Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

COCKETT, GEE ABEETAAVE.

LLITH O'R BWIHYN GWLEDIG.

,aste&ti gr anjoigggtsD,

News
Cite
Share

aste&ti gr anjoigggtsD, "ST. DAVID'S COLLEGE MAGAZINE.—Yr ydym wedi newydd dderisyn copi o'r oylchgrawa rhagorol hwn am fis Mehefin. Ymddangosa y cylchgrawn unwaitb bob term, sef tair gwaith yn y flwyddyn ac y mae y rhifyn presenol yn gwneyd i fyny y trydydd o'r new series. Er fod ei bris yn wyth ceiniog, gallwn eiorhau ein darllenwyr fod yma lawn gwerth yr arian, a llawer mwy, gan fod ynddo erthyglau gan rai o brif lenorion Lloegr a Chymru. Yn y rhifyn blaenorol i hwn, ymddangosodd cyfan. soddiadau o 'waith y bardd byd-enwog Lewis Morris, y Proffeswr Ryle, Caergrawnt, &o. ac yn yr un presenol cawa ddanteithion o'r fath oreu gan ysgrifenwyr enwog eraill. Ceir erthygl faith gan y Parch. Canon Bevan, Hay, ar y Proposed new diocese of Brecon and Swansea," yr hon sydd o ddyddordeb neillduol i'r rhai syddyn byw yn y rhan yna o'r wlad. Wedi byndaw y bregeth ar St. loan xvii. 11, 20, 21, a draddodwyd yn Westminster Abbey ar gysegriad Eagobion Llanelwy a Thrinidad, Mawrth 24ain, gan brif-athraw y Coleg (yr Arch- ddiacon Edmondes, M.A.), yr hon sydd yn daraw- iadol dros ben i'r amgylchiad. Am yr erthygl faith (dros ugain tudalen) ar "Owain Glyndwr a'i amserau," gan y Proffeswr Tout, M. A., nis galIwn siarad yn rhy uehel. Y mae y Proffeswr bellach wedi cyraedd y safle uchaf ymysg haneswyr y. dydd, ac y mae ef eleni wedi ei apwyntioyn arholwr mown hanesyddiaeth yn Rhydychain. Mewn materion Cymreig y mae yn cymeryd y dyddordeb mwyaf; ao y mae yn ami wedi darllen papyrau galluog o ffaen prif gymdeithasau y deyrnas. Dar- llenwyd y papyr hwn ar amgylchiad o'r fath; a. deallwn ei fod wedi derbyn swm ardderchog am dana gan gyhoeddwyr y gwaith pwysig hwnw, y Dictionary of National Biography." Dylai pob Cymro twymngalon ddarllea yr erthygl ardderchog hon, yr hon yw yr awdurdod uchaf arhanes yr arwr hwn, a ymladdddd mor llwyddianus yn erbyn byddinoedd Harri IV. Yn nesaf daw nodiadau at Old Lampeter," o ddyddordeb i'r rhai sydd wedi bod yn y Coleg, gan yr is-athraw, y Parch. W. H. Davey, M.A. ac wedi hyny daw yr ail ran o'r "Welsh Ecclesiastical Term?," gan y Parch. J, Fisher, B.A., Drefnewydd. O'r diwedd dyma ni yn cael eyfansoddiad gan un o'r efrydwyr eu hunain, a gresyn na buasai mwy o'r fath hyn yn y cylch- grawn. Papyr ydyw hwn a ddarllenwyd yn y Coleg gan Mr. L, J. Roberta, ysgolor o'r Coleg, ar Ran cerddoriaeth yn y gwasanaeth yn yr addoliad Eg. lwysig," Y mae y dull y mao y papyr wedi cael ei ysgrifenu yn profi fod ymysg yr efrycwyr rai sydd yn feistri ar gyfaasoddi Saesneg ac y mae y sylw- eddau a roddir yaddo yn wir deilwng o ystyriaeth, gan fod yrawdwr yn adnabyddus drwy Gymru fel cyfansoddwr cerddoriaeth ac fel beirniad mewn eisteddfodau. Dyma yr erthyglau pwysig; ond heblaw hyn ceir nodiadau, llythyr o "Rhydychain, barddoniaeth LIPdin a Seisnig, hanesioa y gwahanol sefydliadau yn y Coleg, yr arholiadau apwyntiadau, ao amryw o bethau dyddorol i Eglwyswyr yn gyff- rediaol. Y mas y cylchgrawn hwn yn glod, nid yn unig i'r Coleg, ac i'r Eglwys yn Nghymru, ond i Gymru yn gyffredinol,

$Bit rryy- iizi*U- ot&'hv…

! LLANFWROG, RHUTHYN.

' - DOLGELLAU.

FFESTINIOG.

t LLANGADWALADR, MON.

«HI DOWLAIS.

LLANGYNWYD.

MARDY.

ABERYSTWYTH.