Hide Articles List

8 articles on this Page

EHAGOEFEEINTIAU YR OES.

LLYTHYR DEINIOL WYN.

EGLWYS Y PLWYF, LLANELLI.

News
Cite
Share

EGLWYS Y PLWYF, LLANELLI. At Olygydd Y Llan a r Dyioysogaeth." Syr,—Yr wyf wedi darlien llithiau HMyrddin Coch yn Y LLAN ynghylch Llanelli gyda phleser a dyddordeb, a gallaf ddweyd yr un fath ag "Aelod o'r Eglwys yr wythnos ddiweddaf, fod ei ysgrifau yn dderbyniol iawn. Ond ar ar yr un pryd, y mae yn rhaid i mi gyfaddef nad ydwyf yncydweledyn bollal a. Myrddin "bob amser. Yr oeddwn yn tybied ei fod yr wythnos O'r blaen wedi defnyddio iaith lied gref mewn perthynas a'r hen fam eglwys yn y plwyf hwn, a meddyliais unwaith, yogrifenu i alw ei sylw at hyn, ond ni chaniataodd amgylchiadau i mi wneyd hyny. Yr wythnos ganljnol gwelais fod y Parch. Canon Williama wedi eyflawni yr hyn oeddwn wedi bwriadu oi wneuthur ond y mae yn amlwg oddiwrth lith Myrddin Coch a llythyr Aelod o'r Eglwys yn Y LLAN cyn y diweddaf eu bod wedi camddeall sylwadau y Canon parchedig. Pe b'ai Myrddin Cooh" yn cyfeirio at ei lith a ymddangosodd yn Y LLAN am y 7fed oynfisol nis gallai lai na chydnabod y byddai yn naturiol i ddar- llenwyr sydd yn anadnabyddus a'i chyflwr Surfio barn lied isel am adeilad a threfniad Hen Eglwys y plwyf, Llanelli, oddiwrth ei ddesgriflad ef o honi. Ac yr wyf yn Bier y cyfaddefa na fyldai yn deg gadael y lath argraff- ar feddytiau darllenwyr Y LLAN mewnperthynasâg Eglwys sydd mor olygus pan y cymerom bob peth i ystjriaeth. Y mae y fyuswent a'r Ilwybrau sydd yn arwain trwyddi yn Cael eu eadw yn daclus, yreglwysbobamseryn lan, it phob peth mewn cysylltiad âhi yn weddus ao yndretnus; ao y mae yn arnlwg fod ymdrech yn cael ei wneyd er mwyn gosod yr addolwyr yn gysurus cyneuir tanau trwyddi i'w gwresogi yn y gauaf, y mae yr holl seddau yn wastad yn rhydd i bawb, a chlustogau ymhob sedd fel y gallo pob un benlinio pan yn gweddio, ac tiefyd hyfforddiadau o flaen pob addolwr i'w gyfarwyddo pa fodd i ymddwyn yn weddaidd yn nhy Dduw. Y mae ar y ilofft- hefyd orgaiz oampus ac harmonium yn y Gangell. Y mae yn wir fod rhai parthau o honi yn gwaethygu rhyw ychydig gan oedran, fel y crybwyllodd Myrddin Coch," a gallaf sicrhau "Myrddin" y buasai y wardeniaid wedi gwneyd i Swrdd a'r difEygion hyn hefyd pe buasent wedi bodmewnsefyllfa. x wneuthur hyny, ond nid oeddydrysorfayneaniatau hyny; ao nid wyf yn credu fod y Picer a'r wardeniaid yn hoffi myned tuallan i'r rheol gyffredin i wneuthur defnydd o'r cyfryngau hyny er mwyn casglu arian, pa rai y mae Myrddin Coch wedi eu condemnio mewn llith flaenorol. Yr wyf yn edtych ymlaen am hanes cyflwr ys- brydol yr Eglwys hon. Yr wyf yn gobeithio y gwna Myrddin Coch ein anrbydeddu âg ychydig ddes- grifiad o'r golomen wen yn gystal golomen, frith. -Yr eiddoeb, &c., GOMER LLWYD,

I-I IEGLWYSI CYMREIG MEWN…

COLEG DEWI SANT.—ARHOLIADAU…

AT Y BEIRDD.

DOSBARTH I.

Y WASG EGLWYSIG GYMREIG.