Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CE RC El S PILE AND CRAVELPILLS. A r* <•> 1 r'\ "1 "Tr\ ? i ;■ *• ;• V \i': ^!iliae y Peleni hyn yn feddyginaeth sicr, buan, a dyogel i'r Piles a'r Gravel, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yii eu m — canlyn, megys; < POEN YN Y CEFN YSGAFNDER YN Y PEN DIFFYG TREULIAD RHWYMEDD. LLYNGYR MAN DIFFYG ANADL SURNI YN YR YSTUMOG POEN YN Y LWYNAU GWAEW GWYNT COLIC DWFR POETH DWFR-ATALIAD TEIMLAD 0 BWYSAU YN Y CEFN GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU POEN YN Y BORDDWYDYDD CHWYDDIANT YN Y TRAED POEN RHWNG YR YSGWYDDAU BRYCHAU 0 FLAEN Y LLYGAID I CWSG ANESMWYTH 1. DROPSY Y BENDRO CURIAD Y GALON CRYNDOD BILIOUSNESS ANMIIUREDD Y GWAED NYCHDOD GWENDID CYFFREDINOL POENAU CRWYDROL A HOLL DDOLURIAU I YR YSTUMOG YR YMYSGAROEDD YR ARENAU A'R AFU, &c., &c. Parotoir y Peleni uchod mewn tri o ddulliau gwahanol mewn blychau, Is. I-le. a 2s. 9c. yr un, fel y canlyn:— 2 No. 1.—GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. No. 2—GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros Ddeng Mil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn i. eu plith y mae amryw oddiwrth feddygon enwog, heblaw y rhai canlynol.— 0 4$ 1 e, V, SS Y™ arenauN^ I > YR YSTUMOG, W' ^rv %<Z*/ 5 V//V YR YMYSGAROEDD. .> \v>^ yv*V # «\\ '%Y C^>V X (Label Wen). 1/Hc. a 2/9 c. y >V^ 4 S I A y^X No. 2, GEQRBE'S GRAVEL PILLS, V/ /v; y\. (Label Las). 1/Uc. a 2/9c. Y A? o yv X>\Ko. 3, GEORGE'S PILLS FOB THE PILES, cr° JO (Label Goch). 1/Uc. a 2/9c. X K** *4$?^° %? fo2\. ^\«S YEAR8' WORLD-WIDE REPUTATION!! 'V?«N, <V^ ^IviteXr Jy-\hihikaih,V V\> ep Aol I 1.9 ",4 GLAM, 4- 401 0* '< V x X X XV X X > J* 1* U /J S X /P/, < v ,X X x •■ WW X/<VV'V^VWV />/<y X w v* A«,m /rfs /'V 49 v> X <4C'* < V«^PV%V t. '2e,4 40 JI UTINIFIYVETRESSATL IMTOITIBiNlYAYN .GOLDe-*o0LC- .0- A oZ ,&"+ 41_ f, do h^'Sf" I I saved LIFE IiI -+- DR. ORYNANT'S PLASTER (Registered). ESTABLISHED 40 YEARS. Dymuna J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, hysbysu y eyhoedd fod y cyfarwyddyd (prescription) i ddarparu Plaster Dr. Oryniint wedi cael ei ymddiried iado ef gan uniai ferch y diweddar JOHtf WILLIAMS, neu fel yr adwaenir ef yn gyftredin, Dr. I Crynant, yn rigofal yr hon y gadawodd efe y Receipt ar ddvdd ei fftrwolaeth. Hefyd, sicrha ei gydgendl y bydd i'r Piaster hwn gael n 9 ei barotoi dan ei arolygiaeth uniongyrchol ef ei hun o'r defnyddiau meddygol puraf, heb ystyried na tbraul na thrafferth, ac yn unol ag byfforddiadau pendant y darganfyddwr. n Mae Plaster Dr. Crynant yn ddarpariaeth ddigyffelyb at doriad asgwrn, briwiau, ysigfa, clwyfau, chwyddiadau, cornvvydydd, y gwjnegon, a phob math o archollion toredig a darniog. Difa mewn yr amser y poenau mwyaf arteitliiol. Mae mewn ugeiniau o achosion wedi iachau aelodau ag oeddynt wedi haner mortiffio; ac nid dweyd rhywbeth ar antur ydym wrth ddweyd y gellid, pe b'ai eisieu, cael miloedd o bersonuu, mewn pob sefyllfa o fyv\yd i ystiolaethu i ryfeddol rinweddau y Plaster hynod hwn. Prwy ei allu i hwylysn, cj lchrediad y gwaed, i gynyrchu gwres j. II YI1 y man., gosodir ef arno, ac i gasglu yn nghyd i'r un lie In .