Hide Articles List

12 articles on this Page

HENDY GWYN AR DAE.

• CYSTADLE UAETH II Y LLAN."…

\ BETHESDA.'

LLANDDAEOG.

LLANDUDNO.-

LLANELLI.

News
Cite
Share

LLANELLI. Pan yn siarad ag Eglwyawr ychydig ddyddian yn ol, mewn perthynas i'r Waag Eglwysig Gymreig, a dyled. swydd Eglwyswyr i wneyd ea goreu i gael cylchrediad helaethach i'r LLAN, yngyd a'r cyhoeddiadaa misol, sef Haul a'r Cyfaill Eglwysig, dywedai fy nghyd-Eglwyswr wrthyf mai bodolaefh byr-barhaol oedd i'r LLAN, am mai bychan oedd ei faintioli, ac ychydig o newyddion Ileal a gynwysai: 11 dyma Llanelli er engraifft," meddai pa bryd y gwelsoch linell ynddo mewn cysylltiad i'r dref boblogaidd hon, yn fasnachol neu Eglwysig?" "Os ydych," meddai eilwaith, "am gylchrediad helaeth- ach i'r LLAN yn Llanelli, bydded i'r offeiriaid neu ryw- un a fedr ysgrifenn Cymraeg ddanfon llith yn wyth- nosol iddo." Mr. Gol t yr oeddwn yn orfod cyfaddef fod Ilawer o wirionedd yn sylw diweddaf fy nghyd- Eglwyswr. Yr oeddwn yn gobeithio y baasai fy awgrymiadan yn Y LLAN ychydig wythnosau yn ol ary pen hwn, yn fendithiol i ddeffroi offeiriaid y dref kon 0'11 difaterwch! Nid gwiw cela y ffaith, mai ychydig yw nifer yr offeiriald hyny sydd yn tala y sylw a ddy- lasent i'r Wasg Eglwysig Gymreig I Y mae y fath gyndynrwydd a difaterwch yn peri i mi wingo yn fy nghroen. Dydd Sadwrn, Ebrill y 6ed, agorwydysgoldy eang a hardd yn mhlwyf St. Paul, er mwyn cynal Ysgol Sal a chyfarfodydd eraill mewn cysylltiad ag Eglwys Crist. Yr oedd meistriaid y gwahanol weithfeydd aloan, sef tmri. J. H. Rogers, J. S, Tregonning, E: Trnbshaw, J. Bourne, ac eraill yn bresenol. Siaradodd pob an o honynt yn y cyfarfod. Cadeirydd y cyfarfod oedd Mr Bonrne (cadeirydd y Bwrdd Lleol). Cafwyd anerchiadan campas gan y Parch. Eli Clarke, Aber- tawe' Canon Williams, Llanelli; Cadben Scott, a Mri. Fisher, ithomas, Smith, ac Isaao Simon. Ystyrid agoriad yr adeilad newydd rror bwysig fel yr joedd tri reporter yn bresenol, ae ymddangosodd ffrwyth llafar un o honynt mewn Sdwy golofn lawn yn y Welshman (newyddiadnr a gyhoeddir yn Nghaerfyrddin). Yr oedd yn un o'r cyfarfodydd goreu y bn'm ynddo erioed, ac yr oeddwn yn disgwyl cael gweled ychydig hanes o'r hyn a gymerodd le ar dadalenau Y LLAN, ond fe'm siomwyd y tro hwn eto. Na, dim un gair Pe bao yr hyn a ymddangosodd yn y Welshman yn ymddangos yn Y LLAN fe fyddai yn symbyliad i lawer Eglwyawr i wneyd mwy o blaid yr Eglwys. Gan na wna yr nn gwr; lien na lleyg, ddanfon llith i'r LLAN o'r dref bobJ- o^ai'dd hon, yr wyf yn bwriada o hyn allan wneyd ychydig yn y cyfeiriad hwn. Yn fy llithiaa dyfodol rhoddaf hanes y gwahaol Eglwyai ac ysgoldai dan ofal y Parch. D. D. Jones, ficer gweithgar plwyf St. Paul, ac hefyd eglwysi ac ysgoldai dan ofal yr hen gawr Canon Williams, yn mhJwyf Llanelli. Yr wyf hefyd yn bwriada pwyao a mesur y gwahanol offeiriaid yn y ddan blwyf: 08 y bydd iddynt deilyngu canmoliaeth, mi a'i rhoddaf h«b ddefnyddio sebon zneddal, os na, lookout.—Myrddin Coch.

BHUTHYN. '.

...................--....;..-........-_/…

' GWMBWELA.

"YvTAUNAKLWYDD.'

[No title]

-----'--------- -. THO I El…