Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

n Ujsbjsia&au fltasnttdjoL ,r-V"V"I ..t(o Y MODDIWNEYD EICH DIOD EICH HUNAIN Gwna Patel Chwe1 Cheiniog Chwe' Galwyn 0 honi. c\HE OLD WELSH ?U^1ACSTJS AC ANrEDDw^ O/fy^ S>° TRADE MASK. Sylwedd dwysedig o Lysiau Chwerw, Peraidd, a Pheraroglaidd. a Brag, a hopys. Cynyrcha ddiod flasus, iachus, a dymunol. Yn meddu bias naturiol, lliw gloew, ac ewyn (foam) dysglaer, cyfartal 1 unrhyw ddiod mewn poteli. Mawr ganmolir hi gan bawb a'i profasant. _.(► Ar werth gan Grocers a gwerthwyr meddyginiaeth Breintebig (Patent Medicines). -j. Tclir cludiad symiau o dri dwsin 0 botcli ac uchod i unrhyw orsaf rheilffordd vj|j\ (§\ Si SwrMBk y deyr.nas. Anfonir potelaid fel sample trwy y Post a* dderbyniad lie yr4ES mewn Stamps. Rboddir Telerau Gyfanwerthol (Wholesale), i'r neb SM a'u ceisiant. Cyflenwad o SHOW CARDS a HANDBILLS i werthwyr. | ^J) «». Goruchwylwyt yn eisiauyn mhob tref aphentrefyn y Deyrnas -«^r I Wligl /"JT @ Gyfunol. Darganfyddwr ac unig wneuthurwr, i MORCAN W. JAMES, Wholesale & Manufacturing Chemist, t 1 LLANELLY, SOUTH WALES- fas for Abbei-tisitig. OUss of Advertisements. gjSK S D Parliamentary Notices ) go. per Line Legal and Public Notices j per Insertion Legal and Public Notices ) per Insertion Auction Announcements | 4D, per Line per Insertio n Kt'ligious Services and Lectures 1 to 5 2 0 Bazaars, Concerts, & Eisfceddfodau j ( 6 to ]1 ] g Publishers and Educational V -< 12 to 25 | 3 Announcements j Business Addresses 26 and up. 1 0 PREPAID ADVERTISEMENTS. Words Insertion. One InsTehrtrieoe ns. InseSritxions. s. d. s. d. s d. 20 1 0 2 0 3 0 30 1 6 3 0 4 6 40 2 3 4 6 6 9 40 2 3 4 6 6 9 CHSQCES and POST OFFICE ORDERS should be made payable to DANIEL OWEN & Co., Ltd., Publishers. Cf Y Llan" Offices, Cardiff. iln aisian, THE Professorship of Welsh at St. David's JL College, Lampeter, will be vacant on or about September 27th, 1889. Candidates are requested to send in Testimonials to the Principal not later than July 24th. Preference will be given to candidates in Holy Orders, and qualified to teach Theology. The post is worth X250 per annum, with rooms.—Further information may be obtained from the Principal. CPTA&J&IA&AN,$tz. iiIESU, Y BUGAIL DA." CANTATA GYSEGREDIG, Pria 6c. yn yr Hen Nodiant; 4c. yn y Tonic Solffa. Dwain o'r Hen Nodiant, 5s.; dwein o'r Tonic Solffa, 3s.; yn rbydd trwy y Post.—Anfoner at Griffith Williams, Curate, Wrexham. 372 pABELL J) 0 F Y D D SEF CYFRINION Y GREFYDD DDERWYDDOL, Wedi eu dadguddio (Pamp ar hugain o Benodau) gan MORIEN, B.B.D., Llwyn Onn, Trefforest, S.W. Rhydd gyda'r post am 2s. 2c., oddiwrth yr awdwr. Piincipal Edwards—" Llyfr dyddorol iawn," Glan. ff.rwd-I 6, rabell Dofydd' yw un o'r llyfrau mwyaf dyddorol ag sydd wedi dyfod allan o'r wasg Gymreig nddiar amser Iolo Morganwg. Fel llawlyfr i'r Ozoedd nid oes gelym ddim cyffelyb iddo mewn un ialtb." Y Parch. W. Parry, Pontypridd-11 Y mae Pabell Dofydd yn hynod o ddyddorol." 