bont brydferth, ychydig yn uwch i fyny yr afon, a adeiladwyd yn ddiweddar gan Gwmni y Manchester, Sheffield, and Lincolnshire Rail- way. Er dydd Llun, Mawrth 31ain, y mae y llinell newydd sydd yn arwain drosti wedi ei hagor, a cherbydresi yn rhedeg yn rheolaidd rhwng W.tecsam a Chaerlleon ar hyd-ddi. Pan y tuallan i Fagillt, cofiais i mi glywed fod y Parch. J. E. Jones wedi rhoddi i fyny y fywoliaeth oherwydd afiechyd. Gwasanaethwyd y Sul diweddaf yn yr eglwys gan y Parch. D. J. Thomas, B.A., Winchester, yn y boreu, a'r Parch. W. Ll. Nicholas, Fflint, yn yr hwyr. Y mae yma faes eang i weithio; oredaf mai nid gwaith ofer fyddai parotoi ystafell genhadol gyf leus i Eglwyswyr y rhan orllewinol o'r plwyf. Troais i fewn i Fostyn, er prynu ychydig lun- iaeth. Gofynwyd i mi fwy nag unwaith a oeddwn wedi clywed am faner Home Rule Dr. Pan Jones. Yna cefais yr hanes. Cynhelid cyfarfod llenyddol yn nghapel y Dr. ar ddydd Gwener y Groglith yn ymyl y capel yr oedd baner yn chwifio, a'r geirjau Home Rule yn ysgrifenedig ami. Dywedai y Dr. mai nid di- wrnod i fod yn drist, eithr yn hytrach i lawen- hau, oedd y dydd Gwener liwnw. Beth oedd yn meddwl y Dr.? Ai edrych ymlaen yr oedd at gyflwr gogoneddus gwlad y gan pan y byddai Home Rule yn ffaith? Ai tybod fod gweithred- iadau y dydd Gwener Groglith cyntaf yn colli eu mawredd yn ei olwg wrth eu cyferbynu a gweithrediadau mwy (?) dygiad i mewn yr oes t, euraidd pan y byddai pob meistr tir a pherson ymhlith y pethau a fu ? Feallai hefyd fod y Dr. yn ehedeg ymlaen yn ei feddwl at ganlyn- iadau rhyw friendly contest rbyngddo ef a Mr. Gee, o Ddinbych, am y swydd o Lywydd y Cyfrin-gyngor. Sonia More am ei Utopia, ond nid oedd yr ynys hono ond rhag-ddangosiad gwan o'r hyn a fyddai cyflwr Cymru dan Home Rule. Yr eglwys wedi ei throi yn Assembly Hall y plwyf (ei throi yn ystabl wnaeth Crom- well),dim un Eglwyswr i'w gael i fod yn ddolur llygaid i breswylwyr "Cymru Fydd," a phob gwetthjwr yn berchen ei dair erw a buwch." Ai ar ryw linellau fel yna y rhedai meddwl y Dr., nis gallaf wybod i sicrwydd, ond wrth gys- ylltu y faner a'i ddywediad am lawenydd y dydd, felly y cesglais.—Pysgotwr.

LLANDIFAELOG-FACH.

BWRDD YR ADOLYGYDD.

Advertising

LLANDUDOCH.

LLANDEGAI A LLANLLECHID.

LLANBEDROG.

NODION 0 FON.

LLANERFYL.

IMAESYGROES, LLANLLECHID.

CAPEL UCHAF (BRYCHEINIOG).

DEONIAETH LLEYN.

[No title]

BUGE¡LiAID ENEIDIAU.

LLANGYNDEYRN.