Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

NODIADAU SENEDDOL. ..

News
Cite
Share

NODIADAU SENEDDOL. [GAN EIN GOHEBYDD ARBENIG.] Y GYLLIDEB. Nos Lun, yr wythnos ddiweddaf, dygodd Canghell- ydd y Trysorlys ei Gyllideb o flaen y Senedd mewn araiiih faith a galluog. Dywedodd fod ganddo i ddarparu pedair miliwn a chwarter yn fwy y flwydd- yn hon na'r un ddiweddaf, yr hyn a wneid i fyny o filiwta a haner at drethiant lleol, a swm cyffelyb fel oyfran-daliad blynyddol tuag at adgyfnerthiad y Llynges, a miliwn a chwarter o gynydd yn amcan- gyfrifon arferol y Fyddin a'r Llynges. Cyfanswm treuliadau y flwyddyn ddiweddaf oedd £ 85,673,872, yr hyn oedd yn,2941,072 yn llai nag amoangyfrif gwreiddiol y Gyllideb, a £1,350,185 ynllaina chyfan- swm amcangyfrifon y treuliadau, a chymeryd i fewn yr amcangyfrifon attodiadol (supplementary estimates.) Yr oedd lleihad dirfawr wedi oymeryd lie yn y pleidleisiau ychwanegol hyn yn ystod y flwyddyn. A chymeryd pobpeth gyda'u gilydd yr oedd yr amcangyfrifon attodiadol yn llai na dim a gyflwynwyd i'r Ty er y flwyddyn 1868-69. Cyfanswm derbyniadau y flwyddyn ddiweddaf ydoedd zeSS,473,000, yr hyn oedd yn £1,646,000 uwchlaw yr amcangyfrifon. Yr oedd cynynydd wedi cymeryd lie yn y oyllid oddiwrth ffrwythau, ond colled o X41,000 ar y myglys yr oedd coffi yn dal ei dir, ond yr oedd cynydd dirfawr mewn ooooa nid oedd y oynydd mewn tê ond zCI5,000, yr hyn a briodolid mewn rhan i'r ffaith fod mwy o alwad am de cryf yr India. Nid^oedd y cyllid oddiwrth witodydd wedi oynyddu gyda chynydd y boblogaoth, aoyroedd yn parhau i wneyd bwlch yn nerbyniadau y Trysor- lys. Y cynyroh oddiwrth win y flwyddyn ddiweddaf ydoedd;21,210,000, yr hyn oedd yn yohwanegiad o 2163,000, yr hyn a briodolai Mr. Goschen i'r doll yohwanegol ar sparkling winea." Yr oedd cryn gynydd wedi eymeryd lie yn y gwinoedd ysgafnaf. Yr oedd y derbyniadau oddiwrth wirodydd poethion ar y cyfan yn llai na'r flwyddyn ddiweddaf, yn enwedig gwirodydd Prydeinig. Yr oedd y derbyn- iadau oddiwrth drwyddedau yn awr wedi myned o afael Canghellydd y Trysorlys i Fwrdd y Llywodraeth Leol; ac yr oedd ef (Mr. Goschen) hefyd wedi gorfod rhoddi i fyny swm mawr oddiwrth y trano-dollau (death duties), ac nid oedd y derbyniadau oddiwrth y cyfryw y flwyddyn ddiweddaf ond X2,816,000, yn lie zC4,234,000 yn y flwyddyn flaenorol. Yr oedd y doll ar stampiau wedi cynyddu 4880,000, a threth yr incwm £ 500,000, a hyny yn ngwyneb y ffaith ei bod wedi ei gostwng i chwe' cheiniog y flwyddyn ddi- weddaf. Yr oedd profiad yr yohydig flynyddau diweddaf yn eu dysgu mai o'r biaidd y gellid ym- ddiried yn yr hen bolisi o drethu rhyw nifec bychan

Advertising

OROESDYNIL