Hide Articles List

9 articles on this Page

CONFOCASIWN CAERGAINT.

News
Cite
Share

CONFOCASIWN CAERGAINT. Yn yr eisteddiad diweddaf, dygwyd cynygiad pwysig o flaen yr Eglwys gan Archddiacon Farrar. Ystyriai fod y gyfundrefn blwyfol mewn angen adgyf- nerthiad mewn plwyfydd poblog trefol, ac y byddai yn fanteisiol i'r Eglwys fab- wysiadu cynllun o frawdoliaeth yn byw gyda'u gilydd mewn lie canolog, o dan rwymedigaethau hunan-ymwadol i efeng- yleiddio y lliaws di-grefydd. Bu cyrn- eriad yr Archddiacon Farrar fel gwrth- Babydd adnabyddus yn help i orchfygu gwrthwynebiadau Puritanaidd, ac ar ol ymdriniaeth faith, a rhai gwelliantau di- bwys gan yr aelodau penaf, eymeradwy- wyd y cynygiad. Er na ddarfu i neb bleidio addasrwydd y cynllun i blwyfydd gwledig, ac yn enwedig i rai a iwyddom am danynt yn esgobaethau Ty Ddewi a Bangor, o arwynebedd mawr. Mae yn amlwg nad yw defnyddioldeb y cynllun wedi ei gyfyngu i'r trefydd. Cyflwynwn y syniad yn ostyngedig i Esgob newydd Bangor, am iddewisiad yr hwn y dylai esgyn llawer gweddi yn awr.

Advertising

RHESTR 0 DDOSBARTHWYR fly…

PIGION DIFYRUS.

DAMWAIN ECHRYDUS YN MHONTARDAWE.

RHYDDID CREFYDDOL.

GORMES AC ERLEDIGAETH GREFYDDOL…

[No title]

Advertising