^0edd gwellhaol y corff, y mae yn hynod effeithiol i symud gwendid o'r aelodau ac i gryfhau y gewynau. yr un mor Ilwyddianus i symud Anhwylderau y rest, Y Quinsy, y Pleurisy, Lumbago, Sciatica. Bydd i bersonau sydd yn ddarostyngedig i'r Bronchitis gael fod y Plaster hwn o werth anmhrisiadwy iddynt. Os gosodir un ar y frest ar ymddangosiad cyntaf y dolui- poenus hwn, rhodda atalfa buan ar ei gynydd ac os cedwir un yn barhaus ar y frest yn ystod misoedd oerion a chyfnewidiol yr hydref a'r gauaf, gwna gadw draw ymosodiadau o'r dolur hwn. « Mae y Plaster hwn wedi ei brofi yn hynod effeithol at symud caledrwydd yn y ddwyfron, ac felly y mae yn anmhrisiadwy i famau pan yn diddwyn plant, pryd y maent yn agored i gnapiau yn y frest. Torer twll yn y Plaster, a gosoder ef yn dwym ar y fron, a bydd yn offerynol i wella ac i gadw draw fagwraeth, awelon, a doluriau fflamegol ereill sydd yn dueddol iddynt ar yr adeg hon. Ar werth gan bob fferyllydcl parchus mewn Packets 7|d. a Is. I-Ld. yr un; yr UD, mwyaf drwy y Post am Is. 3d. mewn Stamps. 2 Er dyogelwch y cyhoedd rhag ffug-blasterau, bydd pob pecyn o'r plaster hwn yn dwyn enw y darganfyddwr, J. Williams, ar Stamp I y Llywodraeth fydd am dano heb hyn ni fydd dim yn wirioneddol. t GWNEUTHURWR J. E. GEORGE, M.E.P.S, Hirwain. The American Rheumatic Liniment NED "THE AMERICAN MARVEL." Mae y ddarpariaeth hon yn un o rai hynotaf yr oes at y Rheu- matic, Lumbago, Sciatica, Poen yn y Cefn a'r Ochrau, Chwyddiant, Cramp. Bruise, Sprain, Quinsy, holl ddoluriau y Gwddf, Gwendid vn yr Aelodau, Cylchrediad Gwau, Poenau yn y Joints, Chilblains, Cric yn y Cefn a'r Gweddf, Stiff Neck, Tarddiadau ar y Croen, Cornwyd- ydd, Stiffrwydd, Henaint, &c. Mae gan berchenog yr AMERICAN MARVEL lawer o t-3 n dystiolaethau o barthed i'r feddyginiaeth. rinweddul hon oddiwrth bersonau arr oeddynt wedi eu rhoddi i trnr yn anwelladwy can o 01 0 feddygon. n Mae wedi galluogi y cloff i gerdded. Mae wedi ystwytho can- 11 1 y oedd o Stitt Joints. Ar ot i bob peth arall fethu, gyrymaith chwydd- 11 y iadau peryglus a phoenus mewn ychydig oriau. t3 Mae fel yn swyno pob math o boenau Rheumaticaidd o'r cefn, y breichiau, a'r cluniau. Bvdd i'r personau hyny sydd yn mynychu y Turkish Bath gael fod ychydig ddyferynau ar law y Shampooer yn hynod clicithiol er ystwytho yr holl gorff, ac i hwylysu y gwellhad. Ar werth gan bob fferyllydd mewnpotelau Is. lid. a ls.9d. yr un. Os dygwydd i'r fferyllydd fod allan o bono, gofynwch iddo anfon t7 am fotelaid i chwi oddiwrth y gwneuthurwr, neu un o'r London Whole- sale Houses. Perchenog J. E. GEORGE, M.E.P.S. Hirwau.