Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

NODION 0 FON.

PENYGARNDDU.

RHYL.

DOLGELLAU.

GLANOGWEN.

-=: JHartjmatiottia. -.",-,'

BETTWS (OGWY.)

.LLANFWROG.

TALYSARN, NANTLLE.

BWLCHGWYN.

RHUTHYN.

HENDY GWYN AR DAF.'

PRENTEG, GER TREMADOG.

LLANRHYSTID.

LLANSAMLET.

DAFEN.

LLANELLI.

PENLLE'RGAER.

News
Cite
Share

PENLLE'RGAER. Dydd LLon diweddaf cafodd cor Eglwys Dewi Santr Penlle'rgaer, eu pleserdaith flynyddol. Am saith o't gloch yn y boreu cyfarfu rbyw haner cant o honynt yn ymyl yr eglwya, lie yr oedd cerbydau yn barod i'w clndo i orsaf y gledrffordd fawr orllewinol (G.W.R.) yn Gowerton, Yno cafwyd ystafell-gerbyd (saloon carriage), ac i mewn iddi yr aethant gyda'a gilydd. Cyrhaeddasant Dinbych-y-Pyagod (Tenby) am haner awr wedi deg, ac ar ol rhodioo gwmpaB y dref am ryW ycbydig amser, aethant i Westdy Dirwestol Tudor, lIe y mwynhasant giniaw ardderchog. Torwyd y cig gala r y Parch. T. P. Lewis, offeiriad yr egiwys, a Mr. J cir. Kirby, goruchwyliwr Mr. Llewelyn. Yr oedd yr holl ddarpariadau dan ofal Mr Kirby, ac y mae diolchgarwch y cor yn ddyledus iddo ef, i Mrs. Kirby, ac i Mj4911 Barguanna (chwaer Mrs. Kirby. Ar ol ciniawa aet-b rhai allan ar y mor mewn cychod, ac eroill i weled golygfeydd y ile, ymhlith.pa rai nid y lleiaf oedd P. Eglwys, yr hon a ddeil gynulleidfa o yn agoB i fit o bob-1 ac a addurnir 9, chof-adeiladau henafol a dyddorol droØ ben. Bn y rheithor, y Parch. George Huntington, yll garedig iawn i aelodau y c6r, gan eucymeryd 0 amgylch yr Eglwys, a thyna en sylw at bobpeth gwe-rth ei weled. Diolch yn barchus iddo am ei gymwynasgarwch i ddieithriaid ar ymweliad a'r lie. Am bump o'r gloch daeth y cor i gyd at en gilydd i'r gwestty i fwynfcan cwpanaid o de a'r danteithion hyny sydd yn arferol 0 gydfyned a thrwyth deilen yr India. Cychwynwyd tuag adref am saith o'r gloch yn yr un ystafell-gerbyd ag y daethant ynddi, a ehan fod Mr. Kirby wedi gofala dyfod a rhyw gymaint o fwydydd a diodydd o gartref at wasanaeth y cor ar en taith yn ol ac ymlaen, yW- ffurfiwyd yn gyfarfod yn y gerbydres, ac yfwyd iechyd da i Mr. Llewelyn, Mrs. Llewelyn, a thenlu caredig Penlle'rgaer gyda brwdfrydedd anghyffredin, a datgac; wyd diolchgarwch unfrydol y cor iddynt am euhaelicui yn cofio am danynt o flwyddyn i flwyddyn, gan mai Air- Llewelyn oedd yn dwyn holl dreuliau y daith. Diolch' yvyd hefyd i Mr. Kirby a'i dealu am eu gofal a'u llaffl* gyda'r holl drefniadau. Diolchwyd hefyd i rhyw wr arall, yr hwn a elwid y Shah" gan y cor, a'r hwn » barodd lawer o ddifyrwch trwy ei areithiau hyawdl a'* sylwadau pwrpasol. Yr oedd yr hin yn hynod o ffafriol- Cyrhaeddwyd gorsaf Gowerton am 9.40 yn yr hwyr, aO yno yr oedd cerbydau yn aros i gludo pawb i Penlle'r' gaer, a chyrhaeddodd pawb en cartrefleoedd yngysurna oddentn 11 o'r gloch, wedi ilwyr fwynhan eu hnnain' chan ddymuno fel y canlyn:- Hir oes i Llewelyn, i'w bfiod, a'i deulu, A'r Arglwydd mewn bendith fo arnynt yn Bylwi, Boed iddynt o'r diwedd ymadael mewn heddwch, A chael yn y nefoedd drag'wyddol ddedwyddweh." —Lleio Llaiogyffes.