Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

AT Y BEIRDD.

AWDL: GWYBODAETH.

[No title]

IlLITE 0 LEttPWL.

AWGRYMAU I AMAETHWYR.

News
Cite
Share

AWGRYMAU I AMAETHWYR. Amaethu cnydau ydyw gwaith y flermwr, Dwfr ydyw y peth pwysicaf mewn cnwd. Wedi gwybod natur y peth ydym am ei gynyrchu, yr ail beth ydyw cael allan y fiynonellau o'r rhai yr ydym i ddisgwyl hyny, ac yna pa fodd i'w troi i'r pwrpas goren. Y onwd ydyw y mater cynyrchiol. Cyfansoddir hwnw o sylwedd organaidd, ac o sylwedd mwnawl. Cytunir yn awr fod maeth y planhigyn yn d'od o ddwfr, awyr, ao o'r pridd. Mae'r rhan a dderbynia o'r pridd yn bwysig i'r fiermwr yma ymae efe i ddechreu ei waitb. Gwneir y tir i fyny o dri math-tywocl- dir, cleidir, a mawndir. Pridd o liw du yw y gorau, oherwydd fod ei atdyniad o'r haul yn fwy cyfartal, a bod oynesrwydd y ddaear yn dibynu ar y Iliw. Nid oes firwythlondeb mewn tir tvwodlvd. tir eleioor. UMI mwswgl. -0' Brasheir tir trwy chwanegu gwrtaith ato. Y tail goren a gwerthfawrocaf, ydyw tail cyffredin buarth y fierm. Y mae'n well na'r un gwrtaith ellir gael. Y mae oyfansocldiad y gwrteithiau yn bur wahanol -yn dibynu yn gyntaf ar yr anifail ei hunan, sef But fwyd y raae'n gael. Os bwyd gwael mae'n gael, gwrtaith gwael geir oddiwrtho. Y mae tail y stabl yn fwy cyfoethog na thail a geir oddiwrth yr anfeil- iaid sydd yn pori ar y tir. Mae y tail a goir oddiwrth y ceffylau, gwartheg, moch, yn gwahaniaethu yn fawr. Allan o bob can' pwys o dail eyff redin y fferm, y mae 80 pwys yn ddwfr, 11 pwys o fater llysieuol, 7 pwys o fater mwnawl, felly dim ond dau bwys o'r tri chySyr ffrwythianol, Nitrogen, Phophoric Acid, a Potash. Dibyna gwerth tail arpaun a ydyw yn braenu nen boethi yn fuan neu yn raddol. Y mae tail oeffylau ya boeth, a thail gwartheg yu oar; ao felly y path goreu ydyw cymysgu y ddau gyda'u gilydd. Y mae'n berygl colli llawer o'r gwlybaniaeth sydd. yn y domen, trwy iddo redeg i ffwrdd. Allan o bob can' pwys o'r gwlybaniaeth sydd yn y tail, y mae 99 yn Ammonia-Nitrog&r., y peth goreu sydd yn perthyn i'r tail. Y mae Ammonia yn werth 500 o ddoleri y dunell. Collir Hawer o elfanau goreu tail trwy i'r gwlaw eu golchi i ffordd hefyd trwy adael i'r domen boethi yn rhy gyflym. Peth da yw troi y domen yn ami; atalia hyny wresogiad gormodol. Calch sydd elfen bwysig yn y tir. Mae pob tir, fel rheol, yn cynwys cymaint o galch ag sydd yn angen- rheidiol fel maeth i'r llysieuyn. Gwasanaeth mwyaf pwysig oalch yw dadgloi y defnyddiau ffrwythlonol sydd yn y tir, a'u gwneuthur o fudd i'r llysieuyn, tra yn gwella, ar yr un pryd ansoddau gallofyddol (mechanical) y tir. Ar diroedd trwm (stiff) ao ar diroedd mawnogaidd y gwelir effaith y gwasanaeth olaf hwn yn fwyaf eglur. Un o'r pethau mwyaf pwysig ynglyn a defnyddio caloh brwd yw peidio gadael i'r awyr effeithio arno ond Ileied ag sydd bosibl. Dylid ei orchuddio a phridd er rhwyatro iddo i gymeryd i fyny y Carbonic Acid sydd yn yr awyr, a tbrwy hyny gael ei droi yn ol i'r ystad yr oedd ynddo cyn ei losgi. Collir y faataia o'i losgi os gadewir i'r awyr effeithio arno fel hyn, ao ni effeith- ia ary tir yn fwy na phe cynwysid chalk yn ei Ie. Nid yw yr hen arferiad o gymwyso calch i bob math o dir, ao hefyd