391 JUST PUBLISHED, Y. PRIMER BACH: [SECOND EDITION] A WELSH BOOK OF INSTRUCTION AND DEVOTION, CONTAINING Iastructions on the Creed, the Ten Commandments. On the Sacraments and Ordinances of Religion, Baptism, Confirmation, &c. The Eucharistic Sacrifice, and Communion Ceremonies of the Church, &c. rotians before Holy Communion, in Church at Holy Communion, and Thanksgiving after Holy Communion. A Litany of the Passion, a Litany of the Blessed Sacrament, and a Litany of a Happy Death. And other Occasional Prayers. PRICE EIGHTPENCE; POSTAGE ltD. SOLD BY DANWIL OWEN & COMPANY, LIMITED, CARDIFF, And to be obtained of all Booksellers, &r. ANTHEMAU GAN Y pARCH. WILLIAAI HOWELL (" HYWEI, IDLOES.") "MAWR YW YR ARGLWYDD." Sol-ffa, 2c.; neu Is. 6c. y dwsin. "LLAWENYCHAIS PAN DDYWEDENT." Sol-ffa, 2c.; neu Is. 9c. y dwsin. I Yr uchod yn yr Hen Nodiant, 3c. yr un. All orders, prepaid, to be sent to the Author, Garth- brenfii Vicarage, near Brecon, S. Wales. Hjjjsbttsiaiiau JRasttarljol. Q0IN l^glTTEW GWILYM EVANS. DARGANFYDDIAD PENAF YR OES BRESENOL mewn MEDDYGIN- IAETH LYSIEUOL, YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Ar gyfrif ei rinweddau iachaol rhyfeddol cyaieradwyir hwn gan brif feddygon gwahanol wledydd fel meddyginiaeth sicr a diogel at holl anhwylderau y Cylla, yr Afu, a'r Giau.-Ceir miloedd o dystiolaethau o bob parth o'r byd yn tystio i'w effeithiau iach- nsol, ac ystyrii ef gan luoedd yn Feddyginiaeth Anmhrieiadwy. TYSTIO I,AETHAU DIWEDDAR. Trallwyn Terrace, Carmel, Upper Llandwrog, Hydref 24.ain, 1888.— Anwyl Syr,—Yr wyf, yn credn y buaswn wedi marw, oni bae am Quinine Bitters Gwilym Evans. Bum am ddwy fiynedd yn methu gorwsdd, gan mor ddrwg yr oedd fy lungs wedi myned, ac mor wan- ilyd nes byddwn yn chwysu hyd yn nod ar fy eistedd; cyruerais chwe' potelaid o'r Quinine Bitters; ac erbyn hyn yr wyf yn ddyn iach, ac yn dilyn fy ngorchwylion bob dydd yn y chwarel. Yr eidd- och yn wir, H. WILLIAMS. CRYNIAD Y GALON A PHOEN YN YR OCHB.— 4, Tanner Terrace, Porth- madog, Rhag. 16eg, 1888.—Anwyl Syr,-Yr wyf yn dra diolchgar i chwi am eich meddyginiaeth werthfawr. Yr wyf wedi bod yn dioddef gan gryniad y gal-on, a phoen mawr yn fy ochr, ac yn methu cael dim i wneyd Ilea i mi, er treio Uawer. Ond cymhellwyd FI gan gyfaill i ro'i prawf ar un botelaid, 4S. 6c., o Quinine Bitters Gwilym Evans, a heddyw yr wyf yn holliach. ELLEN OWEN. CLEFYD YR YSGYFAINT.—16, Upper Gough Street, Birmingham, Rhag. 3ydd, 1888.—Anwyl Syr,-Bum yn dioddef am ddeng mlynedd gan Glefyd a Llid yr Ysgyfaint ("Bron- chitis -and Inflammation of the LungEi I'), Oerfel yr Arenau, a Phoenan yn y Cefn. Cymhellwyd fi i roddi prawf ar Quinine Bitters Gwilym Evans. Yr wyf wedi oym- eryd dwy o boteli bychain, ac un botel fawr, a gallaf eich Bicrhau fy mod eisioes yn teimlo yn ddyn araU hollol, a gallaf ddilyn fy ngorchwyllon lawer yn rhwydd- ach yn awr. Yr eiddoch yn ddiolchgar, J. PRATT. Swyddfa'r Observer, Mumbles, Mawrth 25ain, 1889.