Hide Articles List

7 articles on this Page

HIRWAUN.

CLYWEMisnDAFYDD" IEUANC MOEL…

NODION 0 FON.

News
Cite
Share

NODION 0 FON. Wedi mwynbau tipyn o seibiant-ac er mwyn thoddi y eyfryw fwynhad i "Seiriol Wyn"—y mae awydd arnom ail-ymaflyd yn ein hysgrif-bin, er mwyn anfon ychydig "Nodion" yn awr ac eilwaith o'r ynys yma i golofnau Y LLAN, gan hyderu y byddant yn dderbyniol genych chwi a'ch darllenwyr, ac o rywfaint o les i'r Eglwys. Ymdrechwn, hyd y mae ynom, ysgrifenu yn deg a diduedd, er dangos lie mae nerth a gwendid yr Eglwys yn Ynys M6n, &c er ceisio symbylu yr Eglwyswyr difraw a difater-yn Hen a lleyg-i fwy o weithgarwch ac egni. AMLWCH.—Y mae yn hyfrydwch mawr genym allu ysgrifenu am ddeffroad yr Eglwys yn y plwyf pwysig hwn. Yr ydym yn llygaid-dystion o'r cyfryw ym- ddefiroad, a chadarnheir hyny gan dystiolaeth gwyr annibyno1 o Ymneillduwyr. Y mae y gwaith da sydd wedi ei ddecbreu yma yn destyn ymddyddan yn y trên. Yr ydym yn dymuno nawdd y Nef ar ym. drechion clodwiw yr oSeiriad llafurus—y Parch. D. Lloyd Jones. LLANDYFBYDOG.—Deallwn fod y Parch. O. Kyffin Williams, B.A., ar ymadael oddiyma. i wasanaethu fel curad i'w ewythr—y Parch. T. L. Kyffln, M.A.— yn Llanfais a Phenmon a bod Mr. T. Pritchard, B.A., Amlwch, wedi ei benodi yn olynydd iddo, ac y bydd Mr. Pritchard yn cael ei ordeinio yn fuan. Dymunwn i'r ddau bob bendith a llwyddiant. LLANFAELOG.-Oddiyma eto yr ydym ar golli y Parch. W. Owen, trwy ei benodiad i fywioliaeth Llanfrothen. Y mae Mr. Owen yn boblogaidd fel pregethwr hyawdl. Llwyddiant iddo. LLANBADBIG.—Y n:aa yr Arglwydd Ganghellydd wedi apwyntio y Parch. T. Pritchard, B.A., curad Penmaenmawr, fel olynydd i'r Parch. T. L. Kyffin, M.A., yn Llanbadrig. Dyma apwyntiad hapus iawn. Y mae Mr. Pritchard yn weithiwr difefl yn y winllan Eglwysig, ao yn bregethwr cymeradwy yn y ddwy iaith. Llwyddiant iddo,-Talantoiz.

iiflaiftjnntjotlili. |

[No title]

Advertising

LLANGEFNI.