Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S PILE flHD CBflVEl PILLS. y mae y Peleni hyn yn feddyginaeth sier, bllan, a dyogel i'r Piles a'r Gravel, ac i lnaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, me,( rys. POEN YN Y CEFN YSGAFNDER YN Y PEN DIFFYG TREULIAD RHWYMEDD. LLYNGYR MAN DIFFYG ANADL SURNI YN YR YSTUMOG | POEN YN Y LWYNAU GWAEW GWYNT ..{ COLIC j DWFR POETH DWFR-ATALIAD I TEIMLAD 0 BWYSAU YN Y CEFN I I '-oJ GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU POEN YN Y BORDDWYDYDD CHWYDDIANT YN Y TRAED POEN RHWNG YR YSGWYDDAU BRYCIIAU 0 FLAEN Y LLYGAID CWSG ANESMWYTH I DROPSY Y BENDRO CURIAD Y GALON CRYNDOD I BILIOUSNESS ANMflUREDD Y GWAED NYCHDOD GWENDID CYFFREDINOL POENAU CRWYDROL A HOLL DDOLURIAU YR YSTUMOG YR YMYSGAROEDD YR ARENAU A'R AFU, &c., &c. Parotoir y Peleni uchod mewn tri o ddulliau gwahanol mown blychau, Is. lc. a 2s. 9e. yr un, fel y canlyn: 2 X No. 1.—GEORGE'S PILE AND GRAVEL PillS. No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae perchenog' y Peleni hyn wedi derbyn dros Ddeng Mil o Dystiolaethau pwysig i effeitliiolrwjdd y Feddyg'iniaeth hon, ac yn eu plith y mae amryw oddiwrth feddygon enwog, lieblaw y rhai eanlynol. ,#- "iYQ;'(, 'X:> I¡ IP: ./ø« <{) t" a (,/Q'q -q,r¡,"tG ,'tt:s.o. C;t; o \) ,¡ "l <% ,=' v <Ï <ooo 0 "$"? ",eo'<eO" 4 Čo > o,« 4" /(; C @ <Q;- 4'èÔ ,0 J1,°'ci'ó/(¿o;¿-O. e,(o,¡';C{4;q W** YR ARENAU, VV>V> > V^\ YR YSTUMOG, Vv'X V>V VA y YR YMYSGAROEDD. V V X V *X V x — \$*^ X X \^yy^y\yi. i, BEORBE's PILE & BRAVEL piusNf k c-Ci jr X. <&> <?k jr V cr d, f X. XA J />/ ^6 f 2 X < £ & jC yT (Label Wen). l/ljc. a 2/9 c. X X No. 2, BESRBE'S BRAVEL PILLS, \X /VtX ./v (Label Las). l/l|c. a 2/9c. XS- X YA HO. 3, BEORBE'S PILLS F03 THE PILES, y/ £ & X? V <V tY S Pfr X V V A- <_ ^foJx X#VV 25 YEAR8' WORLD-WIDE REPUTATION!<?<& ^K% Jo °S% V\^7^X E- SEOEQE, M.R.P.8.y^V^, X\ ^/vX \#^ ^MA W/ S/,Jy w/ss+v-*4%y xv^ vX Y V\s> x^ /v x X %.w • w <&/ x<*y. °>^X i x#/oV X X w X ^x A,« y~— Y& <^s 0 DfSTIflliFmni TTTSTTVERSAL' SN,T^ V* h TESTIMONY- °<^N \$V-\ ri^THAN G0I^K^V | ,vX iTHW ARE SOKE ™ I X\ S X Vv "»<»*» oz-^v^v I | 10 mE, THEl ,1 Xf« X ^-8Cyff' ° 0°PA1iBW4.0 j "M in eN"V-W- "W Ir DR. CRYNANTS PLASTER (Registered). ESTABLISHED 40 YEARS. Dymuna J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, hysbysu y ^ynoedd fod y cvfarwyddyd (prescription) i ddarparu Plaster Dr. LYnant wedi cael ei ymddiried iddo ef gan unio- ferch y diweddar OHNT WILLIAMS, neu fel yr advvaenir ef yn gyftredin, Dr. rynant, yn ngofal yr hon y gadawod'd efe y Receipt ar ddvdd ei '^volaetb. Hefyd, sicrha ei gydgendl y bydd i'r Piaster Irvyn ^ael ei barotoi dan ei arolygiaeth uniongyrchol ef ei hun o'r defnyddiau Z- puraf, heb ystyried na thr'aul na thrafferth, ac yn unol ag ynorddiadau pendant y darganfyddvvr. Mae Plaster Dr. Crynant yn ddarpariaetli ddigyffelvb at doriad ^r^v'iau5 ysigf'1 j ehvyfau, chwvddiadau, cornwydvdd, y g yuegon. a phob math o arcliollion toredig a darniog. Difa mown a b ^Ulser y Poenau mwyat" arteitbiol. Mae