Hide Articles List

9 articles on this Page

CONFOCASIWN CAERGAINT.

Advertising

RHESTR 0 DDOSBARTHWYR fly…

PIGION DIFYRUS.

DAMWAIN ECHRYDUS YN MHONTARDAWE.

RHYDDID CREFYDDOL.

GORMES AC ERLEDIGAETH GREFYDDOL…

[No title]

News
Cite
Share

Heb unrhyw betrusder, cydnabyddir gan y cyhoedd mai Y LLAX DYWYSOGAKTH yw y cyfrwng hysbysiadol rliagoraf a feddwn. 0 Kate: "George, a ydych yn meddwl fod priodi yn foddion gras ?" George (hen fab gweddw) Ydwyf; y mae pob peth yn foddion gras sydd yn ein harwain i edifeirweh." Fred (newydd ddychwelyd adref o'r ysgol) Nhad, pa nifer o gywion sydd ar y ddysgl el yna ? Y tad "Dau, fy mab." Fred Na, y mae tri yna. Y mae hwn yu un, hwnyna yn ddau; ac ai nid yw un a dau yn gwneyd tri? Y tad "W el, ynte, caiff dy fam un o honynt, cymeraf finau y llall, o chei dithau y trydydd i giniaw yfory t" "John," meddai gweinidog wrtli un o'i braidd, ellwi ddylecli ddyfod yn lwyrymwrthodwr — yr ydych wedi bod yn yfed heddyw eto." Ai nid ydych chwi. eich hun, syr, yn cymeryd dyferyn bach ambell waith 2" gofyiiai John. O ond rhaid i chwi ystyried, John, fod gwa- haniaeth mawr rhwng ein hamgylchiadau." I" Oes, mae'n wir," atebai John ond, syr, a ellwch chwi ddweyd wrtliyf sut yr oedd heolydd Caersalem yn cael eu cadw yn lan?" "Nis gallaf ateb eich cwestiwn, John." Wei, mi atebaf i ef ynte. Yr oedd yr heolydd yn cael eu cadw yn lan drwy fod pob un yn gofalu cadw trothwy ei dy ei hun yn lan meddai John, gyda gwedd fuddugoliaethus. Cafodd John lonyddwch ar ol hyn.

Advertising