Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Ctrms for JUiberliatttg. dasa of Advertisements. fn™Sn°3'. s. d. Parliamentary Notices 6D. perLiae Legal and Public Noticee —) per Insertion Auction Announcements 40. per Line 3 per Insertion Beligions Services and Lectures 1 to 5 2 0 Bazaars, Concerts, & Eisteddfodau | I 6 to 11 | 6 Publishers and Educational w 12 to 25 | 3 Announcements. j Publishers and Educational w 12 to 25 ( 3 Announcements. j Business Addresses } 26 and up. | 0 PREPAID ADVERTISEMENTS. Words One Three Six Insertion. Insertipns. Insertions. s. d. e. d. s. d. 20 1 0 2 0 3 0 30 1 6 3 0 4 6 40 2 3 4 6 6 9 THESE CHAKGES, which mu.§t be prepaid, apply only to consecutive insertions of the following classes of advertise- ments: Situations Wanted, Situations Offered, Apartments to Let, Apartments Wanted, Money Wanted, Partnerships, Businesses for Sale, Lost and Found, Miscellaneous Wants, Houses, Shops, Offices, Specific Articles for Sale by Private Contract. THE GREATEST CARE is taken to insert advertisements on the dates ordered, as well as to secure their being correctly printed; but we cannot be responsible for inaccuracies in either of these respects, nor for any consequences arising therefrom. IF THE INSERTIONS be not consecutive, or if payment be not made previous to publication, the business rate will be charged, but no order will be booked for less than three shillings. ADVERTISEMENTS must reach the office not later than Thursday morning. CHEQUES and POST OFFICE ORDERS should be made payable to DANIEL OWEN & Co., Ltd., Publishers. Y Llan Offices, Cardif, 3§n (Bmavi, &r. ANTED, a Curate.—Apply to Rev. R. » Jones, Llandyfrydog Rectory, Anglesey. 397 PARISH of Denbigh. Locum Tenens -S- Wanted immediately for two or three months.— Apply, with copies of testimonials, to the Rector. 393 CURATE WANTED. Welsh chiefly; stipend, 2100, or £ 90 with title.—Apply, with references, Rev. M.A., LLAN ONce, CardiLg. Eljglro&ton CjiIjodiiMs. "\JT E L S H G I R I.J S' S C H 0 0 L ASHFORD. Summer l'erm commences May 7th. Reduced Fee, slio 13s. 4d. per term—For Form of Application and Prospectus address the Secretary, Welsh School, 127, St. George's Road, London, S.W. 398 &r. .r.i'v' JE SU, Y BUGAIL DA." -L CANTATA GYSEGREDIG, Pris 6c. yn yr Hen Nodiant; 4c. yn y Tonic Solffa. Dwsin o'r Hen Nodiant, 5s.; dwsin o'r Tonic Solffa, 3a.; yn rhydd trwy y Poat.-Anfoner at Griffith Williams, Curate, Wrexham. 372 j /W pABELL J) 0 F YDD •SEF CYFRINION Y GREFYDD DDERWYDDOL, Wedi eu dadguddio (Pump ar hagain o Benodau) gan MORIEN, B. B. D., Llwyn Onn, Trefforest, S.W. Rhydd gyda'r post am 2B. 2c., oddiwrth yr awdwr. Principal Edwards—" Llyfr dyddorol iawn," Glan- ffrwd- PabelI Dofydd' yw nn o'r llyfraa mwyaf dyddorol ag sydd wedi dyfod allan o'r wasg Gymreig ,nddiar amser IoIo Morganwg. Fel llawlyfr i'r c Orsedd nid oes genym ddim cyffelyb iddo mewn un iaith." Y Parch. W. Parry, Pontypridd-" Y mae 1 Pabell Dofydd yn hynod o ddyddorol." 391 NOW PUBLISHED, DEMY Svo., 160 PAGES.