-Anwyl Syr,— Mae yn bleser mawr genyf alln tystio i effeithiolrwydd Quinine Bitters Gwilym Evans mewn achosion o Wendid, Diffyg Yni, ao Iselder Meddwl. Profodd nn botel- aid o lea annhraetbol i mi. Yr eiddoch yn gywir, ROET. MORRISON (ieu.), Golygydd y Mumbles Observer. Peidiwch dioddef posnan tra y gellir eich gwella trwy ddefnyddio QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris, poiceli, 2S. 9c eto dwbl faint, 4S. 6o. J blwch yn cynwys tair potel ddwbl, 12S. 6c. Gellir cael Quinine Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y prif ornchwyliwr, R. D. Williams, Medical Hall, Plymouth, Penn. I'w gael ymhob man. Gornchwyliwr ymhob partb o'r byd. Os ceir nnrbyw anhawsder i'w gael, dantonii ef aiii y prisian uchod yn rhad a diogel drwy y Past i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yu nnion- gyrchol oddiwrth y porchenggion Quinine. Sitters' Marw fathering Company, Limited, Llanelly South Wales. .r THE c OLLEGE, LLANDOVERY. Trustees: LADY LLANOVER; Rev. CHANCELLOR PHIL- LIPS; VISCOUNT EMLYN; GENERAL SIR JAMES HILLS-JOIINES, K.C.B., V.C.; D. LLOYD JONES, Esq. VidLor: THE BISHOP OF ST. DAVID'S. Warden-Elect: Rev. OWEN EVANS, M.A., late Classical Scholar of Jesus College, Oxford; 1st Class Honours in Finals (Natural Science); Chaplain to the Bishop of Chester; late Welsh Professor, St. David's College, Lampeter. Second Master (Fifth Form): Rev. E. J. M'CLELLAN, B.A., late Hastings Exhibi- tioner, Queen's College, Oxford 1st Class Classical Moderations. Senior Assistant Master (Third Form) J. H. WINTER, B.A., late Open Mathematical Exhi- bitioner, St. John's College, Cambridge; 6th Junior Optime. Mathematical and Science Master: T. J. RICHARDS, M.A., late Open Scholar, Merton College, Oxford 1st Class Mathematical Modera- tions, 1st Class Mathematical Finals, let Class Science Finals. Modern History and London Matriculation H. GREGORY, B.A., late Open Scholar of Magdalen College, Oxford; 2nd Class Classical Moderations; 2nd Class Classical FinalEi 2nd Class History Finals; 1st Prize Owen's College, Manchester. Fourth Form Master: R. J. EDWARDS, M.A., late Open Scholar, Lincoln College, Oxford 1st Class Classical Moderations 2nd Class Mathematical Moderations; 3rd Class Classical Finals. Lower Third Form Master: F. E. CHAPMAN, B.A, late Exhibitioner Sidney- Sussex College, Cambridge; 3rd Class Classical Tripoa. French and Modern Bide (German) Master: E. N. BERRYMAN, M.A., St. Mary Hall, Oxford, and Brussels University. Special Mathematics: H. H. KNIGHT, M.A., Fellow of Clare College, Cam- bridge, 7th Wrangler. Sixth Form and Composition Master: G. B. GREEN, B.A., Fellow of St. John's College, Oxford; late Open Scholar, Leicester Exhibitioner, and Conington Prizeman of University College, Oxford; 1st Class Classical Honours in Moderations and Finals. Senior Form