Hide Articles List

7 articles on this Page

HIRWAUN.

News
Cite
Share

HIRWAUN. MABWOLAETH A CHLADDEDIGAETEI Y DR. D. J. JOISES.—Y mae genyf y tro hwn y gorchwyl prudd- a.ida o gofnodi marwolaeth y boheddwr uchod yn ei breswylfod, Rose Coitag3, Hirwaun. Yr oedd y Dr. wedi bod yn nychu am rai misoodd, a boreu dydd Mawrth, am haner awr wedi saith, ehedodd ei ya. bryd at yr Hwn a'i rboes. Yr oedd yn barchps gan bawb yn Hirwaun a'r oylchoedd. Yr oedd yn Eg- lwyswr zelog, ac o raln ei olygiadau gwleidyddol yn Geidwadwr i'r earn. Yr oedd Mr. Jones yri 47 mlwydd oed, ac yn fab i'r diweddar Barcii. Mr. Jones, ficer Llansadwrn, ac yn frawd i'r Parch. Morgan Jones, ficer presenol Rosa Market, sir Ban. fro. Ei chwaer ydyw priod y Parcb. J. Stephen Davys, St. loan, Havod, Abertawe. Yr oedd wedi bod yn gweini yn y lie hwn am yr ysbaid o un mlynedd ar bymtheg. Boreu Sadwrn, am haner awr wedi saith, daeth torf anferth ynghyd o bob dosbarth yn y lie i dalu y gymwynas olaf i'w wedd- sllicm marwol trwy ei hebrwng i gyfarfod a'r tren wyth ar linell y Great Western. Dygwyd y corph am gladdedigaeth i Llansadwrn. Gwasanaethwyd yn y ty gan y Parch. W. Rhydderch, fioer Hirwaun. Yr Arglwydd a fyddo yn nodded i'r weddw ieuano sydd ar ol, YMADAWIAD Y PARCH. M. POWELL,—Drwg genym gael ar ddeall fod y Parch. Morgan Powell, B,A., curad y lIe hwn, wedi ymadael a ni am guradiaeth Port Talbot. Bu Mr. Powell yn yr amser byr y bu yma yn weithiwr ffyddlon ymhob cylch. Dymunwn bob llwyddiant a Duw yn rhwydd iddo yn ei faes newydd. Y PASG Dyda Gwener y Groglith cynhaliwyd gwasanaeth au yma am 11 yn y boreu ac am 7.30 yn yr hwyr. Yr oedd cyfarfodydd cymunwyr y ddwy noson flaenorol, pryd yr anerchwyd hwy gan y Parchn. W. Rhydderch, ficer, M. Powell, H. R. Roberts, St. Ffagan, a Mr. W. Williams, Bangor. Boreu Sul y Pasg gweinyddwyd y cymun am wyth o'r gloch i nifer liosog, a thrachefn am 11, pan yr oedd yr eglwys yn orlawn gan gynulleidfa barchus. Gwasanaethwyd gan y ficer, Mr. Williams, Bangor, a'r Parch. W. Williams, St. Mair, Abordar. Yn yr hwyr pregethwyd drachefn yn yr eglwys yn Gym- raeg gan y Parch. W. Williams, ao yn yr Ystafell Genhadol gan Mr. Williams, Bangor. Canwyd yn ystod y dydd yr anthem, The Lord is my strength," dan arweiniad Mr. William Edmunds. Llywydd- wyc1 wrth yr organ yn y boreu gan Miss Rhys, ae yn yr hwyr gan Mr. J. W. Morgan.-Job.

CLYWEMisnDAFYDD" IEUANC MOEL…

NODION 0 FON.

iiflaiftjnntjotlili. |

[No title]

Advertising

LLANGEFNI.