-PRICE SIXPENCE. BY POST EIGHTPENCE. THE WELSH SUNDAY CLOSING ACT. LORD ABERDARE'S CHALLENGE TO THE "WESTERN MAIL." Is the Increase in Sunday Drunkenness in Wales real, or apparent only 2" WITH INTRODUOTION BY H. LUSHINGTON STEPHEN, ESQ., LL.B., OF THE INNER TEMPLE, BAEKISTEB-AT-LAW, AND OF CARDIFF. CARDIFF DANIEL OWEN AND COMPANY (LIMITED). LONDON: W. KENT & CO., PATERNOSTER-ROW. AND OF ALL BOOKSELLERS UgsbjjsiitiraH JKststtarljoI. QUININE BIITERS -f"r- GrWILYM EVANS. DABGAHFYDDIAD PENAF YR OES BRESENOL mewn MEDDYGIN- IAETH LYSIEUOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Ar gyfrif ei rinweddau iachaol arhyfeddol cymeradwyir hwn gan brif feddygon gwahanol wledydd fel meddyginiaeth sicr a diogel at holl anhwylderau y Cylla, yr Afa, a'r Giau. -Ceir miloedd o dystiolaethau o bob parth o'r byd yn tystio i'w effeithiau iaoh- usol, ac ystyrir ef gan luoedd yn Feddyginiaeth Anmhrisiadwy. TYSTIOLAETHAU DIWEDDAR. Trallwyn Terrace, Carmel, Upper Uandwrog, Hydref 24ain, 1888.— Anwyl Syr,—Yr wyf yn credu y buaswn wedi marw, oni bae am Quinine Bitters Gwilym Evans. Bam am ddwy flynedd yn methu gorwedd, gan mor ddrwg yr oedd fy lungs wedi myned, ac mor wan- ilyd nes byddwn yn chwysn hyd yn nod ar fy eistedd; cymeraia ohwe'potelaid o'r Quinine Bitters; ac erbyn hyn yr wyf yn ddyn iach, ac yn dilyn fy ngorchwylion bob dydd yn y chwarel. Yr eidd- och yn wir, H. WILLIAMS. CRYNIAD Y GALON A PHOEN YN YR OCHB.—4, Tanner Terrace, Porth- madog, Rhag. 16eg, 1888.—Anwyl Syr,—Yr wyf yn dra diolchgar i chwi am eich meddyginiaeth werthfawr. Yr wyf wedi bod yn dioddef gan gryniad y galon, a phoen mawr yn fy ochr, ac yn metha cael dim i wneyd lies i mi, er treio llawer. Ond cymhellwyd fi gan gyfaill i ro'i prawf ar un botelaid, 4s. 6c., o Quinine Bitters Gwilym Evans, a heddyw yr wyf yn bolliach. ELLEN OWEN. CLEFYD YP. YSGYFAINT.—16, Upper Gongh Street, Birmingham, Rhag. Sydd, 1888.—Anwyl Syr,—Bnm yn dioddef am ddeng mlynedd gan Glefyd a Llid yr Ysgyfaint (" Bron- chitis and Inflammation of the Lungs''), Oerfel yr Arenau, a Phoenau yn y Cefn. Cymhellwyd fi i roddi prawf ar Quinine Bitters Gwilym Evans. Yr wyf wedi cym- eryd dwy o boteli bychain, ac un botel fawr, a gallaf eich sicrhan fy mod eisioes, yn teimlo yn ddyn arall hollol, a gallaf ddilyn fy ngorchwylion lawer yn rhwydd- ach yn awr. Yr eiddoch yn ddiolchgar, J. PRATT. Swyddfa'r Observer, Mumbles, Mawrth 25ain, 18S9.—Anwyl Syr,- Mae yn bieser mawr genyt alla tystio effeithiolrcyydd Quinine Bitters Gwilym Evans mewn achosion o Wendid, Diffyg Yni, ac Iaelder Meddwl. Profodd un botel- aid o les annhraothol i mi. Yr eiddoch yn gywir, RORT. MOBRISON (ieu.), Golygyddy Humbles Observer. Peidiwch dioddef poenan tra y gellir eich gwella trwy ddefnyddio QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris, potrii, 23.9c.; eto dwbl faint, 4s. 6c. i blwch yn cynwys tair potel ddwbl, 12s. 6c. Gellir cael Quinine Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y prif orucbwyliwr, R. D. Williams, Medical Hall, Plymouth, Perm. I'w gael ymhob mau. Gorccbwyliwr ymhob partb o'r byd. Oa ceir nurhyw jiahawsaer i'w giel, danfonii ei at;; y priaiau nchod risad a nickel drwy y Post i nni-^y* gyfeiriod yu y Dei-rnas Gyfnnol yn anion- fc-yrchrj] oddiwrth y pispchenogion -.—Quinine Bitters' MaHvJ'aetxiring Coinimuy, Limited, Llauelly Soatb W..1<

at em 6ob£blul1r. .-----,,

[No title]

"CYMDEITHAS EHYDDHAD CREFYDD."

[No title]

NODJADAU SENEDDOL. .