Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I CEORCE S PILE AND CRAVEL PILLS. I 7 mae y Peleni hyn yn feddyginaeth sicr, buan, a dyogel i'r Piles a'r Grarel, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys. POEN YN Y CEFN YSGAFNDER YN Y PEN [ DIFFTG TREULIAD RHWYMEDD. n LLYNGYR MAN DIFFYG ANADL SURNI YN YR YSTUMOG POEN YN Y LWYNAU GWAEW GWYNT l COLIC DWFRPOETH DWFR-ATALIAD TEIMLAD 0 BWYSAU YN Y CEFN GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU POEN YN Y BORDDWYDYDD CHWYDDIANT YN Y TRAED POEN RHWNG YR YSGWYDDAU BRYCHAU 0 FLAEN Y LLYGAID CWSG ANESMWYTH DROPSY Y BENDRO CURIAD Y GALON CRYNDOD BILIOUSNESS ANMHUREDD Y GWAED .NYCHDOD GWENDID CYFFREDINOL POENAU CRWYDROL A HOLL DDOLURIAU YR YSTUMOG YR YMYSGAROEDD YR ARENAU I A'R AFU. &c.. &c. I i ",If J Parotoir y Peleni uchod mewn tri o ddulliau gwahanol mewn blychau, Is. I-le. a 2s. 9c. yr un, fel y canlyn: No. 1.—GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. 2 No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros Ddeng- Mil o Dystiolaethau pwysig- i effeithiolrwydd y Feddyffiniaeth hon ac yn eu plith y mae amryw oddiwrth feddyg-on enwog, heblaw y rhai canlynol.— un, ac yn .— — ,J. I X<*>\ ^>\ M^ x V Oj, <os> <&> A v 4 + V, v 46, ;o e 4, 16 4,* «s» v 0& 0 f YR AFU, & V 4*. %> O 4 + j xf #/V/M^\ PILL^< Q'6 6-t X < £ v( (Label Wen). 1/Hc. a 2/9 c. V A/ V/ V/ ViX (Label Las). l/l|c. a 2/9c. f y XNo 3» georbe's pills for the piles, /cv: V u\. (Label Goch). '/He. a 2/9c. \Y 4? «? 25 YEARS'WORLD-WIDI REPUTATION\<§? Xx J X v *y,<?4r J^sC &■■ 4^ \HffiWAm, ZvAV?/ v Xv4> ^W V o o; 9 4 4" GLA C, ezp, 40 0. t,41 Ql. 40 ,p VO C) X X fOy < x \> X 4>^ VV ff/ X V J* A Y *> & S X X X s \%4^% 4 c^/ <fs S <C "if X X. X ❖ 7-4. *r> A) Jr X -o -CV- & A* f S' X. X. ? AV AS, C% S. X X *w/ X-*° A«x /&& j> <? v \X^ \y f, cf. C/1 .0, 400- 0 4-, X tome, THEY I NX, X i \y 1 savedm^2^^ N^y DR. CRYNANTS PLASTER (Registered). ESTABLISHED 40 YEARS. 4vl k# GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, htrsbysu y V.oedd fod .y cyfanvyddyd (prescription) i ddarparu Plaster Dr. f ir^ui^ WC(^' cae^ e* ymddiried iddo ef gan uni# fercli y diweddar UN WILLIAMS, neu fel yr adwaenir ef yn gyftredin, Dr. dia, ,r),iuant, yn ngofal yr hon y gadawodd efey Receipt ar ddydd ei • ^Vo'aeth. Hefyd, sicrha ei gydgendl y bydd i'r Plaster liwn ffael n*rur0t0' ^an Hro^iaeth uniongyrchol ef ei hun o'r defnyddiau «?*< puraf, heb ystyried na thraul na tbrafFertli, ac yn unol a<r Jworddiadau pendant y darganfyddwr. s MaePlaster Dr. Crynant yn ddarpariaeth ddigyffelvb at doriad y^7"n»; "riwiaUj-:ysigfa, clwyfau, chwyddiadau, cornwydydd, y >yr e"°n' a P^10^ mntb o arcbollion toredig a darniog. Difa mown ichosiIll8er Poenati mwyaf arteithiol. Mae mewn ugeiniau o lid dv?n j iachau aelodau ag oeddynt wedi haner mortiffio; ac jisieu eyd ^bywbeth ar antur ydym wrth ddweyd y