Hide Articles List

14 articles on this Page

MARWOLAETH MR, W. SPURRILL,…

CONFFIRMASIWN.

AGORIAD EGLWYS NEWYDD CROESFAEN.

DOWLAIS.

ABERDAR.

WHITLAND.

LLANBEDROG.;

FFEITHIAU GWERTH EU GWYBOD.

CYSTADLEUAETH II Y LLAN."

[No title]

ST. FFAGAN, ABERDAR.

Family Notices

[No title]

NODJADAU SENEDDOL. .

News
Cite
Share

Ymranodd y Ty- Dros y gwelliant. 118 Yn erbyn 188 Mwyafrlf yn erbyn 70 Ar ol cryn ddadleu pellach ar gynygiad y Llywodr- aetb, ymranodd y Ty, a chafwyd- Droa y cynygiad gwraiddiol 203 Yn erbyn 102 Mwyafrif 101 Drwy y penderfyniad hwn siorhaodd y Llywodr- a.eth foreaau Mawrth a Gwener iddynt eu huaain. MESUR RHYDDFREINIAD PRYDLES. DDALIADAU. Yr unig fater a fu dan sylw Ty y Cyfiredin dydd Marcher ydoedd Masur Rhyddfreiniad Prydlesosdd, ail ddarlleniad yr hwn a gynygiwyd gan Mr. H. L. Lawson. Amcan y Mesur hwn ydoedd galluogi prydleswyr yn y wlad i bwrcasu eu daliadau (hold-I ings) ar delerau manteiBiol. Dadleuai Mr. Lawson fod y gyfundrefn brydlesol yn cefnogi adeiladwaith sal, ac mai dyna roddi fod. olaeth i'r jerry builders." Cynygiodd Arglwydd Lymington fod y Ty yn gwrthod ystyried y cwestiwn hyd oni chawsai gyf- leusdra i ystyried adroddiad y ddirprwyaeth ag oedd wedi ei apwyntio i wneyd ymchwiliad i dý-ddaliadau yn y trefydd. Dadleuai nad oedd dim i gyfiawnhau y mesur, ao na ellid ei amddiffyn ar dir egwyddor na buddioldeb. Cefnogwyd y mesur gan Mr. T. E. Ellis, yr hwn ft gyfeiriodd at y cam oedd y gyfundrefn brydlesol yn wneyd a'r dosbarthiadau gweithiol a'r Anghydfiurf- wyr Cymreig. Amlwg yw fod yr aelod hogynaidd dros sir Feirionydd yn dioddef oddiwrth y clefyd melyn. Dywedodd Mr. G. W. Balfour fod y lies a ddeill- iai oddiwrth y mssur i'r dosbarth gweithiol yn araheus, a buasai yn sior o brofi yn golled i ddos. barthiadau eraill. Yr unig bersonau a wna fanteisio oddiwrth y mesur fyddai y Canolwyr." Yr oedd Mr. Broadhurst yn ameu a oedd y mesur yh myned yn ddigon pell. Dywedodd Syr W. Marriott nad oedd y mesur ond sham, yr hwn a fuasai yn fwy o fantais i'r cyfoethog nag i'r tlawd. Cefnogwyd y mesur gan Syr J. Puleston, ao ar ol peth ymdrafodaeth pellach ymranodd y Ty, a char- iwya y gwelliant drwy fwyafrif o 29. CIG CEFFYL FED YMBORTH. Yn Nhy yr Arglwyddi, ddydd Iau, cynygiodd larll Baauchamp ail-ddarlleniad mesur, amcan yr hwn ydoedd darparu na fyddai i un person brynu cig ceffyl feldefnydd ymboith mewn anwybodaeth. Nid oedd y mesur mewn un modd yn ymyraeth a'r fasnach mewn cig ceffylau, ond yn unig yn darparu y clylai gael 01 werthu fel y oyfryw, BoO nid fel cig eidion. Hyderai Arglwydd Leamington na wnai y Llyw. odraeth wrthwynebu y mesur. Dywedodd Arglwydd Torrirgton na wnai y Llyw. odraeth gynyg un gwrthwynebiad i'r mesur, amcan yr hwn, fel yr oedd yn ymddangos, oedd arnddifiyn pwrcaswyr. Wedi peth siarad ymhellach darllenwyd y mesur yr ail waith, a throsglwyddwyd ef i BwyUgor Dibenion Cyffredinol. AELOD NEWYDD. Cyflwynwyd i'r Ty gan Mr. Jesse Collings a Mr Powell Williams yr aelod Undebol newydd cfros Ganolbarth Birmingham, Mr. J. A. Bright, yn nghanol banllefau byddarol o gymeradwyaeth. Gwnaeth yr aelod anrhydeddus yr ardystiad fel aelod o Gymdeithas y Cyfeillion. Bu tipyn o rwystr ar ffordd ei dderbyniad am fod Albert John Bright" wedi ei roddi ar y papyr oedd yn hysbysu ei ddychweliad yn lie John Albert Bright," a bu raid anfon am Ysgrifenydd y Goron i gywiro y gwall. Dywedir nad oes y tebygrwydd Ueiaf ynddo, o ran pryd a gwadd, i'w dad, Mr. John Bright. PENDERFYNIADAU Y GYLLIDEB. Yn Mhwyllgor Ffyrdd a Modddion pasiwyd holl benderfyniadau y Gyllideb, nos lau, ar ol peth dadleu at y cynygiad i arosod toll o 1 y cant ar olyniad eiddo a fyddo yn werth Y,10,000 ao uchod. PWYLLGOR CYFLENWAD. Wedi hyny ymfiurfiodd y Ty yn Bwyllgor Cyf- lenwadol ar Amcan-gyfrifon y Gwasanaeth Gwladol ao wedi oynyg gwelliant neu ddau, a chryn lawer o "glebar," cydunwyd ar y bleidlais o £ 60,366 i'r Swyddfa Dram or. Y TREFEDIGAETHAU. Mewn Pwyllgor Cylfenwadol, boreu ddydd Gwener, ar y beidlais i'r Swyddfa Drefedigol bu amryw faterion yn dwyn perthynas â'r Trefedigaethau dan ystyriaeth Ty y Cyfiredin, ond nid oedd dim o fldyddordeb cyfiredinol yn y gweithrediadau. Can- Jyniad yr eisteddiad ydoedd pasio un bleidlais. Y FASNACH MEWN OPIWM. Yn yr eisteddiad hwyrol cynygiwyd penderfyniad gan Mr. Samuel Smith, yr aelod dros sir Fflint, yn oondemnio y fasnach mewn opiwm rhwng India a hlna., yr hwn a eiliwyd gan Syr J. Pease, Gwrth- y°e^wyd y cynygiad gan Syr J. Gorst, ac wedi peth dadleu pellach ar v mater ymranodd y Ty— Uros gynygiad Mr. Smith 88 *n erhyn 155 Mwyafril yn erbyn 77