Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

HELAETHIAD "Y LLAN A'R DYWYSOGAETH."

- CWMAFON.

Advertising

DYLEDSWYDD YR EGLWYS YN BRESENOL.

NODION 0 DDYFFRYN TOWY.

RHUTHYN.

--DOLGELLAU A'R AMGYLCHOEDD.

--I TROEDYRHIW.

. MAESYGROES, LLANLLECHID.…

MERTHYR TYDFIL.

LLANELWY.

ESGOB NEWYDD BANGOR.

NODIADAU 0 FEIRION.

RHYL.

DEONIAETH LLEYN.

--CWMAFON.

News
Cite
Share

CWMAFON. MARWOLAETII.—Boreu Sadwrn, y 15fed o Chwefror, bu farw Thomas Davies, 40, Gowcr Street, yn 66 mlwydd oed. Ni chafodd ond cystudd byr, er ei fod yn swaelu cr's cryn amser. Yr oedd Mr. Davies yn adnabyddus iawn yn y Cwm fel gwr o gymeriad diargyhoedd a llachar, a pherchid ef yn fawr gan gylch eang o gyfBill- ion a chydnabod. Yr oedd yn fiaenor ^:yda r Methodistiaid Calfinaidd, ac yn athraw yn yT Ysgol Sul. Claddwyd ef y dydd Mercher canlyn ol, yn mynwent Cwmafon. pryd y daeth torf fawr yn_rhyd. Y"n y tv gweinyddwyd gan weinidog y Methodistiaid Calfinaidd, ac yn yr eglwys ac wrth y bedd gan y Parch. T. Jenkins, L.Th. Cyn ymadael, canwyd anthem, Y cyfiawn fydd byw yn y Nef." Yr oedd amryw offeiriaid yn bresenol yn yr angladd. Yr oedd yr ymadawcdig yn dad i Mri. J. Afan Davies ac Evan Davies, dau Eglwyswr cvdwybodol a gweithgar yn y Cwm. Y mae y blaenaf yn adnabyddus fel gohebydd Y LLAN A'R DYWYS- OGAETH yn y He. Cydymdeimlwn yn ddwys a. hwynt yn eu gofid bllD-Cyfaill.

- CWMAFON.