gellid, pe b'ai V8<ir!i-Cfi m^oedd o bersonau, mewn pob sefyllfa o fywyd i aethu i ryfeddol rinweddau y Plaster hynod hwn. »aturb?7 ei allu 1 hw3rlysu c: Ichrediad y gwaed, i gynyrclm gwres loll alluS 7 ma?,7 #osodir e;J"arno' ac i gasglu yn nghyd i'r un lie rwendid gwellhaol y corff, y mae yn bynod effeithiol i symud 0 r aelodau ac i gryfhau y gewynau. o 0., ?rest^0n^^ yr un mor Uwyddianus i symud Anhwylderau y 1 ^Ulnsy, y Pleurisy, Lumbago, Sciatica. Bydd i bersonau sydd yn ddarostyngedig i'r Bronchitis gael fod y e5 .1 y Plaster hwn o werth anmhrisiadwy iddynt. Os gosodir un ar y frest ar ymddangosiad cyntaf y dolur poenus hwn, rhodda ntalfa buan ar ei gynydd ac os cedwir un yn barhaus ar y frest yn j^stod misoedd oerion a chyfnewidiol yr hydref a'r gauaf, gwna <*adw draw vmosodiadau o'r dolur hwn. ° i Mae y Plaster hwn wedi ei brofi yn hynod effeithol at symud caledrwydd yn y ddwyfron, ac folly v mae yn anmhrisiadwy i famau pan yn diddwyn plant, pryd y maent yn agoreJ i gnapiau yn y frest. Porer twll yn y Plaster, a gosoder ef yn dwym ar y fron, a bydd yn offerynol i wella ac i gadw draw fagwraeth, avvelon, a doluriau mamegol ereill sydd yn dueddol iddynt ar yr adeg hon. i iiV Wert^ "an k°k fferyllydd parchus mewn Packets 7^d. a Is. lgd. yr un; yr un mwyaf drwy y Post am Is. 3d. mewn Stamps. Er dvogelwch y cyhoedd rhag ffug-blasterau, bydd pob pecyn or plaster hwn yn dwyn enw y darganfyddwr, J. Williams, ar Stamp y Llywodraeth fydd am dano; heb hyn ni fydd dim yn wirioneddol. r GWNEUTHURWR J. E. GEORGE, M.RP.S., Hirwain. l —— 'i The American Rheumatic Liniment NEU ft THE AMERICAN MARVEL." Mae y ddarpariaeth hon yn un o rai hynotaf yr oes at y Rheu- matic, Lumbago, Sciatica, Poen yn v Cefn a'r Oclirau, Clnvyddinnt, Cramp. Bruise, Sprain, Quinsy, holl ddolunau y Gwddf, Gwendid yn yr Aelodau, Cylchrediad Gwau, Poenau yn y Joints, Chilblains, Cric yn y Cefn a'r Gweddf, Stiff Neck, Tarddladau ar y Croen, Cornwyd- ydd, Stiffrwydd, Henaint, &c. t Mae gan berchenog yr AMERICAN MARVEL lawer o dystiolaethau o barthed i'r feddyginiaetii rinweddol hon oddiwrth bersonau ag oeddynt wedi eu rhoddi i fyny yn -anwelladwy gan feddygon. v & r5 Mae wedi galluogi y, cloff i gerdded. Mae wedi ystwytho can- oedd o Stiff Joints. Ar ol i bob peth arall fethu, gvr ymaith chwvdd- iadan peryglus a pboenus mewn ychydig oriau. Mae fel yn swyno pob math o boemau Rheumaticaidd o'r cefn, y breichiau, a'r cluniau. Bvdd i'r personau hyny sydd yn mynychu y Turkish Bath gael fod ychydig ddyferynau ar law y Shampooer yn hynod elfeitbiol er ystwytho yr holl gorff, ac i hwylysu y gwellhad.. XI? Ar werth gan bob fferyllydd mewn potelau Is I id. a 18.9d. yr un. Os dygwydd i'r fferyllydd fod allan o hono, gofynweh iddo anfon am fotelaid i chwi oddiwrth y gwneuthurwr, neu un o'r London Whole- sale Houses. Perchenog J. E. GEORGE, M.R.P.S. Hirwain.