Hide Articles List

18 articles on this Page

DEONIAETH LLEYN.

DOWLAIS.

I-LLANDIGWYDD A CHAPEL TYGWYDD.I

LLANELLTYD.

LLANDDOGET.

TALSARNAU.

Y DANCHWA YN MHWLL ;11Y MORFA.

CLADDEDIGAETH FICER LLANWONNO.

CYNYDD IAITH.

CYSTADLEUAETH GWENER Y GROGLITH,…

YMDDISWYDDIAD ESGOB BANGOR.

HELAETHIAD "Y LLAN."

NODION 0 DDEONIAETH Y RHOS.

LLANGEITHO.

MERTHYR TYDFIL.

ABERHONDDU.

News
Cite
Share

ABERHONDDU. DAMWAIN ANGEUOL.—NOS Fercher, y 12fed eyfisol, cymerodd damwain alarus le gerllaw y signal box a elwir Slwcb, tua milldir o'r dref, i James Caimore, tignalman. Nid ydym yn gwybod yn iawn pa fodd y digwyddodd y ddamwain. Cafwyd y trancedig tua. haner awr wedi naw o'r gloch y noson hono yn gorwedd yn farw o dan y bont wrth y signal bar. Y mae'n debyg iddo syrthio drosodd yn y tywyllwch yn ddamweiniol o uchder 16 troedfedd. 'Dyma'r drydedd ddamwain o'r fath o fewn y ddwy flynedd ddiweddaf, sydd wedi cymeryd He yn yr un man. Rhaid bod bai mawr yn rhywle-nid oes ganllaw i'r bont. Gobeithio yr edrychir i mewn i'r mater hwn ar unwaith. BWRDD GWARCIIEIDWAID Y TLODION.—Cyn- haliwyd y cyfarfod pymthegnosol y Bwrdd hwn ar ddydd Gwener diweddaf, o dan lywyddiaeth y Parch. Preb. Garnons Williams. Rhif yn y Ty yn 10 llai nag oedd yr amser hwn y flwydd- yn ddiweddaf, a'r gost gyfartal oedd 3s. 21c. yr un. CEIDWADAETH. Y mae Major Wood yn brysur harotoi gogyfer a'r etholiad nesaf. Y mae wedi ymweled a amryw ranau o'r Sir, ac wedi cael derbyniad cynes ymhob man. Y mae argoelion gobeithipl y dychwelir ef i'r Senedd gyda mwyafrif mawr. Y mae Cyngrair y Friallen wedi dadebru-ac yn parotoi i weithio o ddifrif yn y dyfodol.

DOLGELLAU A'R AMGYLCHOEDD.

SIARS ESGOB TY DDEWI.