Hide Articles List

12 articles on this Page

COCKETT, GEE ABEETAAVE.

LLITH O'R BWIHYN GWLEDIG.

,aste&ti gr anjoigggtsD,

$Bit rryy- iizi*U- ot&'hv…

! LLANFWROG, RHUTHYN.

' - DOLGELLAU.

FFESTINIOG.

t LLANGADWALADR, MON.

«HI DOWLAIS.

LLANGYNWYD.

MARDY.

ABERYSTWYTH.

News
Cite
Share

ABERYSTWYTH. DEONIAETH LLANBADARN FAWR. Cynbaliwyd gwyl gorawl y ddeoniaeth uchod ddydd Mercher, y 19sg o'r mis hwn, yn St. Michael, Aberystwyth. Yr oedd yr Eglwysi fanlynol yn oymeryd rhan yn yr wyl :-Llanbadarn Fawr, St. Mair, Aberystwyth Llangorwen, Llanfihangel Geneu'rglyn, Borth, Llancynfelin, Talybont, Penrhyncoch. Ooaainscoch, Llanfihangel y Oreuddyn, Llanafan, Eglwys Newydd, a Llanyohaiarn. Yr oedd nifer y dadganwyr yn rhifo 400. Y llyfr sydd wadi ei ddewis yn y ddeon- iaeth hon ydyw yr un gan y Parchn D. Evans, ao O. Davies (Ers Llechyd), oherwydd gwell yw cadwatyr un llyfr na chael llyfr newydd gyferbyn 4 phob gwyl. Y mae yn y Hyfr hwn bobpeth ag sydd yn angen- rkaidiol ar gyfer pob gwyl Eglwysig, sef y Nadolig, Pasg, Sulgwyn, &o.. ac y mae y Salmau priodol wedi eu trefuu ynddo, yughyd a'r Salmau gyferbyn â'r cynhajiaf. Er nad ydyw y llyfr hwn heb ci ddiffyg- ion, eto y mae y goreu a. feddwn yn y Gymraeg. Dsshreuwyd y gwasanaeth cyntaf am 11. Cymer. wyd y gwasanaeth boreuol allan o'r Ilyfr iiehod. Y Yenite yn G, gan Fussell, y Salmau am y Sulgwyn, y foreuol wedrii, y gyntaf yn A, a'r ail yn C, gan Crotch, rhif 71 yn yr attodiad, Jubilate yn C, gan Woodward. Yr anthem oedd, Llawenychais pan ddywedent wrtliyf," gan Hywel Idloes, a phedair o donau allan o'r Llyfr Rena Newyddt sef rhif 528, 568, 414, a 990. Pregethwyd ar yr achlysur gan y Parch. D. Jones, M.A., Llanbedr, ar yr adnod, "Cenwell i'r Arglwydd, cenwch," Rhanodd ei bregeth yn ddwy ran, sef hanes cerddoriaeth o'r dechreuad, a'r addysg i ninau eddiwrth hyny. Y cyfarfod nesaf yn deohreu am 3 o'r gloch yn y pryd- nawn, pan y cymerwyd yr un gwasanaeth i fyny drachefn fel y ca.nlyn :Y Salmau am y Sulgwyn, prydnawnol weddi, y gyntaf yn F, yr ail yn C, gan Hayes, rhif 65 yn yr attodiad, yr anthem, Mawr yw yr Arglwydd," Hywel Idloes, ynghyd a. phedair o donau allan o'r Llyfr Hen a Newydd, rhif 512, 345, 15, a 579. Pregethwyd drachefn gan y Parch. D. Jones, M.A. Cymerodd y rhan gyntaf o'i dostun yn y boreu, a'r rhan ddiweddaf yn y prydnawn. Preg- eth briodol iawn i'r amgylchiad, ac nid oes genyf ond gobeibhio y cymer y gwahanol Eglwys y sylw- adau a wnawd gan y Parch. D. Jones er gwella cerddoriaeth Egiwysig i ystiyriaeth. Intoniwyd y gwasanaeth gem y Parch. W. Morgan, curad Taly- bont, a gwnaeth ei ran yn odidog wrth ystyried mai dyma y waith gyntaf iddo ymgynyg fig intonio'r gwasanaeth. DarHenwyd y llithoedd gan yr offeiriaic1 canlynolYn y boreu, Parchn. T. R. Morice, M.A., Aberystwyth, a. J. Pugh, D.G., Llan- badarn Fawr; yn y prydnawn gan y Parohn. W. J. Williams, Llanafan, a J. M. Griffiths, Llanfihangel Geneu'rglyn. Chwareuwyd yr organ gan Mr. Parsons, organydd Eslwva St. Michael, yr hwn a wnaeth ei waith yn ardderchog, ag yatyried mai Sais ydyw. HyOorddwr yr wyl ydoedd Mr. Riohard James, Aberystviyth. Yr ysgrifenyddion oeddynt y Parch. W. Evans, curad St. Michael's, a Mr. H. Hughes, Glynpadarn. Yr oedd yr offeiriaid can. lynol yn brGsenol :-Y Pa;rehn. J. Pugh, D.G,, J. Evans, curad, Llanbadarn Fawr W. Evang, D. L. Davies (St. Mair), D. W. Jenldng (Trinity), Aber. yatwyth; W. Evans, Llangorwen; J. M. Griffiths, Llanfihangel Cenou'i.,glyn J. P. P. Hughes, Borth G. Roderick, Llancynfelyn W. Morgans, Talybont; M. Morgans, Penrhyncoch J. P. Evans, Llan- fihangel y Greuddyn; W. J. Williams, Llanafan R. Lewis Llanyohaiarn J. T. Griffiths, Llanilar; D. Jenkins, Llangwyryfon J. Raes, Bangor Jenkins, Borth T. R. Morice, Aberystwyth ynghyd ag amryw offeiriaid dieithr. Nid oes genyf ond gobeithio y gwna y gwahanol? Eglwysi eu goreu i gadw i fyny yr hyn y maent wedi ei dclyisgu, fel y byddo y gwasanaeth yn cael ei wneyd yn gorawl un- waith o loiaf, os rsad dwywaith, ar y Sul ymhob Eg- lwys yn y ddeoniaeth.