Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

[No title]

.DRUNKENNESS CURED.

CLADDEDIGAETH Y PAECH. VINCENT…

CYFARFOD DEONIAETH DYFFRYN…

BYWOLIAETH BETTWS-YN-BHOS.…

AGORIAD EGLWYS CLYDEY, SIR…

Advertising

I^ITHOTERPWI,I

--------------] THE FINE OLI)…

[No title]

BYWOLIAETH LLANGEITHO.;

MARWOLAETH Y PARCH. J. GRIFFITH,…

YMGEISWYPL BAPI-,-DOL EISTEDDFOD…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

YMGEISWYPL BAPI-DOL EISTEDD- FOD ABERHONDDU. Y mae cyfansoddiadau yn dwyn y ffagenwaa canlynol wedi dyfod i law yn yr adran farddol o'r Eisteddfod uchod, yr hon a gynhelir ar y 27ain. 28ain, 29ain, a'r 30 o'r mis nosaf:- BARDDONIAETH. 1. Awdl y Gadair (Y Beibl Cymraeg). 10-Col- porteur, Gwyn, Celfydd Ifan, Brython, Syfrig, Whitgifft, Hen Wladwr, John Penry, Eg wan, Gabriel Goodman. 2. Arwrgerdd y Goron (Llewelyn ein Llyw Olaf), 4-Brig y Derw, Wyson, Golud-goreu- gwladgarwch, Hen Edmygydd. 3. Pryddest (Castell Aberhonddu), 6—Llewelyn, Spes, Claerfaen, Idwal Foel, Glyndwr, Motto, "0 let me think on Hastings, and begone to Brecknock while my fearful head is on (Shakes- speare). 4. Cywydd (Glaniad y Ffrancod yn Abergwaun), 9-Gwerinor, Brochwel, Tudwal Befr, Giraldus, Gwnda, Glanydon, Mortimer, Gruffydd ap Cynon, Aneurin. 5. Ehiangerdd (Rachel, march Laban), 6-Ifor Wyn, Molwynog, Glansawdde, Dewi, Dalen. Olewydden, Lladmerydd. 6. Myfyrdraeth (Roger Williams), 4-Eneiniad, Distyll y don, Rbyddidgarw, Meirionydd. 7. Tuehangerdd (Gohebwyr Dienw), 16-Carwr Uniondeb, Cyfarwydd, Will Bryan, Arobryn, Y Goreu, Ab Ithel, John Jones, Ormyc, Dienw An- enwog, Diymffrost, Ysbryd y Golygydd, Laurence Sterne, John Horace Jones, Critic, Bobbie Burns, Gohebydd. 8. Gosteg o Englynion (Banau Brycheiniog), 7 —Meudwy Banau, Sion Dafydd Rhys, Bleddyn, Eryr ar ei Orau, Ger yr Afon, Aneurin, Brochwel. 9. CAn (Llyn Safaddan), 12-Aeddan or Allt, Llanc o'r Llwyn, Owain Mai, Giraldus, Glan-y- Don, Ar Ael y Bryn, Helygen Hiraethus, Sam Llanfors, Min y Llyn, Geraint, Sandef Synddwys, Badwr. 10. Hir a Thoddaid (Cyfodiad yr Haul), 32— Bugail y Berwyn, Pelydryn, Teithydd, Lycian, Boreuwr, Cefnunol, Llywelyn, Bugail (1), Cowper, Dante, Copa'r Wyddfa, Brynbytryd, Llygad y Dydd, Bugeilwr Bryn ei galon, Trafor, Pen y Fan, Bugail (2), Cynfrig, Addolydd, Ehedydd, Uched- ydd, Llygad y Dydd (2), Andreas, Senex, Cas- wallon, Tydain, Lion Edmygydd, Ar Doriad y Wawr, Galileo, Llif o Wawl, Bugail (3), Effro. 11. Englyn (Y LIenor), 82-Hen Lenor, Gles- yrch, Coedwigwr, Uwch Eidiol, Rhys Lewis, Yr Awdwr, Sarpedon, Priam, Leander, Terog, Ym- p 11 geisydd, LIenor Bach, Diacon, Glynhafren, Thomas, Gwir ta Beth, John Jones. Dyfnwal, Arfog, Mymryn o Mamve, Myvyrian, Goethe, Tom Hood, Brynwyson, Llengarwr, loan, Aur Enau, Gwilym ap Rhys. Gwyliedydd, Elsmere; Tabor, Edwyn, Rbys Hen, Ffrwdfale, Marmor- ydd, Marc y Meudwy, Y B&rdd yn ei Awen, Sion Brwynog, Credadyn, Adda Fras, Argad, Moel Hebog, Die Aberdaron, Cadmus, Bard, Bryn- hatod, Idwal Wyn, Owain Goch, Arwyn, Parod, Ap Arthur (1), Ap Arthur (2), Tirf, A.B., Gaer- fallwch, Ap Gronw, Gwawr, Ben Johnson, Ap lolo, Carnhuanawc, Hywel, Dyma Fe, Bleddyn, Obadiah, Arsyllydd, Amos, Auronydd, Morgan Hen, Agricola, Myfanwy, Gwladus, Pollock, Afaon, Ifor Wyn, Llywarch, Llwyd. Irvonwy.Ap Lien, Scribe, Ifor, Darllenydd, Ap Ithel, Llinell- ydd. 12. Can yr Eisteddfod, 10-Myfanwy, Glon- wysg, Brychan, Carreg Fawr, Iago, Fronwen. Derwen, Eisteddiodwr, Prydfardd, Amwythig, Nesta, Britwn. RHYS DAIES, Ysgrifenydd.

--.----TKAHAUSDER DIACOXYDBOI"