Hide Articles List

17 articles on this Page

HELAETHIAD "Y LLAN A'R DYWYSOGAETH."

- CWMAFON.

Advertising

DYLEDSWYDD YR EGLWYS YN BRESENOL.

NODION 0 DDYFFRYN TOWY.

RHUTHYN.

News
Cite
Share

RHUTHYN. Nid oes amheuaeth bellach yn meddwl neb ynghylch ymadawiad y Warden. Aiff o Lan- dyrnog ar ol gwyliau y Pasg. Llwyddiant mawr a'i dilyno yn ei faes newydd. Daw y Parch. D. William3, Llandyrnog, yma yn ei le. Llwyddiant, iechyd, ac hapusrwydd iddo ef a'i deulu. Nos Sadwrn, y laf o'r mis hwn, cynhaliwyd cyfarfod gan y Radicaliaid yn Neuadd y Dref, ef mwyn dangos yr erchyllderau y mae tenant- iaid yr Iwerddon yn gorfod ddioddef. Yr areithiwr oedd Pedr Mostyn. Y creulonderau dan sylw oeddynt, troi allan y tenantiaid am tyrthod talu eu rhenti i'w meistri pan y gallent wneyd hyny. Yr athrawiaeth ysgrythyrol yw, "Na fyddwch yn nyled neb o ddim," ond athrawiaeth newydd y Radicaliaid yw 44 cyd- ymdeimlo a phobl anonest, sef y rhai hyny sydd yn gwrthod talu eu dyledion." Yn y wlad hon, yp ogystal a Rhuthyn, os bydd tenant yn rnethu talu ei rent, neu mewn dyled, gwerthir ef i fyny yn hollol ddiseremoni, ac nid oes neb a wna hyny yn well na'r Radicaliaid. Pa le y mae eich Beibl a'ch cysondeb ? Cawn ddyfod at y pwnc hwn yn fuan eto. YR ANWYDWST (INFLUENZA).—Y mae llawer yn dioddef oddiwrth y clefyd uchod mewn gwlad a thref, ac oddigerth i ambell un yma a thraw, y mae yr oil yn gwella.

--DOLGELLAU A'R AMGYLCHOEDD.

--I TROEDYRHIW.

. MAESYGROES, LLANLLECHID.…

MERTHYR TYDFIL.

LLANELWY.

ESGOB NEWYDD BANGOR.

NODIADAU 0 FEIRION.

RHYL.

DEONIAETH LLEYN.

--CWMAFON.

- CWMAFON.