Hide Articles List

16 articles on this Page

ABERHONDDU.

-. LLANSAMLET A'R CYLCHOEDD.

- BARGOED, GELLIGAER.

NODIADAU SENEDDOL.

[No title]

LLANELLI.

UNDEB YSGOLION SUL LLANDEGAI…

- NODION 0 FON.

News
Cite
Share

NODION 0 FON. L r,AX G EFNI. Nos Wener, yr 28ain cynfisol, cynhaliwyd cyfarfod cylioeddus yn Neuadd Drefol, Llangefni, er ystyried hawliau y lie i un o'r Ysgolion Canol- raddol a fwriedir eu sefydlu yn Ynys Mon. Llvwyddwyd gan y Parch. Canon Williams, M.A., D.G., gan yr hwn y cafwyd anerchiad agoriadol cynwysfawr a phwrpasol. Teneu iawn oedd y cynull- iad. Cynygiwyd y penderfyniad can- lynol, mewn araith feistrolgar, gan y Parch. D. Lloyd, M.A., D.G., Llandrygarn: —" Fod y cyfarfod hwn o drigolion Llan- gefni a'r cymydogaethau cylchynol, trwy hyn, yn datgan eu teimlad o ddiolchgar- AVCII fed y Llywodraeth bresenol wedi pasioDeddf AddysgGanolraddol i Gymru, ac hefyd ein penderfyniad i wneyd yr hyn a allom er rhoddi y ddeddf mewn gweithrecliacl Ilawn, ac i'r amcan hwnw ein bod yn gwneyd apel daer a chref at Gydbwyllgor Addysg Mon am i un ysgol gael ei sefydlu yn Llangefni. Yatyriwn fod cysylltiadau a manteision masnachol, a sefyllfa ganolog y dref i'r Sir, yn hawlio hyn."—Cefnogwyd y penderfyniad uchod gan y Proffeswr Henry Jones, o Goleg y Gogledd, Bangor. Tipyn yn siomedig ydoedd araith y Proffeswr Jones. Cwynai nas gallai "clraddodi araith" i'r fath g-ynulliad tenen, ond cafodd amryw o'i I.-is. sylwadau dderbyniad brwdfrydig iawn, a gobeithiwn, os gelwir arno i Llangefni eto, y caiff fwy i'w wrando, ac y bydd yntau mewn gwell hwyl. Yn nesaf, rhoddwyd yr ail benderfyniad o flaen y cyfarfod, yr hwn oedd fel y canlyn Ein bod trwy hyn yn ymrwymo i ddar- paru adeiladau priodol, os bydd y Cyd- bwyllgor Addysg yn sefydlu ysgol yma, ac fod personau ymhob ardal i gael eu penodi i geiso ac i dderbyn addewidion am gyfraniadau; ac fod yr holl gyfran- iadau a addewir i'w talu i fyny 'mewn 1 tair blynedd o amser." Siaradwyd yn dda a doniol ar y pen hwn gan y Parch. D. Rees, Capel Mawr; R. T. Nichol-Jones, a W. Thomas, Post Office. Cariwyd y ddau benderfyniad uchod yn unfrydol a brwdfrydig, ynghyd a'r trydydd bender- fyniad, i ddewis pwyllgor cyffredinol. Cyn ymadael, ar gynygiad y Parch. 0. Hughes (M.C.), Fron, yn cael ei eilio gan y Parch. E. B. Thomas, Heneglwys, tal- wyd diolchgarwch gwresog i'r hybarch lywydd am ei wasanaeth yn y gadair, ac am ei sel a'i ffyddlondeb gyda'r achos er y cychwyn. Wedi i Canon Williams gydnabod y diolchgarwch, terfynwyd y cyfarfod. CEIDWADAETH. Ymddengys fod Cymdeithas Geidwadol Mon wedi dewis Mr. J. Rice Roberts, Tanygraig, Pentraeth, fel ymgeisydd i wrthwynebu Mr. T. P. Lewis, A.S., yn yr etholiad nesaf. Gobeithiwn y bydd i'r Ceidwadwyr weithio yn ffyddlon ac egniol. Y mae yn gred gyffredinol yn yr Ynys, nad ydyw Mr. Lewis, ar dir addysg a diwylliant meddyliol, yn aelod teilwng o Sir Fon. Felly, chwilier am ei well.-Talantoit. w

- TY DDEWI.

DOWLAIS.

Family Notices

NODION O GAERDYDD.

[No title]

--Y GOLOFN FARDDOL.

TELERAU AM " Y LLAN A'R DYWYSOG.…

----HYSBYSIADAU " Y LLAN A'R…