Hide Articles List

19 articles on this Page

DOLGELLAU.

CRGESOSWALLT.

HENEGLWYS (MON).

ABERAERON.

UP AND DOWN THE DEE. I

LLANDIFAELOG-FACH.

BWRDD YR ADOLYGYDD.

Advertising

LLANDUDOCH.

LLANDEGAI A LLANLLECHID.

LLANBEDROG.

NODION 0 FON.

LLANERFYL.

IMAESYGROES, LLANLLECHID.

News
Cite
Share

MAESYGROES, LLANLLECHID. CYFARFOD YMADAWOL Y PARCH. J. D. JENKINS, B.A.—Nos Fawrtb, yr 8fed cyfisol, cynhaliwyd cyfarfod gan Eglwyswyr y lie uchod er cyfhvyno rhoddion i'r Parch. J. D. Jenkins, B.A., ein cyn-gurad llafurus, ar ei ym- adawiad am Benmaenmawr. Llywyddwyd gan Mr. Roberts, Maesygroes, ac arweiniwyd yn ddeheuig gan y Parch. R. M. Jones, B.A., ein curad newydd. Awd ymlaen â'r cyfarfod fel y canlyn :-Tôn gynulleidfaol; anerchiad rhagorol gan y cadeirydd adroddiad, Gardd- wr ydwyf fi," William Griffith Williams, Ponc- lon; cAn, Clychau Aberdyfi," Miss M. J. Webster, Tanymarian adroddiad, Miss Ellen Edmunds, Plas Hwfa can, Mr. J. Hughes Roberts, Glan Bethlehem; adroddiad, Yrhen ferch," Miss Gwenllian Morris, Llwyncelyn; cAn, Yn bymtheg oed," Miss Ruth Annie Roberts, Glan Bethlehem. Yn awr deuwyd at brif waith y cyfarfod, sef cyflwyno gweithiau y Doctor Lightfoot ar Epistolau St. Paul at y Philipiaid a'r Galatiaid i'r Parch. J. D. Jenkins. Ymddiriedwyd y gorchwyl pwysig hwn i Mr. ] Enoch D. Roberts (Llwydfor), yr hwn, wedi gwneyd ychydig sylwadau gyda golwg ar weith- i garwch y Parch. J. D. Jenkins (tra yma yn ein 1 plith), a derfynodd gydag anerchiad barddonol. Y Parch. J. D. Jenkins, wrth gydnabod y rhoddion a'r teimladau caredig tuag ato ef, a ] ddywedodd, gyda theimlad dwys, nas gall ] amser nac amgylehiadau byth ddileu yr argraff { lwfn a'r cariad diledryw o'i fynwes tuag at Eg- 1 0 lwyswyr Maesygroes, a'r plwyfolion yn gyff- redinol. Dilynwyd ef yn wresog a rhagorol gan Mr. Roberts, Maesygroes Mr. G. Maesfab Wil- liams, Maesygroes Mr. William Henry Jones, Talybont; a'r Parch. R. M. Jones, B.A., curad. Ynnesaf awd ymlaen A'r i-haglen:-Adroddiad Seisnig, David MacNauglit, Plas Hwfa deuawd, Miss Ruth Annie Roberts a Mr. J. Hughes Roberts; adroddiad, "Aelwyd gysurus," Miss Webster; can, Merch y melinydd," Miss Lizzie Hughes, Talybont; dadl, "Gochelyd Cyfreithwyr," Mri. David Richard Hughes, Half Way House, Richard Hughes, Old Coet- mor House, a David Davies, Wernbach; cAn, "Llwybr y Wyddfa," Mr. William Henry Jones, cafodd encore, a chanodd Rhyfelgyrch Cadben Morgan; adroddiad, "John a'i feistr," Mr. John Williams, Dolhelig rhangan, "Yngolwg y porthladd clyd," y C6r. Ar ol talu diolch, &c., terfynwyd y cyfarfod trwy ganu yr Anthem Genedlaethol. Gwasanaeth- odd Mr. Hugh Roberts, Glan Bethlehem, wrth yr harmonium. Cafwyd cyfarfod a chynulliad rilagorol.-Gohebydd.

CAPEL UCHAF (BRYCHEINIOG).

DEONIAETH LLEYN.

[No title]

BUGE¡LiAID ENEIDIAU.

LLANGYNDEYRN.