Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

HENDY. GWYN AR DAF.

LLANLLECHID.

MAESYGROES, LLANLLECHID.

TALYBONT, GER BANGOR.

LLANDINORWIG.

ABERHONDDU.

CAPEL ISAF (BRYCHEINIOG).

LLANELLI. i

News
Cite
Share

LLANELLI. Y COR CANU UNDEBOL.—Llawenydd mawr Bydd yn y dref hon oherwydd llwyddiant Cor UiMebol y lie yn eisteddfod fawreddog Penybont-ar-Ogwy, yr hon a gyn- haliwyd dydd Linn, Mehefin 24ain. Pan ystyrioto fod prif goran y Debeudir yno yn brwydro am yr oirtichaf- iaeth am gan' pant (1100), ynghyd a'r clod a gold- mounted baton i'r arweinydd, gorchwyl rhy anhawdd ydyw peidio llawenbau gyda'r bnddngol. Arweinydd Cor Llanelli oedd cerador enwog ein tref, -sef Mr. R. C. Jenkins, R.A.M. Yr oedd 172 o leisian yn ein cor. Y darn a ganwyd oedd "Bryd hyn, feibion Dnw." Y beirniaid oeddynt Mri. Turpin a l). Jenkiptf, Mus. Bac. Dywedodd y blaenaf am Gor Llane^i na chlywodd erioed y fath sopranos hyd yn nod ^n Nghymrn o'r blaen. Yr oedd y Ileisiau i gyd yn rliagorol, a'r sopranos yn coroni y cwbl. i GWAITH HAIARN NEWYDD.—Dywedir fod Mr. Martin Waddle wedi pryna hen wpitbfa toddi y Penrhoa, ger gorsaf rheilffordd y Great Western, a'i bod yn bwriadn cychwyn gweithfa toddi taiarn yno yn fnan. Y maent yn brysnr gydar darpariaetban gofynol at btny. Gobeitbio fod gwirionedd yn yr hyn a ddywedir. Bydd yn gaffaeliad mawr i'r lie. Y GWEITHFAOEDD ALCAN.—Myned ymlaen yn rhag- orol y mae y gweithfaoedd hyn yn bresenol. Y GWAITH COPR A PHLWJI.—Yn araf iawn y mae y gwaith mawr hwn wedi bod am flynyddoedd-rhyw dri a phedwar diwrnod yr wytbnos y mae y rhan fwyaf o'r gweithwyr wedi gael o waith i'w dwylaw ynddo am flynyddau. Y mae yn ddirgelwch snt y mae dynion a theulnoedd mawrion wedi galln byw ar y gyflog fach a enillwyd ac a enillir ganddynt yno. Y GWAITH AUB.—Gweithwyr yn brysur wrthi i ddwyn y weirhfa hon i ben. Hyd yn hyn nid oes ond awn morthwylion saerwaith coed, maen, a phriddfeini. DABGANEYDDIAD PWYSIG YNGLYN AG ESQOB LLAN- ELWY I-Dywed Cymro yn ei golofn yr wytbnos hon yn y South Wales Press (Llanelli): Y mae trigolion Esgobaeth Llanelwy wedi gwneyd darganfyddiad pwysig ynglJn i'r Esgob newydd (Edwards, gynt ficer Caerfyrddin). sef ei fod, pan yn myned oddicartref, yn teithio mewn third-class. Pwysig iawn yw byn, ac y mae y ffaitb wedi ei chroniclo yu ofalus yn yr boll banvran." Dyma ffaith gwerth i Ymneilldawyr groniclo, omde ? Pwysig iawn J MARWOLAETH.—Gyda theimiad dwya yr ydym yn croniclo y ffaith i Mrs. Jones, priod Mr. Evan Jones, BreB Cottage, ac nn o wardeniaid eglwys y plwyf, Llanelli, buno yn yr angan dydd Mercher, Mehefin 26ain, yn 61 mlwydd oed. Yr oedd yn amlwg er's rhai misoedd bellach ei bod yn gwywo i'r bedd; ond er llygrn J <3yn oddiallan yr oedd ei thawelwch a'i hymos- tyngiad i ewyllys yr Arglwydd yn ei chystndd yn profi fod y dyn oddimewn yn cael ei adnewyddn o ddydd i ddydd. Dydd Sadwrn canlynol daeth tyrfa lioscg ynghyd i daln y gymwynas olaf iddi trwy bebrwng ei gweddilhon marwoI 1 r gladdfa perthynol i'r Eglwys. Gwasanaethwyd yn y ty cyn cychwyn gan y Par oh. Samuel Davies, a chynorthwywyd ef yn eglwysy plwyf gan Ficer St. Paul's. Darlleuwyd y gwaeanaeth ar Ian i y bedd gan y Parch. S. Davies yn effeitbiol iawn. Ar ol canu emyn ymwahanwyd, g^n ffarwelio a'i Uwcb, mewn perflaith hyder y bydd i Ddnw ei hadgyfcidi yn anllygredig yn y dydd olaf. Nodded Dnw iyddo dros y tealo yn ea galar.—Myrddin Coch.

DINBYCH.

I * BETHESDA.

LLANFAIR DYFFRYN CLWYD.

CRICCIETH.

LLANFWROG, RHUTHYN. I

RHUTHYN..

.DO\;VLAIS..," 1I

NODION OrFON. :

--' ABERDAR.