Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

COCKETT, GEE ABEETAAVE.

LLITH O'R BWIHYN GWLEDIG.

News
Cite
Share

LLITH O'R BWIHYN GWLEDIG. LGAN HEN DOMOS.] Yr oeddwn i wedi bwriadu ymneillduo o'r maes newyddiadurol, a gwneyd acsiwn i werthu y cert, yr asyn bach, a'r hen ffon. Ond y mae argoelion fod cynghorion Hen Domos, di'r help, yn dechreu dwyn ffrwyth. ESGOBAETH LLANDAF. Pob parch i'r Esgob Lewis am roddi y ganoniaeth wag i Gymro, acar y telerau ei fod i roddi ei fyw- oliaeth i fyny, a gwasanaethu yr esgobaeth. Y mae y Canon newydd yn cofio, o bosibl, i Hen Domos, di'r help, anfon llith i'r LLA.N ar y pwno hwn pan oedd efe yn olygydd, ao iddo wrthod rhoddi lie iddi rhac, digio yr urddasolion Egiwysig. Ni ddarfu i mi ei flino A- un gohebiaeth ar ol hyny. Wedi i'r gol- ygydd presenol gael yr awenau i'w law, anfonais fy llith ar unwaitb, ac os y byddweh chwi cystal a sylwi, yr oedd y ffon yn dyrnu yn ddiarbed ar y gwasfcraff arianol mewn cysylltiad a'r Eglwysi Cad- eiriol. Yr wyf o hyd o'r farn fod yn rhaid cael di- wygiad tua. brig y pren. Y mae rhyw clerical rookery o arngylch pob Eglwys Gadeiriol neJd ydynt o fawr les i'r esgobaeth, ac y mae yn rhaid eu gwasgaru cyn y byddant o un daioni. Da genyf weled Esgob Llandaf yn oymeryd ei ffon fawr fugcil- iol yn ei law, ao yn dechreu gwaeddi Whishw ar rai o honynt. Y mae yn llawn bryd i bob esgob wneyd yr un path. Beth yw y Ganoniaid a'r is-Gan- oniaid da mewn ystyr grefyddol neu fydol ? A all rhywun atab ? Ychydig amser yn ol, yr oedd offeinad yn glaf yn y Gogledd, ac nid oedd ganddo neb i gymeryd ei ddyledawyddau ar y Sul. Gan fod ei afiechyd yn drwm, ysgrifenodd ei briod am gymorth rbywun o'r Eglwys Gadeiriol; ond er fod yno dyrfa o offeiriaid, heb ddim i'w wneyd ond edrych ar eu gilydd, ni chafodd help gan un o honynt, ac yr cedd yr atebiad i'w llythyr oddiwrth un o'r urddasolion hyn mor syoh a dideimlad ag asglodyn gwernen, Y mae y llyfchyrau i gyd o fy mlaen. Anfonwyd hwy i mi. Pwy all amddiffyn rhyw bethau fel hyn ? Llawenydd mawr i mi oedd gweled Esgob Llandaf yn dechreu chwalu yr hen rookery, ac yn troi swydd y Canoniaid i ryw ddefnvdd. Onid er mwyn llenyddiaeth y sefydlwyd y canon. iaethau gyntaf ? Os felly, rhodder y ganoniaeth nesaf i Gymro galluog, yr hwn a allai olygu Y LLAN, yr I-raul, &c., yu lie talu am y gwaith hwn fslyn bresenol. Gwir nad yw y Parch. Ll. M. Williams, Beaufort, na'r Parch. N. Thomas, Llanddarog, yn cael yr un geiniog goch am eu gwaith. Nid yw yr olaf wscli cael ceiniog erioed i dalu am stamps gan y pwvllgor. Bu "Ponfro yn olygydd fcarddoniaeth Y Dywysogaethaill flynyddau. Ni chafodd gymaint â diolch gan neb am ei waith. "More kicks than ha'pence" yw'r drlniaeth. Y oanoniald ddylent wneyd y gwaith hwn. Cyflog ddo. i olygydd fyddai £ 350 y flwyddyn. Pa reswm rhoddi hyn i ddyn am esgeuluso ei blwyf am dri mis yn y ilwyddyn. ESGOBAETH LLANELWY. Y mae lliaws yn eiddigeddus wrth Esgob Edwards yn y Gogledd &'r Do, a,c yn ceis;.o pwyntio allan ei fanau gweinion, ond aiomedigion yw y rhai hyn. Y mae y Deon Owen hefyd yn y glorian, ac y mae llawer yn ei gael yn brin oblegid ei ieuenctyd. Ond y mae Hen Domos, di'r help, yn credu y lleinw ei swydd yn rhagorol. Y mae ei lythyr yn Y LLAN yn rhoddf ar ddeall i ni ei fod yn deall Cymru. Pob parch i'r Deoniaid eraill, ond yr wyf yn credu y gwneir mwy o waith sylweddol gan Deon Owen na hwynt oil. Y mae Hen Domos, di'r help, wedi cael yr hyfrydwch o ysgwyd Haw fig ef amryw o weithiau, ac nid oes dyn mwy dirodres, difplch, a serchog nag ef yn Nghymru. Yr oedd parch mawr iddo yn LIan- bedr a Llanymddyfri, ac os na pherchir ef yn Llan- elwy, arnoeh chwi, y Gogleddwyr, y bydd y bai, ao nid arno of. Da genyf ei fod i ymgymeryd a'r Wasg Gymreig. Gwelaf fod Esgob Edwards ar daith o fan i fan, ao yn lion a serchog i bawb. Bydd yn adwaen ei glerigwyr i gyd yn fuan. Bendith ar ei ben. Y mae yn ddyn bach wrth fodd calon Hen Domos, di'r help. Rhaid myn'd ar drot wyllt i ladd gwair. O. Y.-Da genyf weledyn Y LLAN fod boys Llan- ddarog wedi glanhau y fynwent eleni. Ni chawsech chwi yr hen ffoa llyaedd pe buasai pob peth fel y mae elani. I Pa le y mae tysteb John Harries, eh ?

,aste&ti gr anjoigggtsD,

$Bit rryy- iizi*U- ot&'hv…

! LLANFWROG, RHUTHYN.

' - DOLGELLAU.

FFESTINIOG.

t LLANGADWALADR, MON.

«HI DOWLAIS.

LLANGYNWYD.

MARDY.

ABERYSTWYTH.