Hide Articles List

19 articles on this Page

TALYSARN, NANTLLE.

\ BOTTWNOG.

News
Cite
Share

BOTTWNOG. I YR YSGOL RAIWADEGOL.-Nos Fawrth diweddaf cyn- haliwyd cyngherdd mawreddog yn yr ysgoldy uchod, r dan lywyddiaeth y Parch. Canon Johnson, M.A., Llan- iestyn. Y mae y Prifathraw llrafurus a thalentog wedi sefydlu Glee Society mewn cysylltiad a'r yBgol, ac wele ffrwyth cyntaf eu hymdrechion. Ir oedd yr ystafell yn orlawn o bobl, a methodd llawer a chael lie. Cymerwyd rhan yn y cyngherdd gan y Bottwnog Grammar School Glee Party, Tydweiliog Glee Party, Miss Howell, Aberhonddu Miss Williams, Pwllheli; Mri. Owen, a Hughes, Pwllheli; R. Owen, Towyn; P. Parry, Sarn; a J. T. Jones, Bottwnog. Tystiolaeth pawb ydyw na ohafwyd erioed gwell eyngerdd yn Bottwnog. Yr oedd dadganiad y Grammar School Glee Party, ac eiddo y Tydweiliog Glee Party yn wir ardderchog, a chafodd gymeradwyaeth fyddarol gan y dorf oedd yn bresenoi. Bu raid i'r School Glee .Party a.il-ganu y darn olaf, sef, Let the hills resound (Brinley Richards). Dymunwn longyfarch y Parch. E. P. Howell, M.A., y prifathraw, ar y llwyddiant sydd yn dilyn ei ymdrechion clodwiw, ac eiddunwn iddo hir oes ac iechyd.

LLANELLI.

LLANERFYL.

LLEYN.

LLANDDAROG.

ABERAYRON.

GARTHBRENGI.

ABERHONDDU.

CRAIGTREBANWS, PLWYF CLYDACH.

CLYDACH.

DINBYCH. :

RHUTHYN.

ILLANRHYDD.

HENDY GWYN AR DAF.

ABERDAR.

; BETHESDA.

LLANFWROG (RHUTHYN).

LLANBEDROG.