bron ar bob achlysur, i'w gym- eradwyo. Y mae defnyddio gormod o galch a'i gym- wyso yn rhy ami yn cymeryd o'r tir ormod o'r maeth llysieuol sydd ynddo, a thrwy hyny ei dlodi yn or- modolgogyfer a'r dyfodol. Y tiroedd a fantelsiant fwyaf oddiwrth galch yw tiroedd yw tiroedd ciaiog, a thiroedd mawnogaidd, a dylid ei ddefnyddio yn bur gynil ar diroedd tywodlyd. Gwellhft calch dir claiog trwy ei wneyd yn fwy rhywiog, a gwellha dir tywod- lyd trwy ei wneyd yn Uai bract Hefyd y mae yn rhyddhau y Potash, &c., ag sydd megis yn farw yn y olai, ao felly yn ei wneyd yn barod a chyfleus i'r llysieuyn wneyd defnydd o hono. Effeithia calch yn rhagorol ar dir mawnogaidd. Hyrwydda fraeniad neu bydriad y defnyddiau organaidd yn y mawndir, a thrwy hyny rhyddha y Nitrogen fel ag i. fod o ddefnydd i'r llysieuyn. Ond cofier hefyd fod eisiau rhoddi gwrteithiau mwnawl, megis Potash i fawndir, gan nad yw mawndir yn oynwya y pethau hyn ond yn brin iawn. Mae calch hefyd yn dda ragorol i fawndir am ei fod vn swrthweitbin Affair .¡.I' tywyll, y dwfr du, a welir yn rhedeg o hono. Mae hwn yn tOeddu i wneyd y tir yn sur, yr hyn nid yW dda. Wrth dori i fyny y fawnog am y tro cyntaf erioed, dylid ar ol ei sychu roddi iddi ddigonedd o galch, digon o leiaf i newid natur y tir yn drwyadl. Os rhoddir dogn iawn yn y dechreu, feallai na fydd arnynt byth eisiau ychwaneg. Ar dir porfa effeithia. calch i ]add chwyn, ao ar yr un pryd i faethu y glas- wellt. Difrod fyddai cymysgu calch a thail y boartb, gan y byddai i'r caloh yru ymaith yr ammonia o'r tail. Ond ni ddigwyddai hyn os oymer y cymysgiad le yn y tir, gan y bydd i'r ammonia gael ei gymeryd i fyny gan y pridd. Y mae y gwrteitbiaa celfyddydol o dri math (1) Gwrteithiau Phasphatio (2) Gwrteithiau Nitro- genus; (3) Potash. 0 dan y penawd cyntaf daw esgyrn, corproletes, apatites, basic slag, a quarto- Defnyddir esgyrn yn y ffurffau oanlynol :-(a) lludw esgyrn, (b) blawd esgyrn, (c) esgyrn wedi ett dadansoddi. Ceir basic slag fel sofchach pan y troir haiarn yn stssl yn 01 y dull a elwir y Besse?ii@r VTO~ cess. Defnyddiwyd oddeutu 300,000 o dunelli o basio slag fel gwrtaith yn Germani y flwyddyn ddiweddaf. -Proff. M. Aikenan, M A., Glasgow, yn y 11 Dryelk." CRNTEEH GWEKITH Y FLWYDDYN DDIWEDDAF.— Mae ger ein bron amcangyfrif o gynyreh gwenith yr holl ddaear am y flwyddyn ddiweddaf, a dichon nacl annydaorol gan em darllenwyr fydd cael yr adroda-, iad. Cyhoeddwyd yr adroddiad gan awdurdodau y Taleithiau Unedig, fel y gellir dibynu arno. oyn- yrch gwenith yr boll fyd a gyfodwyd yn 1888 ydoedd 2,152,669,184 o fwsieli yn cynwys triugain pwys. Y wlad sydd fwyaf ar y blaen ydyw yr Unol Daleith- iau, yr hon a gynyrchodd 415,868,000 bwsie1. Ffraind yw y nesaf gyda 273.620.125 bwsiel; yc* daw yr India gyda 266,882,112 bwsiel; Rwsia (yn cynwys Poland), 254,619,000 bwsiel; Hungary, 131,746,879 bwsiel; Itali, 116,000,000 bwsiel; a da"" Prydain'Fawr a'r Iwerddonyn nosaf gida 76,760,671 bwsiel. Cynyrch Awstralasia ydoedd 47,588,161, 7* hon sydd yn ddegfed ar y rhestr. Wrth gyfrif Yr uohod gwelir nad oes ond 363,584,186 bwgiel yn ngweddill ar gyfer gweddill y byd na yn oynwys yr ynysoedd.

[No title]

DOSBABTH I.

MERCH IEUANO 0 LANBERIS -…

[No title]