Hide Articles List

14 articles on this Page

MARWOLAETH MR, W. SPURRILL,…

CONFFIRMASIWN.

AGORIAD EGLWYS NEWYDD CROESFAEN.

DOWLAIS.

ABERDAR.

News
Cite
Share

ABERDAR. Nos Lun, Mai Gad, cynhalijvyd cyfarfod adloniadol yn neuadd eang y Fyddin Eglwysig, gan aelodau yr adran Gymreig o Guild St. loan Fedyddiwr (nawdd- sant y plwyf), a Gobeithlu Eglwys Fair. Cadeiriwyd gan y Ficer. Iaod y rhoddir cynwysiad y rhaglen:- Unawd ar y berdoneg, Mr. Goronwy Protheroe. Canwyd unawdau gan y Misses Sarah Ann Davies, M. A. Williams, Lizzie Mary Harries, a'r brodyr Lewis Harries (warden newydd St. Mair), a David Bowen. Yna dadganodd Gobeithlu Eglwys Fair y Gantata a elwir Queen of choice," o dan lywydd- iaeth fedrus Mr. Lewis Harries, a chyfeiliad Mr. G. Protheroe. Yr oedd y bobl ieuainc yma wedi eu dilladu yn drwsiadus mewn gwisgoedd gwynion, ac yn dwyn heirdd flodau yn eu. dwylaw. Coronwyd Miss Esther Lewis yn "Frenhines y blodau, am mai hi oedd yn cynrychioli y Rhosyn." Gwnaeth- ant eu gwaith yn ardderchog. Rhoddwyd adroddiad dyddorol dros ben gan Mr. Jenkin Lloyd, sef Rhaiadrau y Niagara." Yna aethpwyd drwy dreial bythgofiadwy ''Die Shon D&fydd." Yr oedd y Did hwn, ar ol ymdaith ychydig fisoedd yn Llundain wedi flugio anghofio yr iaith Gymraeg 1 Am y trosedd ysgeler yma gwysiwyd ef o flaen y llys gwladol. Yr oedd swyddogion y Ilys wedi eu gwisgo mewn characters, sef wigs and gomis. Y barnwr odd Mr. John Davies (clero y plwyf); yr eiriclwyr oeddynt Mr. Jenkin Lloyd a Mr. Spurry cadeirydd y rheithwyr, Mr. H. Griffiths; a'r carch- aror, sef Die Shon Dafydd, oedd Mr. Benjamin Harris. Dygwyd y rheitbfarn o euog yn erbyn Die, druan, ond gan ei fod wedi llwyr edifarhau ac ac yn addaw diwygio yn ol llaw, ar ddymuniad taer y rheithwyt a'i berthynasau, rhyddhawyd el. Gwel- wn yn ymddygiad Die y ffolineb o wadu hen iaith ein mam. Canwyd c&n ddigrif iawn, sef "Killaloe," mewn character, gan Mr. B. Harris, ac encoriwyd ef. Wedi gorpben a pbrawf Die, aethpwyd ymlaen gyda pheth nawydd (am a wn i) mewn cyfarfodydd Cymreigo'r fath, sef y Toy Symphony Band," gan y Misses Jones, Tymawr, y Misses Lewis, Mardy House, Mrs. Evans, ao eraill. Yna traddodwyd darlith ar "Logic (allan o Wil Brydydd y Coed) gan Mr. Spurry yn ddoniol dros ben. Fel yma treuliwyd yn agos i ddwy awr yn ddifyr iawn yr unig achwyniad ydoedd nad oedd yr ystafell eang yn ddigon i gynwys y bobl yn gysurus. Dyma orphen- iad y gyfras o gyfarfodydd buddiol a gynhaliwyd yn ystod y gauaf gan ieuenctyd St. Mair, a da genym ddweyd eu bod wedi troi allan yn llwyddianus bob yr un. ACHWYNIAD.—Y mae pobi dda Aberdar yn achwyn ar Y LLAN am nad yw yn rhoddi yohwaneg o newyddion lleol, tra y maent yn cael digon yn y Tarian a'r Gweithiior, ac wytbnosolion Radicalaida o'u bath Yn awr, teg yw dweyd nad ar Y LLAN na'r golygyddion y mae't bai yn gorphwys, ond at Eglwyswyr eu hunain. Y mae genym ni yn Aber- dar, fel ymhob Aber arall, liaws o ddynion ieuainc myfyrgar a allent, pe yn ewyllysio, gadw i fyny ohebiaeth gyson a'r LLAN. Yn awr, boys, ati ynte. Gadewch i ni glywed rhywbeth yn amlach am weithrediadau yr Eglwys mewn plwyfydd mawrion fel Aberdar, Dowlais, Merthyr, Ystradyfodwg, Mountain Ash, &c., ao nid byth a hefyd o rhyw le- oedd bach a dinod megis yn bresenol. Y FYDDIN EGLWXSI0.—Rhag ei blaen y mae'r fintai hon yn myned yma. Drwg genym fod Cadben Wine yn ymadael a ni, ond Did y N yn myned yn mholl, gan ei fod yn myned i sefydlu oangen newydd o'r Fyddin yn Merthyr Tydfil. Y mae Cadben Clayton yn dyfod yma o Wreosam yr wyth- nos hon. Llwydded y Deyrnas I

WHITLAND.

LLANBEDROG.;

FFEITHIAU GWERTH EU GWYBOD.

CYSTADLEUAETH II Y LLAN."

[No title]

ST. FFAGAN, ABERDAR.

Family Notices

[No title]

NODJADAU SENEDDOL. .