Hide Articles List

16 articles on this Page

"RHYL.

DYFFRYN NEDD.

GLYNTAF. ,

METHDALIADAU.

ESGOBAETH LLAN EL WY.

CAERFYRDDIN.

LLITH 0 NEFYN.

NODION 0 FANGOR A'R CYLCHOEDD.

News
Cite
Share

NODION 0 FANGOR A'R CYLCHOEDD. YR ESCOI; NEWYDD.-Dyma bwnc y dydd yma, fel drwy yr esgobaeth yn gyffredinol. Y mae pawb yn ymddangos yn chwilfrydig iawn. Mae llawer o amgylchiadau pwysig wedi cym- .Y eryd lie yn Esgobaeth Bangor er's deng mlynedd ar hugain, ond mae hwn yn bwysicach na'r oil. Mae llawer iawn o fywyd a gweithgarwch Eg- lwysig y dyfodol yn nghlorian penodiad yr Esgob newydd. Pwy bynag fydd, gobeithiwn y bydd yn ieuanc, ac wedi ei lanw ag ysbryd y peth byw. ANKIIEG I DR. C.A.MPBELL.-Deallwn fod yn mwriad trigolion Bangor i roddi anrheg fechan, fel anrheg o'u teimladau da tuag ato ar ei ymddiswyddiad o'r esgobaeth. Diameu na fu boneddigeiddiaeh, tawelach, na duwiolach esgob yn eistedd ar sedd Esgobol Bangor erioed. Dylid cyfyngu y cyfraniadau at yr anrheg i glerigwyr yr esgobaeth. Y GARAWYS.—Yr wyf yn deall fod trigolion Pentir yn cael eu breintio a doniau rhagorol. Ond credaf mai Eglwys Penrhosgarnedd sydd ar y blaen yn hyn cleni. Mae rhestr ardderchog o weinidogion drwy y Garawys, a phob nos yn Wythnos y Dioddafaint, ac yn eu plith gewri y pwlpud Eglwysig. Yr wythnos hon pregethir gan yr Archddiacon Pryce, a'r wytlinos nesaf gan y Parch. M. Roberts, Llanllyfni. YR EISTKDDFOD.—Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yma yr haf nesaf. Y r hyn sydd ar droed yn awr yw parotoi c6r i wasanaethu yr eisteddfod. Bwriedir ei gael i rÏfo 250 i 300 o leisiau. Arweinir ef gan y Dr, Rogers. Y chydig iawn a glywaf yn unlle o swn hogi arfau ar gyfcr brwydrau yr eisteddfod,—llhosgar,

NAXTYMOEL, CWMOGWY.

[No title]

NODIADAU SENEDDOL,

I FFEIRIAU Y BALA AM 1890.…

[No title]

POPULAR STORY OF THE CHURCH…

Advertising

TALSARNAU.