Hide Articles List

13 articles on this Page

Y PASG.—ADGYFODIAD CRIST.

YR UNDEB EGLWYSIG.

[No title]

Y PARCH. R. JONES, M.A.

LLEYN.

DYRNOD I DIR-FEDDIANWYR Y…

[No title]

LLITH 0'B, BWTHYN GWLEDIG.

News
Cite
Share

LLITH 0'B, BWTHYN GWLEDIG. GAIR AT WEINIDOGION. CYFOETH 0 FLAEN CREFYDD. DISGYBLAETH UNOCHROG. [GAN HEN DOMOS.] Y mae Hen Domos, di'r help, am lefaru gair bach neu ddau y tro hwn wrth frodyr parchus y cadachau gwynion o bob gradd a sefyllfa. Y mae yn amheus iawn genyf a all y mwyafrif o honynt ddefnyddio geiriau St. Paul, a dywedyd, Yr ydwyf yn tystio i chwi y dydd heddyw, fy mod i yn lan oddiwrth waed pawb oil; canys nid ymataliais rhag mynegi i chwi holl gyngor Duw." Nid oes eisiau gwneyd un math o apology dros gyhoeddi Gair Duw. Nid oes eisiau ofni digio neb. Y mae pregethu yr Efengyl uwchlaw rhyw ddaearoldeb felly. Beth ydyw y gwahaniaeth pa beth a ddy- wed neb am y genadwri os y bydd yn wirionedd ? Gwyddom nad yw gweinid- ogion ond dynion. "Dynion hefyd ydym ninau," meddai Paul a Barnabas. Y mae llawer iawn o'r gwendidau dynol ynglyn a hwy. A dyna sydd yn brofedigaeth fawr i lawer un ydyw gadael allan wir- ioneddaii anghydnaws a theimladau y gynulleidfa. Nid ydyw hyn yn ymddyg- iad gonest. Y mae y gwr a'r fodrwy aur a'r llogell fawr yn cael llonydd i fyw yn ei bechod. Tra y parhao y gwr goludog i gyfranu yn helaeth tuag at yr achos, ni sonia neb yr un gair wrtho am aflendid ei fuchedd. Pe byddai Herod Antipas yn byw yn Nghymru yn bresenol, cawsai fod yn flaenor parchus yn y set fawr mewn llawercapel, a buasai my lady Herodias yn aelod anrhydeddus ond iddi gadw y mis" yn ei thro, a derbyn y brodyr dieithr i'w phalas Ni byddai neb yn beiddio dywedyd, Nid cyfreith- lawn i ti ei chael hi." Cawsai my lady ddigon o frodyr y cadachau gwynion i ddial ar loan Fedyddiwr. Aethai llu o honynt i'r carchar i dori ei ben ar un- waith drosti. Gwirionedd bob gair a ddywed Siluriad am gymhwysderau y blaenoriaid presenol yn y capelau. Y boced ydyw y cymhwysder. Ni bu y Pab erioed yn fwy anffaeledig na'r boced yn y capelau. Dangoser i mi unrhyw ddyn gweddol gyfoethog nad ydyw yn y set fawr yn bur fuan. Ai tybed fod mwy o ras a duwioldeb mewn dynion goludog na thlodion ? Nac oes, ond y mae yn- ddynt allu tymhorol—y mae ganddynt fwrdd da i'r pregethwyr-mae ganddynt welyau cysurus iddynt-y mae ganddynt geffylau a cherbydau i'w hebrwng o fan i fan-ac y mae ganddynt fodd i chwyddo y degwm cilddwrn Dyna gymhwys- derau blaenoriaid yn ein dyddiau ni. Gwaded a wado, dyna y gwirionedd. Pa le y mae y tlawd ? Dan wialen dysgyblaeth yn ami iawn. Y mae yn ddigon hawdd ei geryddu ef. Nid oes dylanwad ganddo, nac aur, nac arian i hawlio ei ryddhad. Ni byddai y casgliad nemawr yn llai ar ol ei golli ef pe byddai yn pwdu. Y mae y gwan dan y fflangell am y trosedd lleiaf, ond y mae y gwr goludog yn cael y rliaff i ddilyn ei duedd- iadau llygredig fel y myno. Nid ydyw y fath ymddygiad yn Gristionogol. n zn Y rheswm am y bleidiaeth a'r ochraeth yma i'r boced* fawr ydyw ymddibyniad y gweinidogion Ymneillduol ar eu cynull- eidfaoedd am eu cyflogau. Nis gallant weinyddu yr un ddisgyblaeth i bawb heb wneyd eu meddyliau 1 fyny i godi eu pac, a myned i ryw fynydd arall i bori. Y canlyniad yw fod dynion pechadurus yn llywodraethu lliaws o gapelau, a'r gwein- idogion yn gwn mudion, heb ganiatad ganddynt i chwyrnu tipyn un amser chwaethach gyru y geifr o'r gorlan Nid oes cyfiawnder na thegwch yn cael eu gwneyd tuag at eneidiau anfarwol. Y mae arswyd ar fy nghalon wrth feddwl fod pethau fel hyn yn cael eu goddef mewn gwlad sydd yn llawn o Feiblau. Gellid meddwl, weithiau, wrth wrando ar y pregethwyr, mai bendith annhraethol fyddai dadwadtioli yr Eglwys. Ond yr wyf yn hollol gredu nad oes un pregeth- wr Ymneillduol na charai gael ei gyflog zn r5 yn sicr iddo fel yr offeiriad, heb ymddi- I bynu ar wg na gwen un boced fawr na phoced fach. A rhyngoch chwi a minau, yn ddystaw bach, dyna ydyw gwraidd yr eiddigedd a'r genfigen sydd yn berwi allan yn nghyfarfodydd dadgysylltiol a gwrthddegymol yn Nghyinru. Pe byddai brodyr y cadachau gwynion o Dan a Bethel ond cael gan Jereboam sicrhau eu cyflogau iddynt, byddent yn bur chwydd- edig eu crombiliau yn fuan, a chawsai my lord deacons ambell salute a how d'Yi! do awdurdodol ganddynt. "SOUT grapes meddai yr hen gadnoaid hyn yn awr. Y mae Hen Domos, di'r help, yn eu deall hwy i drwch y blewyn. Y mae rhagrith a humbug wedi talu y ffordd iddynt am flynyddau, ond y mae y lliaws yn de- chreu agor eu Ilygaid i weled trwyddynt. Ac 0 y mae yr elw mewn perygl. Tra y maent hwy yn ceisio dadwaddoli yr Eglwys, y mae rhagluniaeth yn lleihau eu cynulliadau hwy, a'r dadwadcloliad capel og yn cymeryd lie. Fel Hainan, y maent- yn parotoi eu crogbren eu hun. Dewch chwi, frodyr bach, ond i chwi gyfEesu eich pechodau, a'u gadael, fe gewch chwi lonydd gan ffon Hen Domos, di'r help. Ar drot wyllt hyd y tro nesaf.

I NODIADAU SENEDDOL.

LLANLLWNI.

ANFOESOLDEB MON.

[No title]

DYDD GWENER Y GROGLITH.