Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

'-'CYFFREDINOL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYFFREDINOL. „ Beth amser yn ol, anfonwyd un David Wolf i am ffugiaeth yn New York ond y dydd o'r *ec, cyfaddefodd un arall o'r enw William Gross in0,1 J Sw^c droseddwr. Gwnaed yr amry- trwy*0<J ynail*yn ^ra ^ebyg i'r o Un hyoy, un o'r digwyddiadau mynycbaf ydyw fod (J person yn cael ei gamgymeryd am un arall. Ieu^sa y papyrau banesion am amryfuseddau beunydd a dioddefa rhai diniwed o'r herwydd eitihiau, QJ"T Nghylchlys y Taleithiau Unedig yn Q»lc?§o, y dydd o'r blaen, dyfarnodd y Barnydd ^laham fod y modd y defnyddia owmni palas-gar « «guer am vestibule yn drawsfeddiant o freinteb bl<*Orol Pullman a Sessions. Gwaharddwyd i'r y redsg y cerbydau hyny mwyach, a gorfodir JJJJ^^i hwnw i dalu i'r cwmni arall am y defnydd tas ,^sdi vmeyd eisioea o'i freinteb. Ond diau y bartT1 S^mni Wagner gael gafael ar ryw gynllun i ■5 fbediad ei vestibuled train. iv?va Mawrth yr wythnos ddiweddaf, cynhal- oedd t^°liadau bwrdeisiol yn Illinois, yn y rhai yr g..l^yddedu neu beidio trwyddedu diota yn brif Mewn llawer lie, gweithiai y merched yn 08 waharddiaeth. Y oanlyniad fu buddug- Vu ^ydded mewn 17 o fanau, a goruchafiaeth Q anarddiaeth mewn 18. Ni etholwyd yr holl docyn k«mol ond mewn ohwech o leoedd, na'r tticyn Oo/iP^'&t'aiclct c'ytnrwir tfrrmne'wn wyth. Dengys y 3'yniad fod yn y Dalaeth hono deimlad oryf yn %n y fasnach feddwol. Gwrthododd y cyn-Arlywydd Cleveland, weith- ar y ddirprwyaeth i benderfynu gwerth tir i *|tjeyd pare wrth High Bridge, New York, am nad ins e'° Swybo3 digon am eiddo yn y lie hwnw i koft Q arnwE arno. Penderfyniad call yn y UB u^wr' -Kh^d cael hen breswylydd, a hwnw yn ^allygadog, profiadol, i benderfynu mater o'r fath. H ^ellach, profa gwrthodiad Mr. Cleveland nad ar Fwdlydda, yn ol ffasiwn llaweroedd fdinas Ymerodrol mewn trafodion o natur yr a gYnygiwyd iddo. -11 neidiodd dyn ieuano o'r enw F. 8t*6' o Saratoga, N.Y., i'r afon yn Troy, ac ^ibh enetk oludog o Boston o'r enw Alice We r^ag b°3di. Gwrthododd yr achubydd ryd dim <md oriawr aur am ei draSerth. Yn hi jn hyny priododd Miss Gibbons, ondgadawyd W WQddw mewn dwy flynedd, gyda mwy o gy- ^tVf er^oe^* ^a'r wythnos yn ol bu hithau P^an edrychwyd ar ei hewyllys, cafwyd nad 14^ "6di anghoflo Mr. Christie, oanys neillduodd byjjJ^o fiortiwn, yr hyn a ddengys na pheidiodd hi "*» o,theimlo yn ddiolohgar iddo. ^lia^IaQi°dd y llys-genad Prydeinig newydd Syr Paunoefote oddiar yr Etruria," ddydd Sul gyfarfod yn ^ew ^0rk yr oedd Mr. Sty/? Edwards, prif ysgrifenydd y genadogaeth WestGlnig yn Washington ar ol ymadawiad Sackville Q fendigedig goffadwriaeth. Coi_ tro difrifol newydd ddigwydd yn Pueblo, rhediad cerbydres ar draws yr hen ohwaer J Ptiod Mr. Daniel W. Davies, yr hyn a °l^thQ ^aelo<^au *aa,f» ac a aohosodd ei marw- I ?%s „laewix 8aitl1 muny3- Dyehwelyd o dy oyf- 5 0Q^^» wedi bod yn siopa. Brodor oedd o elach, D. C. Wrth weled y orynhoad o 5" dfancedig, aeth Mr. Davies hefyd i'r lie, a 0e3d ei alar pan welodd mai ei anwyl briod cael ei chipio ymaith mewn modd mor Mdn^^yd. Claddwyd hi yn mynwent Denver y I ^eu0c oanlynol, y Parch. T. Miles, Trenton, I Sweinyddu. Rhyw ohwech wythnos oedd I ^olve.8yQui^odd Mr. Davies o Denver i'r lie hwn i I ?°Pr doddfa. Cydymdeimlir &g ef gan » ei brofedigaeth.

GG^EITHFA0L A MASNACHOL.

"----"r-----"-.-,-..-HELYNT…

CWESTIYNAU "LLIFON."j

ADGOFION CYFFEED [NOL.I

[No title]