Master: R. C. KITTO, B.A., Keble College, Oxford 3rd Class Classical Honours, Moderations. Music J. H. WINTER, B.A., and D. M. PARRY (Pianoforte); W. W. EVANS (Violin). Drawing and Book Keeping D. SAUNDERS THOMAS, Certificated Teacher of the Science and Art Department, South Kensington. Drill SERGEANT-INSTRUCTOR LAFFERTY, R.V. Examiners OXFORD & CAMBRIDGE SCHOOLS EXAMINA- TION BOARD. Since June, 1887, the School has gained nine Scholar- ships and Exhibitions at Oxford and Cambridge (six of these Open), passed seven boys through London Matriculation, and obtained fifty-five Certificates (twenty-one Higher with nine Distinctions, thirty-four Lower with seventy-seven First Classes) from the Oxford and Cambridge Public Schools' Examination Board. Last year Llandovery occupied the tenth place, bracketed with Wellington and Clifton Colleges, of all schools in the Kingdom in number of Higher Certificates gained. Laboratory, Gymnasium, Sanatorium, Fives' Courts, Studies, Classical and Modern Sides. Preparation for Universities, Preliminary Professional Examinations, Engineering, .Banks, and Business..{Special class for London Matriculation, French, German, Welsh, Piano- forte, Violin, Drawing, Drill. Fifty-two Scholarships, from X40,a year downwards, tenable at the School, worth altogether over 2600 a year, without any religious restrictions, two leaving Exhibi- tions for Oxford. Boys attend the place of worship selected by parents. Boarders received by the Warden and Mr. McClellan. Next Term commences on Wednesday, September 25th, at 9 a.m. Boarders return the previous day. For all particulars apply to the Warden-Elect, THE REV. PROFESSOR EVANS, The College, Llandovery. Sit tin OobrbWpr. Dymunwn alw sylw in darllenwyr, ohebwyr, a dosbarth- wyr at y cyfnewidiadau canlynol sydd wedi eu gwneyd mewn cysylltiad a dygiad allan Y LLAN. 0 hyn allan cyfeirier:- NEWYDDION LLEOL A HYSBYSIADAU fel y canlyn :— THE EDITOR, LLAN Office, St. Mary Street, Cardiff. BARDDONIAETH Rev. N. THOMAS (Marlais), The Yicarage, Llanddarog, Carmarthen. CYFANSODDIADAU, YSGRIFAU, A GOHEBIAETHAU cyhoeddus a chyfrinachol, &c., ynghyd & Llyfrau i'w hadolygu Rev. LL. M. WILLIAMS, The Vicarage, Beaufort, Mon. Dylai yr oil fod mewn llaw ddim yn ddiweddarach na boreu ddydd Mawrth. Buasai yn dda gan y Cyhoeddwyr benodi dosbarthwyr i werthu Y LLAN lie nad oes rhai eisioes. Am y telerau anfoner i'r swyddfa. DALIHR SYLW.—Oherwydd prinder gofod nis gallwn addaw gosod i fewn yagrifau meithion a chan fod nifer ein goheb- wyr caredig mor lliosog, erfynlwn arnynt fod yn fyr a chryno. Rhoddir y flaenoriaeth bob amser i adroddiodau a newyddion lleol. GOHEBYDD ABERYSTWYTH.—Drwg genym nad allwn gy- hoeddi y gerddoriaeth. Oa ysgrifenwch lythvr ar v teBtyn cyhoeddwn ef. y y YN BIN NESAT.—Y Gyngres Eglwysig, Athraw Cymreig Llanbedr, Parochial Magazines, yr Eglwya yn Patagonia, Adandeb Crefyddol, Ltc.

CAERDYDD YN ANRHYDEDDU MR.…