Hide Articles List

21 articles on this Page

Y DUC D'ORLEANS.

,— DEDDF CAU TAFARNAU AR YSUL…

ESGOB TRURO.

IYDNAbYDDIAETH DEILWNG.

I 1111 11 ' MARWOLATH Y PARCH.…

News
Cite
Share

I 1111 11 MARWOLATH Y PARCH. MOSES LEWIS, FICER LLANWONNO. Diau y bydd yn ofidus gan ein darllenwyr glywed am farwolaeth y Parch. Moses Lewis, ficer Llanwonno, Pontypridd, yr hyn a gymer- odd le yn dra disymwth nos Wener diweddaf. Tua saith o'r gloch yn yr hwyr, aeth y gwr pirchedigJ.'w ystablau. gerllaw y ficerdy yn Gyf- ftillon, a t^ra yno \arawyd ef yn glf.f. Llwydd- odd i alw am gymorth, ac aeth un o'r nhfrwya- ion ato, pan y dywedodd wrtbi ei fod yn sal iawn. Bhedodd y forwyn yn ddioed i ymofyn cynorthwy, a daeth Mrs. Lewis ac amryw oraill yno. Cludwyd y gwr parchedig yn uniongyrch- ol i'r ty, a gwnaed pobpeth er ei adferu, ond bu farw ymhenJychydig funydau, cyn i'r meddyg gyraedd. Yr oedd y ficer, yr hwn oedd yn frodor o Uantwit Fardre, yn hynod boblogaidd gyda'i blwyfolion, ae achosodd ei farwolaeth alar cyffredinol. Nid oedd ond 44 mlwydd oed, a phenodwyd ef i fywoliaeth Llanwonno yn 1886 bu am flynyddau cyn hyny yn gurad Cymer, Llantrisant. Urddwyd y diweddar ficer yn 1869 gan yr Esgob Ollivant, Llan- daf, a derbyniodd ei addysg yn Ngholeg y Fren- hines, Birmingham. Claddwyd ei weddillion marwol yn mynwent eglwys Fardre prydnawn ddydd Iau (ddoe), ac ymddengys hanes eigladd- edigaeth yn ein rhifyn nesaf.

AMDDIFFYNIAD YR EGLWYS.

Y TEILWRIAID KBWN CYN-HADLEDD.

- ------.r,,,,---YR ANWYDWST.…

TENNYSON Y BARDD. I ;:■i

—. AFIECHYD Y PAB 0 RUFAIN.…

---_.---DOCIAU BARRY.

.' DIGWYDDIADAU ECHRYDUS YN…

. SYR MOREL MACKENZIE A'I…

----YMDDISWYDDIAD ESGOB BANGOR,

.' EWYLLYS Y DIWEDDAR MR.…

----------MR. STANLEY.

.-URDDIADAU YN NGHYMRU.

- GWYL DEWI SANT.

AFIECHYD YR HYBARCH ARCHDDIACON…

,. Y FFRWYDRAD GERLLAW ABER-j…

[No title]