Hide Articles List

18 articles on this Page

DEONIAETH LLEYN.

DOWLAIS.

News
Cite
Share

DOWLAIS. YR YSGOLION SUL SEISNIG. — Nos lau, Mawrth 6ed, cynhaliwyd cyfarfod cliwarterol athrawon, &c., Ysgolion Sul Seisnig y plwyf, yii cl y yr Ysgoldy, Dowlais. Am 0.30 o'r gloch, yr oedd te ar y byrddau, a gwnaethpwyd cyfiawn- der a'r danteithion gan nifer liosog o athrawon ac atlirawesau. Wrth ben y byrddan yr oedd Mrs. Williams, y Rheithordy, a Miss Cresswell, a cliynorthwywyd hwy gan nifer o foneddigesau ieuainc. Ar ol y te, cyn myned at waith y cyfarfod, cyflwynwyd gan y Rheithor, dros y cyfeillioh, aurheg o Feibl hardd i Miss Richards ar ei hymadawiad i Workington. Dywedodd y Rheithor ei fod yn gobeithio y buasai Miss Richards yn myned i Workington nid yn unig fel Eglwyswraig zelog, ond hefyd fel athrawes c!1 el 11 ya yr Ysgol Snl, ac y byddai mor ffyddlon yno ag yr oedd wedi bod yn Nowlais. Atebodd Miss Richards mewn modd priodol a gwylaidd. Hyny drosodd, darllenwyd papyr rhagorol gan Mr. Lintern ar Ymddygiad athrawon, &c., yr Ysgol Sul yn yr Ysgol, a thuag at yr Ysgol." Siaradwyd gan lawer ar y pwnc, a diolchwyd yn wresog i'r boneddwr talentog am ei bapyr YIll- arferol a galluog. Yr oedd yn bleser mawr i weled y cyfarfod y tro hwn eto yn troi allan mor llwyddianus. Cyn myned trwy y diolch- iadau arferol wrth derfynu, dywe(lodd y Rheithor ei fod yn bwriadu ffurfio cangen yn Nowlais o "Gymdeithal Gweithwyr Eglwysig Llandaf." Mawr hyderwn y bydd nifer fawr yn barod i ymnno A mudiad mor deilwng. Yr ysgrilenydd mygedol yw Mrs. Williams, y Rileithordy.-Al) I. P.

I-LLANDIGWYDD A CHAPEL TYGWYDD.I

LLANELLTYD.

LLANDDOGET.

TALSARNAU.

Y DANCHWA YN MHWLL ;11Y MORFA.

CLADDEDIGAETH FICER LLANWONNO.

CYNYDD IAITH.

CYSTADLEUAETH GWENER Y GROGLITH,…

YMDDISWYDDIAD ESGOB BANGOR.

HELAETHIAD "Y LLAN."

NODION 0 DDEONIAETH Y RHOS.

LLANGEITHO.

MERTHYR TYDFIL.

ABERHONDDU.

DOLGELLAU A'R AMGYLCHOEDD.

SIARS ESGOB TY DDEWI.