Hide Articles List

29 articles on this Page

CEISIODD LADD El WRAIG A'I…

EGLWYSI NEWYDDION.

YSGELERDER GWYDDELiG.

GWEINIDOGION FFRAINC YN YMDDISWYDDO.

CWYN GWEISION MASNACHWYR.

YSGOL BERCHENOGOL CASTELLNEDD.

YSGOL GANOLRADDOL I GWM ABERDAR.

News
Cite
Share

YSGOL GANOLRADDOL I GWM ABERDAR. Y mae amryw gyfarfodydd wedi eu cynal yn ddiweddar gyda golwg ar sicr- hau Ysgol Ganolraddol i Aberdar. Ar gais cyfarfod cyhoeddus o'r trigolion a gynhaliwyd yn Neuadd Carmel, Monk Street, Aberdar, ar y 12fed cyfisol, yr ydys wedi gosod yr achos gerbron y trethdalwyr, er mwyn enill eu cydym- deimlad a'u cydweithrediad o blaid y symudiad. Hysbysir hwy fod dau gyn- 11 un o flaen y pwyllgor awdurdodedig- un ydyw adeiladu tai), ysgol fawr mewn tri rhanbarth o'r sir y llall ydyw adeil- adu chwech ryw gymaint yn llai, yn mhrif leoedd y sir, a'u bod yn meddwl penderfynu pa un ai tair ai chwech sydd i fod yn ol y parodrwydd a ddangosir gan y lleoedd i ymgymeryd a'r adeiladaeth. Os penderfynir ar dair, bydd Aberdar heb un. Rhoddir hawl i'r Cynghor Sirol i osod treth heb fod uwchlaw dimai yn y bunt ar yr lioll sir tuag at gynal yr ysgolion hyn. Bydd y dreth hon ar Gwm Aberdar, o Benrhiwceiber hyd Rhigos, gyrhaedd oddeutu £ 500 yn flynyddol. a bydd yn rhaid i'r plwyfolion ei thalu, pa un a fynant ysgol yn Aberdar ai peidio, am mai treth sirol fydd hi. Y swm a ddisgwylia y, Pwyllgor Unol gael ei addaw at ysgol yn Aberdar ydyw £ 15 neu t20 y pen. A chymeryd nifer yr ysgolheigion yn 250, cyrhaeddai y swm o £3,750 i £ 5,Q00. Os ceir tir i'w hadeil- adu arno am ddim, diehon. na fydd gy- maint a hynyna. Buasai ychydig geiniogau yn y mis am flwyddyn oddi- wrth bob gweithiwr trwy y dyffryn yn unig yn dyrchafu yr achos yn ddigon! uwchlaw profedigaeth. Ond a wna yr Aberdariaid hyn ? Sut y bu ynglyn a chael Llyfrgell Rydd yno ? Gobeithiwn y goreu.

MARWOLAETH YR ARGLWYDDES MORRIS.

ESGOB NEWYDD DURHAM.

MARWOLAETH SYDYN Y BARWN DOWSE.

ARWR PRYDEINIG YN MARW YN…

DYNES NOETH MEWN COEDWIG.

ETHOLIAD STOKE-ON-TRENT.

LLWYDDIANT CYMRO IEUANC. ■"i';¡…

AT ARWEINWYR CORAU CANU.

ESGOB NEWYDD CANOLBARTH AFFRICA.

RHYBUDD PWYSIG I LOWYR "CYMRU.

EGLWYS NEWYDD YN NANT-Y-MOEL.

BONEDDWR HAELIONUS.

YSTORI GWERTH El GWYBOD. j

FICER NEWYDD PETERSTONE.

ETHOLIAD WARDENIAID YN MERTHYR…

(MARWOLA-ET14, Y, CANON I…

MARWOLAETH GWRAIG 105 MLWYDD…

Family Notices

LLYFRGELL OREU CYMRU MEWN…

MARWOLAETHAU CYMRY YN ' AMERICA.

DECHREUAD YR EGLWYS FOREUOL.

* MARCHNADOEDD.