mewn ugeiniau o nid°r°n Wet'^ iachau aelodau ag oeddynt wedi haner mortiffio ac • • Weyd rhywbeth ar antur }'dym wrth ddweyd y gellid, pe b'ai c|v Cae^ miloedd o bersonau, mewn pob sefyllfa o f'ywyd i ^olaethu. i ryfeddol rinweddau y Plaster hynod liwn. nati Drry a^u bwylysu ej lchrediad y gvvaed, i gynyrchu gwres boll ■ li man y Sosoc^ir ef arno, ac i gasglu yn nghyd i'r un lie crn-J v^^dd gwellbaol y corff, y mae vn hynod effeithiol i symud e"d>d o'r aelodau ac i gryfhau y gewynau. yr tin mor llwyddianus i syinud Anlivvylderau y J y Quinsy, y Pieurisy, Lumbago, Sciatica. Bydd i bersonau sydd yn ddarostyimedig i'r Bronchitis gaol fod y Plaster hwn o werth anmhrisiadwy iddynt. Os gosodir un ar y frest ar ymddangosiad cyntaf y dolnr poenus hwn, rhodda atalfa buvm ar ei gynydd; ac os cedwir nn yn barhaus ar y frest yn ystod misoedd oerion a cliyfnewidiol yr hydref a'r gauaf, gwna gadw draw I r, e5 Z!1 17inosodiadau o'r dolur hwn. Mae y Plaster hwn wedi ei hrofi yn hynod effeithol at symud caledrwydd yn y ddwyfron, ac felly y ma« yn anmhrisiadwy i famau pan yn diddwyn plant, pryd y maent yn agorel i gnapiau yn y frest. Torer twll yn y Plaster, a gosoder ef yn dwym ar y fron, a bydd yn offerynol i wella ac i gadw draw fagwraeth, awelon, a doluriau fflamegol ereill sydd yn dueddol iddynt ar yr aaeg hon. Ar werth gan bob fferyllydd parchus mewn Packets 7-id. a 2 Is. l-id. yr uii yr un mwyaf drwy y Fost am Is. 3d. mewn Stamps. 2 Er dyogelwch y cyhoedd rhag ifug-blasterau, bydd pob pecyn o'r plaster hwn yn dwyn enw y darganfyddwr, J. Williams, ar Stamp y Llywodraeth fydd am dano heb hyn ni fydd dim yn wirioneddoi. GWNEUTHURWR J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain. The American Rheumatic Liniment NEU TIIL AMERICAN MARVEL." Mac y ddarpariaeth hon yn un o rai Imiotaf yr oes at y Rheu- matic, Lumbago, Sciatica, Poen yn y Celn. a'r Ochrau, Ohwyddiant, Crainj). Bruise, Sprain, Quinsy, holl ddoluriau y Gwddf, Gwendid yn yr Aelodau, Cylchredhid Gwau, Poonau yn y Joints, Chilblains, Cric yn y Cefn a'r Gweddf, Stiff Neck, Tardduidau ar y Croen, Cornwyd- ydd, Stiffrwydd, Henaint, &c. .J Mae gan berchenog yr AMERICAN MARVEL Inwer o dystiolaethau o barthed i'r feddyginiaeth rinweddol lion oddiwrth bersonau ag oeddynt wedi eu rhoddi i fyny yn anwelladwy gan ,J feddygon. Mae wedi galiuogi y clofF i gerdded. Mae wedi ystwytho can- oedd o Stiff Joints. Ai, ol i bob peth arall fethu, gyr ymaith chwydd- iadan peryglns a phoenns mewn ychydig oriau. Mae fel yn swyno pob math o boenau Rheumaticaidd o'r cefn, y breichiau, a'r cluniau. Bvdd i'r peronau hyny sydd yn myjiychu y Turkish Bath gael fod ychydig ddyferynau ar law y Shampooer yn hynod effeithiol er ystwytho yr holl gorfF, ac i hwylysu y gweilhad. Ar werth gan bob fferyllydd mewn potelau Is lid. a ls.9d. yr u ii. Os dygwydd i'r fferyllydd fod allan o hono, gofynweh icido anfon am fotelaid i chwi oddiwrth y gwneuthurwr, nett un o'l London Whole- sale Houses. Perchenog J. E. GEORGE, M.R.P.S. Hirwain.