Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S PILE. AND CRAVEL PILLS. Y mae y Peleni hyn yn feddyginaeth sier, buan, a dyogel i'r Piles a'r Gravel, ac" i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys POEN YN Y CEFN YSGAFNDER YN Y PEN DIFFYG TREULIAD RHWYMEDD. LLYNGYR MAN DIFFYG ANADL SURNI YN YR YSTUMOG POEN YN Y LWYNAU GWAEW GWYNT COLIC DWFR POETH DWFR-ATALIAD TEIMLAD 0 BWYSAU YN Y CEFN GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU POEN YN Y BORDDWYDYDD CHWYDDIANT YN Y TRAED POEN RHWNG YR YSGWYDDAU BRYCIIAU 0 FLAEN Y LLYGAID CWSG ANESMWYTH DROPSY Y BENDRO CURIAD Y GALON CRYNDOD 1 BILIOUSNESS ANMHUREDD Y GWAED NYCHDOD GWENDID CYFFREDINOL POENAU CRWYDROL A HOLL DDOLURIAU YR YSTUMOG YR YMYSGAROEDD YR ARENAU A'R AFU, &c., &c. [ ) Parotoir y Peleni uchod mewn tri o ddulliau gwahanol mewn blychau, Is. lie. a 28. 9c. yr un, fel y canlyn No. 1.-GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL, PILLS. No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros Ddeng Mil o Dystiolaeth&u pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn eu plith y mae amryw oddiwrth feddygon enwog, heblaw y rhai canlynol I Avv /<%v 0 0 0 Ilk 40 A;, oe 4 e- > 0 YR AFU, 4,>v V, ",6 OW •>- \X x YRARENAD.\ XO<a/ fy>>\ YR YSTUMOG, W%^ V*V X*VVV y YR YMYSGAROEDD. V A *?'/ C$ No. 11 GEORGES PILE GRAVEL PILL 6 60 X (Label Won). 1/Hc. a 2/9 c. X X y\</A X/ No. 2, BEORBE'S BRAVEL PIUS, V/ /V<A (Label Las). l/l £ c. a 2/9c. %q A? X X No. 3, BEORBE'S PILLS FOR THE PILES, VV\ ^4^9/ i?' tf* tO (Label Goch). 1/Hc. a 2/9c. %„ „ \25 YEARS' WORLD-WIDE REPUTATION! J //M', «A %~o v> XAj.\ 00 0 C, V b, A C, f let \Avj>y. \&S'Jy /<>$K /<& "¥y x ^:$\> vv y<^vvVv ,/x x Xi^ —°-V >•> ,«t ..ex ^,X Pe az'gr,, ffld yr tioli ONY. e + 13erelien ()g Y Pelefli h dystiolaethau A dderbynw, TE STI 0. C- treulio bl.vnyddodd n,e yn oddiwrth btrsollou &g oed d C., I \THEY ABEl^BT«f rn^"iro, 8Tl°^^«x«Atr I TO ME, THEJ I I V/ I 1 saved ffre(iii) I Sze w ED TAY 1- _1 DR. CRYNANTS PLASTER (Registered). ESTABLISHED 40 YEARS. Dymuna J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, hvsbysu y cyhoedd fod y cyfarwyddyd (prescription) i ddarparu Plaster Dr Crynant wedi caei ei ymddiried iddo ef gan unig ferch y diweddar JOHN WILLIAMS, neu fel yr adwaenir ef yn gyftrediu, Dr. Crynant, yn ngofal yr hon y gadawodd efe y Receipt ar ddydd ei farwolaeth. Hefyd, sicrha ei gydgendl y bydd i'r Piaster hwn gael ei barotoi dan ei arolygiaeth uniongyrchol ef ei hnn o'r defnyddiau meddygol puraf, heb ystyried na thraul na tbrafferth, ac yn unol ag hyfforddiadau pendant y darganfyddwr. Mae Plaster Dr. Crynant yn ddarpariaeth ddigyffelyb at doriad asgwrn, briwiau, ysigfa, clwyfau, chwyddiadau, cornwydydd, y gwynegon, a phob math o archollion toredig a darniog. Difa -mewn byr amser y poenau mwyaf arteithiol. Mae mewn ugeiniau o achosion wedi iachan aelodau ag oeddynt wedi haner mortiffio; ac