Hide Articles List

12 articles on this Page

I---LLANFIHANGEL-AR-ARTEL

LLANPUMSAINT.

News
Cite
Share

LLANPUMSAINT. Gan fod mynwent y plwyf nchod wedi myned yn rhy fach i gladda, ychydig amser yn ol prynwyd dernyn o dir cyfagos er ei helaethiad ac y mae yn dda genym weled fod y dernyn newydd yn gystal a'r hen fynwent wedi eu hamgylchyna 3, mar achel a hardd. Adeilad- wyd hefyd dy bychan i gadw yr elorau, glo, cte., ao y mae ynddo ddigon o le i roddi i fyny ddau geffyl er cyf- lenedra y rhai a ddeuant o bell i'r addoliad. Costiodd y cyfan yn agos i X60, a dydd Gwener diweddaf cyaegr- wyd y dernyn gan Esgob Ty Ddewi, yr hwn hefyd a bregethodd yn addas a phwrpasol i'r achlysur. Eglur- odd beth oedd natur cysegriad mynwent, sef yrnneill- duad dernyn o dir oddiwrth halogiad gan greadaiiaid, &c.,errawyn i gyrph y saint gael gorphwys mewn heddwch hyd ddydd yr Adgyfodiad. Y mae liawer o ,!Lq gamddealldvmaath yu bodoli mewn perthynas i gysegr- iad mynwentydd, gan fod liawer o Ymneilldnwyr (ac eraill hefyd efallai) wedi ffarfio y syniad ein bod yn creda fod rhyw gysegredigrwydd yn cael ei roddi i bridd a cherig y fynwent. Nid yw yr esgob. mewn gwirionedd, ond yn darilen declaration, ac ar oi hyny yn ei arwyddo fod y tir wedi ei nodi ar y plan yn y weithred i fod o hyny allan yn dir cysegredig, nea neiildnodig, er cladda y meirw. Y mae yn weddus a phriodol i gael gwasanaeth ar yr aahlysnr, ond gall y cysegriad gymer- yd lie heb wasanaeth crefyddol o gwbl. Yn wir, gallai yr esgob dd'od i'r lie a darilen y declaration a'i law-nodi heb fod neb yn bresenol ond dau dyst, ac heb wasan- aeth crefyddol o gwbl; ond mwy Criationogol ydyw cael aberth gweddi a mawl priodol i'r achlysur. Pa beth a allwn dybied yn fwy tebyg o feithrin ysbryd gwir grefydd na tbyawllt f. fyny weddi, yr hon a esyd allan rpor fran yw ein dyddian ar y ddaear, ao emyn o fawl tod y Blaenor mawr, Pen ei Eglwys, wedi buddugol- iaethu ar angau a'r bedd, ac y bydd i'r rhai sydd wedi eu hano ar ei wedd adgyfodi Oil yn eu gynan gwynion Ac ar eu newydd wedd, Yn debyg idd eu Hargiwydd Yn d'od i'r ian o'r bedd." A dangosodd yr Esgob ddoethineb mawr yn newisiad wythnos y Paag at y gwaith, oherwydd fod baner yr adgyfodiad yn cael ei dadblygn yn fwy uwchben ein mynwentydd yr adeg yma nag ar amseran eraill. Pre- gethwyd yn y gwasanaethau eraill a gynhaliwyd ar yr achlysur yn effeithiol, doniol, a phwrpasol gan y Parchn. J. Williams, Llangeler; J. I. Hnghes, Llanfihangel-ar- arth ac E. Davies, Cwmiileri. Yr oedd y casgliadau Yn agos i XS. Yma y gorphwys gweddillion marwol rhieni yr anfarwol Brntns, yr hwn a gyfansoddodd feddargraff hynod dlws a galluog uwch eu penan (mor Wahanol i feddargraffiadau yn gyffredinol), a cbyda caniatad y golygydd caiff ymddangos yn Y Lr,AN yn fuan. Gweinyddodd yr hqn David Owen, tad Brutus, y awydd o glochydd yn yr Eglwys hon am flynyddau lawer.-Darfn i ddwy foneddiges haelionus o ardal Tregaron, y Misses Evans a Jones, o Waunfawr, an- thegu yr Eglwys bon a rhodd werthfawr, sef flagon, nea Soatrel i ddal gwin ar adeg gweinyddiad y Cymua Ben digaid; ac yr oedd yn dda genym ganfod y flaenaf, yr hon sydd yn berthynaa agos i Mrs. Lloyd, y Ficerdy, yn bresenol ar adeg y cysegriad. Ac nid hon ydyw yr unig rodd y maent wedi wneathur. Heblaw tanysgrifio at yr Eglwya a'r fynwent newydd, rhoddaaant lieiniau xsymnndeb hyfryd erbyn y Paag y llynedd, ac yr ydym fel Eglwyswyr yn teimlo yn wir ddiolcbgar iddynt am en haelioni a'a caredigrwydd. <>

NODION 0 LANAU Y TEIFI.

ST. FFAGAN, ABERDAR.

RHYMNI.

PWLLHELI.

GWRECSAM.

NEFYN.

CAERDYDD.

Y DIWEDDAR MR. JENKIN JONES,…

JlllVIam'I iBaidjitalioeiiii.

LLANBEDROG.