Hide Articles List

19 articles on this Page

DOLGELLAU.

CRGESOSWALLT.

HENEGLWYS (MON).

ABERAERON.

UP AND DOWN THE DEE. I

LLANDIFAELOG-FACH.

BWRDD YR ADOLYGYDD.

Advertising

LLANDUDOCH.

LLANDEGAI A LLANLLECHID.

LLANBEDROG.

News
Cite
Share

LLANBEDROG. CYFARFOD YSGOLION SUL.-Cynhaliodd yr Ysgolion Sul canlynol eu cyfarfod blynyddol cyntaf, sef Llanengan, Llangian, Llanfihangel- Bachellaeth, a Llanbedrog, yn y lIe uchod, ar y 7fed cyfisol, sef dydd Llun y Pasg, pan y daeth oddeutu 3u0 ynghyd. Yr oedd gweithrediadau y dydd ynglyn A'r cyfarfod uchod fel y canlyn Am ddau yn y prydnawn, holwyd y plant yn Hanes Daniel gan y Parch. H. J. Manley, ac yr oedd yr ateb a'r holi yn wir dda, yr hyn a ddengys fod yr holwr wedi astudio y ffordd fwyaf syml i ofyn y cwestiynau. Yna awd ymlaen at yr ail ran o waith y cyfarfod pryd- nawnol, sef holi y rhai mewn oed gan Reithor Llanbedrog a D.G., yn y benod ddiweddaf o'r efengyl yn ol St. Marc. Cyn myned at y benod gofynodd yr holwr, fel arweiniad i mewn, ychydig o gwestiynau gwir deilwng. o sylw, sef, am ba reswm yr ydym yn derbyn gwahanol lyfrau y Testament Newydd fel gwir Air Duw, ac ar ba sail yr ydym yn derbyn y cyfryw yn ol enwau eu gwahanol awduron? Da genyf ddweyd iddo gael atebion boddhaol. Wedi canu emyn, ymwahanwyd i gyfranogi o wledd ardderchog o de a bara brith a barotowyd ar ein cyfer yn ffrynt y Rheithordy gan Reithor haelfrydig a thwymngalon Llanbedrog. Yr oedd y zel, yr yni, a'r parodrwydd i wneyd unrhyw beth er hyrwyddo gweithrediadau y cyfarfod yn brawf amlwg o weithgarwch Eglwyswyr Llanbedrog, a'u serch tuag at eu parchus Reithor. Gwnaeth y merched a'r meibion eu rhan yn ganmoladwy. Wedi i bawb gael eu gwala o fwyd, rhanodd Rheithor Llanbedrog, a'r Misses Barrow a Parker, The Cottage, Llanbedrog, gnau a melus- ion i'r plant. Yna awd o gwmpas i edrych ar olygfeydd ysblenydd Llanbedrog. Am chwarter i chwech galwyd pawb ynghyd i'r ail gyfarfod i glywed cantata Y Bugail Da" yn cael ei berfformio. Yr oedd dyddordeb neillduol yn cael ei deimlo gyda golwg ar berfformiad y cantata, ac y mae yn llawen genyf na chafodd neb ei siomi. Cymerwyd y darllen gan y Parch. P. Williams, Llanengan, yr hwn, a'i lais clir a pheraidd, a ddywedodd bob gair yn eglur a dealladwy. Arweinydd y gerddoriaeth oedd Mr. Hugh Jones, Selah Terrace, Llanbedrog. Y mae y brawd ffyddlon hwn yn teilyngu clod a pharch am y llaf ur diflino a gymerodd gyda'r cantata, a chredaf ei fod wedi cael tal am ei lafur yn nadganiad ardderchog y cyfryw. Canwyd yr unawd, Fel bugail y portha efe ei braidd," gan y dadganydd enwog, Mr. Robert < Roberts, Llanbedrog, yn wir dda. Chwareuwyd ] yn fedrus ar yr organ gan Mr. Williams, ysgol- feistr Llanbedrog. Cafwyd anerchiadau gan y Parchn. P. Williams, Llanengan, a Rheithor Llanbedrog. Yn ystod y perfformiad canwyd yr hen anthem, Duw sydd noddfa." Yna ym- wahanodd pawb, gan ddweyd fod ein cyfarfod blynyddol cyntaf wedi bod yn llwyddiant per:ffaith.-A clod.

NODION 0 FON.

LLANERFYL.

IMAESYGROES, LLANLLECHID.

CAPEL UCHAF (BRYCHEINIOG).

DEONIAETH LLEYN.

[No title]

BUGE¡LiAID ENEIDIAU.

LLANGYNDEYRN.