nid dweyd rhywbeth ar antur ydym wrth ddweyd y gellid, pe b'ai eisieu, cael miloedd o bersonau, mewn pob sefyllfa o fywyd i dystiolaethu i ryfeddol rinweddau y Plaster hynod hwn. Drwy ei allu i hwylysu cj Ichrediad y gwaed, i gynyrchu gwres naturiol yn y man y gosodir ef arno, ac i gasglu yn nghyd i'r un lie '6 holl alluoedd gwellhaol y corff, y mae yn hynod effeithibl i symud gwendid o'r aelodau ac i gryfhau y gewynau. Mae hefyd yr un mor llwyddianus i symud Auliwylderau 1 Frest, j CJuinsjr, Pleurisy, Lumbago, Sciatica. ,¡-. Bydd i bersonau sydd yn ddarostyngedig i'r Bronchitis gael fod y Plaster hwn o werth anmhrisiadwy iddynt. Os gosodir un ar y frest ar ymddangosiad cyntaf y dolur poenus hwn, rhodda atalfa buan ar ei gynydd ac os cedwir un yn barhans ar y frest yn ystod misoedd oerion a chvfnewidiol yr hydref a'r gauaf, gwna gadw draw ymosodiadau o'r dolur hwn. Mae y Plaster hwn wedi ei brofi yn hynod effeithol at symud caledrwydd yn y ddwyfron, ac felly y mae yn anmhrisiadwy i famau pan yn diddwyn plant, pryd y maent yn agored i gnapiau yn y frest. Torer twll yn y Plaster, a gosoder ef yn dwym ar y fron, a bydd yn offerynol i wella ac i gadw draw fagwraeth, awelon, a doluriau fflamegol ereill sydd yn dueddol iddynt ar yr adeg hon. 4 Ar werth gan bob fferyllydd parchus mewn Packets 7!d. a 180 lid. yr tin; yr un mwyaf drwy y Post am Is. 3d. mewn Stamps. Er dyogelwch y cyhoedd rhag ffug-blasterau, bydd pob pecyn o'r plaster hwn yn dwyn enw y darganfyddwr, J. Williams, ar Stamp y Llywodraeth fydd am dano heb hyn ni fydd dim yn wirioneddol. GWNEUTHURWR J. E. GEORGE, M.R.P.&, Hirwain. The American Rheumatic Liniment NEu "THE AMERICAN MARVEL." Mae y ddarpariaeth hon yn un o rai hynotaf yr oes at y Rheu- matic, Lumbago, Sciatica, Poen yn y Cefn a'r Ocnrau, Chwyddiant, Cramp. Bruise, Sprain, Quinsy, holl ddoluriau y Gwddf, Gwendid yn yr Aelodau, Cylchrediad Gwau, Poenau yn y Joints, Chilblains, Cric yn y Cefn a'r Gweddf, Stiff Neck, Tarddiadau ar y Croen, Cornwyd- ydd, Stiffrwydd, Henaint, &c. Mae gan berchenog yr AMERICAN MARVEL lawer o dystiolaethau o barthed i'r feddyginiaeth rinweddol hon oddiwrth bersonau ag oeddynt wedi eu rhoddi i fyny yn anwelladwy gan feddygon. Mae wedi galluogi y cloff i gerdded. Mae wedi ystwytho can- oedd o Stiff Joints. Ar ol i bob peth arall fethu, gyr ymaith chwydd- iadau peryglus a phoenus mewn ychydig oriau. Mae fel yn swyno pob math o boenau Rheumaticaidd o'r cefn, y breichiau, a'r cluniau. Bydd i'r personau hyny sydd yn mynychu y Turkish Bath gael fod ychydig ddyferynau ar law y Shampooer yn hynod cffeithiol er ystwytho yr holl gorff, ac i hwylysu y gwellhad. Ar werth gan bob fferyllydd mewn potelau Is lid. a 18.9d. yr un. Os dygwydd i'r fferyllydd fod allan o hono, gofynwch iddo anfon am fotelaid i chwi oddiwrth y gwnouthurwr, neu un o'r London W hole- sale Houses. Perchenog J. E. GEORGE, M.R.P.S. Hirwain.