Hide Articles List

16 articles on this Page

DOLGELLAU A'R AMGYLCHOEDD.…

News
Cite
Share

DOLGELLAU A'R AMGYLCHOEDD. BONT-DDU. Da genyf ddweyd fod cyfarfod difyr ac adeil- adol wedi ei gynal yn y pentref bychan hwn mewn cysylltiad a'r Eglwys a'i hanesyddiaeth. Daeth y Parch. R. Williams, ficer Dolwyddelen, yma nos Lun, gyda'i Fagic Lantern a'i Fagic dafod. Yr oedd y cynulliad yn lied dda, ac ystyried y noswaith, yr hon oedd yn hynod o wlyb ac ystormus. Yr oedd yr addysgiadau a roddwyd yn hynod o glir ynghylch hanes yr JSglwys, ei tharddiad, ei pharhad, a'i hunaniaeth. Dyma gyfarfodydd sydd yn dueddol i wneyd mawr ddaioni. Yr oedd Mr. Williams yn preg- ethu nos Fawrth yn yr Eglwys haiarn, pryd yr oedd gwasanaeth gwresog. Y mae y gymydog- aeth mewn dyled mawr i'r Ficer Lewis am ei ymdrechion diflino. liKVNCOKDiroR. Y mae cyfres o bregethau yn cael eu traddodi yma yn wythnosol, gan y Ficer, yn ystod y Garawys, ar elfenau cyntaf y grefydd Gristion- ogol. Y mae yr anerchiadau yn cael eu mawr werthfawrogi, fel y mae yn amlwg oddiwrth y cynulleidfaoedd. Dyma un amcan daionus o gadw tymhorau neillduol fel hyn, sef, cymeryd rhyw destyn arbenig, a'i drin yn ei wahanol ranau a'i agweddau. Tuedd y pregethu ar y Sul yw, bod yn rhy gyffredinol a di-amcan tra ar adegau fel hyn, gellir dyfod a'r addysgiadau i bwynt, fel ag i fod yn benodol a defnniadol. Gormod o guro yr awyr sydd, a rhy ychydig o addysgu ac adeiladu mewn egwyddorion ac C, athrawiaethan. DOLGELLAU. Y mae genyf ddigon o hanesion yn nghadw ynghylch y dref hon, ond prin yw'r amser yr wythnos hon. Agorir y cwd eto. Ond deallwyf fod rhai digwyddiadau dyddorol wedi cymeryd lie yn ddiweddar. GALWAD." Y mae y Methodistiaid yn Nolgellau wedi rhoddi galwad i Mr. Thomas, gweinidog yr enwadyn Mhwllheli, yr hwn fu gynt yn Dyffryn. Os daw Mr. Thomas yma, gellir disgwyl dyn bach, tywyll ei bryd, a digon diniwed a distaw. Nid yw yn ddyn o alluoedd meddyliol cryfkra, nac ychwaith yn rhyw ddawnus iawn. Ond ar y cyfan, y mae yn ddyn canolig mewn cyraedd- iadau, o rodiad dilychwin, ac yn gymeradwy. FESTRI BLWYFOL. Ddydd Llun, yn Neuadd y Sir, Dolgellau, cynhaliwyd festri blwyfol, o dan gadeiriad y Periglor. Penodwyd overseers newyddion, a thriniwyd materion eraill perthynol i'r plwyf. Aeth pob peth heibio yn hynod dangnefeddol. ETHOLIADAU. Y mae yma lawer o siarad, a swnio, a phleid- geisio am seddau ar y Local Board a Bwrdd y Gwarcheidwaid. Rhoddaf fanylion eto. ADDYSG GANOLRADDOL. Y mae cyfarfod pwysig i gael ei gynal yn Nolgellau, ddydd Mercher, mewn cysylltiad a'r pwnc hwn. Gobeithio na wneir dim yn fyr- bwvll, ac na ddrygir yr Ysgol Rammadegol bres- enol sydd yn gwneyd gwaith mor ardderchog.— Sylldremydd.

LLOFRUDDIAETH YN CREWE.

Advertising

[No title]

BWRDEISDREFI ARFON.

RHAGOLYGON DIBGLAER Y FRWYDR…

CONFFIRMASIWN YN ESGOBAETH…

COLOFN YR AM AETH WYR. -

AIMYWION.

ETHOLIAD AYR.

RHEDEGFA BADAU RHYDYCHAIN…

CANLYNIAD MEDDWDOD.

BWRDEISDREFI ARFON.

DAU HOGYN AR GOLL.

WEDI YMpROGI WRTH GANLLAW…

DIENYDDIAD YN NEWGATE.