Hide Articles List

24 articles on this Page

Llith o Lerpwl.

FESTRI Y PASG.

FERNDALE.

GLYN CEIRIOG.

MAERDY.

ABERTEIFI.

LLANGYFELACH.

News
Cite
Share

LLANGYFELACH. WYTHXOS Y DIODDEFAINT. Cynhaliwyd gwasanaeth bob nos yn eglwys y plwyf uchod yn I I., ystod Wythnos y Dioddefaint, ac ar Ddydd Gwener y Groglith am 10.80 yn y boreu, a 7.30 yn yr hwyr. Er fod y lie mor wasgaredig, ac yn dymor mor brysur ar yr amaethwyr ac eraill, eto daeth cynulleidfa fawr ynghyd bob nos, a thystiolaeth pawb ydoedd, "Da yw i ni fod yma." SUL Y P ASG.-Gweinyddwytl y Cymun Sanct- aidd am 10.30 yn y boreu, ac er fod yr hin yn wlyb, eto yr oedd cynulleidfa liosog wedi dyfod ynghyd i gadw yr wyl hon. Rhif y cymunwyr y Pasg eleni oedd 70, yn agos i gymaint arall ag oedd yn arferol o gymuno yma. Euill tir yn gyflym y mae yr Eglwys drwy yr holl blwyf er penodiad y Ficer newydd, y Parch. D. Watcyn Morgan. Y mae eglwys eang a hardd yn cael ei hadcil- adu yn bresenol yn Nhreforris, ac un arall ar gael ei dechreu yn Nglandwr, lIe y mae y Parch. Enoch Jones, M.A., yn llafurio. Y mae eisioes wedi gwneyd daioni mawr yn y lie. Y SUL CYXTAF WEDI Y PASG.-Cyiihaliodd yr Ysgol Sul ei chyfarfod chwarterol am ddau o'r gloch prydnawn ynyr ysgoldy, pryd y daeth cynulleidfa ragorolynghyd. Yr oedd y rhaglen I fei y canlynAdroddiad, Miss Jane Jones, Pengors adroddiad, Mr. Trevor Mort adrodd- iad gan y plant yn unig, y rhan gyntaf o'r Catecism canu emvn, Cysegrwn fiaenffrwyth dyddiau'n hoes," &c, adroddiad, Shall this life be wasted," Miss Ellen Stephenson adrodd- iad, "Claddedigaeth Moses," Mr. Wm. Jones, Bryntawel; adroddiad, "Ceisiwch yr Arglwydd," Miss Mary Morgans, Mynydd GaruIIv/yd ad- roddiad, "Yr Ystorm ar For Galilea," Mr. Thomas Lewis, Coedcaeeroes adrodd y Deg Gorchymyn gan yr holl ysgol; adroddiad, "Y ddau bren," Mr. David Jones adroddiad, Efe a osododd Duw yn lawn," Mr. Jacob Hughes adroddiad, Dyn ddoe, a dyn heddyw." Mr. Thomas Hughes. Aeth pawb drwy eu gwaith yn ganmoladwy iawn, yn enweclig y plane bach gyda'u Pwnc." Y mae yma gyfarfod o'r plant bob nos Wener, a hawdd oedd gwybod wrth eu clywed yn adrodd ac yn ateb mor dda eu bod wedi cael eu dysgu a'u hyfforddi yn ofalus iawn. Y mae adrodd Pwnc yn beth newydd yn y cyfarfodydd yma Dywedodd y Parch. David Thomas Jones ar ddiwedd y cyfarfod ei fod yn bwriadu i'r Ysgol Sul adrodd Pwnc," sef rhyw ran o'r Catecism, ar y Sul yn yr eglwys ar ol yr ail lith, fel y mae yr Eglwys yn gorchymyn. Llanwr o'r lie.

LLANGYNDEYRN.

[No title]

Y FOCHRIW.

CWMAFON.

GLYNTAF.

CILGERRAN.

ABERMAW.

Y FERWIG.

- YSTRADYFODWG.

ABERHONDDU.

HIRWAUN.

BRYNEGLWYS.

LLANSANTFFRAID, CEREDIGION.

CLYDACH.

RHYL.

LLANSAMLET.

HENDY GWYN AR DAF.