Hide Articles List

9 articles on this Page

SUL Y BLODAU.

£hnr!2IDÜJU.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

£hnr!2IDÜJU. "I"j'r-I- Dydd Gwener, yn y capel brenhinol, S. lago, claddv/yd y Duces Cambridge. Oafwyd ystorm fawr o oira yn ngogledd Staffordshire yr wythnos ddiweddaf." Acrhydeddwyd Sul y Blodau sn bur gyifredic dlWY yr boil wiad yn y model arfercl. — Bu farw Mrs. Eobert Rees, gwraig y cactor enwog Eos Morlais, dydd Iau diweddaf, yn Aber- tawe. — Oyrhaeada newyddion o New York yn bye- byeu fod y Milwriad Miller, y Ffenxad enwog, wedi marw. Dywedir fod y diweddar Mr. John Bright wedi gadaol 100,000 o bun oedd i'w rhaau rbwng ei berthynaeau. ° — Boreu dydd Mercher diweddaf, crogwyd Thomaa Allen yn ngharebardy Aberfcawe. Efe ydoedd llofradd Mr. Kent. Taenwyd y newydd yr wvthnos ddiweddaf fed y cyn-arlywydd Cleveland wedi ei ladd gan negro, ond trodd yr hysbysiad allan yn am.,ir. eddus. — Dydd Mercher diweddaf, hu raid i'r Free- man's Journal—papyr Gwyddelig a gyhoeddir yn Dublin—dalu iawn o 300p. i Cadben" Stokes &m athrod. — Dydd Mercher diweddaf, tra yr oedd un John Davies, Penceilogi, yn gweithio yn nglofo Talysarnau, gel" Llanelli, syrthiodd careg o'r rien- fwd gan ei ladd yn y fan. Dydd Gwener diweddaf, bu farw Mr. Sec- combe, maer Penfro, yn bur sydyn, Yr oedd yn aelod o'r CYDgor girol, a'r diwrnod cyn ei farwol- aeth, etboiwyd ef ar ben y poll yn aelod o P'.vrdd y Gwarcbeidwaid. Y mae y swm o XI, 000 yn awr ar ei ftorM o Detroit i'r w!ad hon, wedi ei anion gan edmygwyr ac ewyllyswyr ds. Mr. Para ell, fel arwvdd o gydym- deimlad ag ef, ac er ei gynorthwyo i ddwyn tronliau ei amddiSyniad yn llys y dirprwywyr. Adroddir fod gwledd ardderchog wedi ei pharotoi yn Penlle'reaer, ger Abertawe, ar acb- lysiir dyfodiad Mr. W. D. Llewellyn i'w oedran. Y mae y boneddwr ieuanc yn etifedd i'r yswain pobiogaidd Mr. J. T. D. Llewellyn. Dydd Mercher, bu farw y Parch. J. R. Kilaby Jones yn ei dy ger Llanwrtyd. Yr oedd yn un o weinidogion mwyaf adnabyddus yr Annibynwyr yn Nghymru, ac yn liynod am ei ffraethineb. Yr oedd yn 76 mlwydd oed. Bydd dau g6r o Ddowlais yn myned i gys- tadlu i Eisteddfod Genedlaetbol Aberhonddn. Bydd y Dowlais Harmonic Society o dOln arwein- iad Mr. John Davies, A,C., a'r Dowlais Choral Union o dan arweiniad Mr. W. Hughes, A.C. Hysbysir fod posiblrwydd y bydd i Dyv/yeog Cymru fethu cyflawnu ei addewld i fod yn bre. senol yn yr wyl. I Yr oedd y diweddar Gadfridog Gordon nid yn unig yn filwr dewr, medrns, ac anturiaethus, ae Y]a ddyngarwr o enwogrwydd, ond yr oadd vn fyfyriwr diwyd. Meddai lyfrgell ragorol, a chyfiwynodd ei cbwaer, Miss Gordon, ei lyfrgell yr wythnos ddi- weddaf yn anrheg i Lyfrgell Rydd Southampton ac hefyd, rhoddodd ddarlua gwerthfawr a dyddorol o hono. Y mae corphoraeth dinas Llundain, y flwyddyn bon, yn 700 oed, a bwriadir dathlu y seithfed gan: mlwydd mewn modd teilwng o urddas ac henafiaeth v ddinas fawr. Y mae saith can' mlwyddiaeth corphoraeth y brif ddinas, folly, yn digwydd yn mlwyddyn gyntaf y Cynghorau SiroI; pa rai, yn naturiol, sydd o aagenrheidrwvdd i feddu dylanwad, i raddau mwy neu lai, ar hen gorphora.ethau dinesol a bwrdeisiol, yn ogystal a hen drefniaduu a sefydl- iadau sirol. Yn ol laysby-siaeth swyddogol ar ymfudiaeth o'r wI ad hon i wledydd tramor, ao i'r Trefadieaetbau Prydeinig, a gyhoeddwyd ar y 5ed o'r mia presanol, ac yn cymeryd i mewn y chwarter cyntaf o'r flwydd- yn bon, yr oedd yn ystod y tri mia oedd yn diweddu ar y Slain o Fawrtb, 54,255 wedi gadael y deyrnae hon. O'r rbai byn yr oedd 35,224 wedi myned i Unol Daleithiau yr America, 4,041 i'r Trefedigaeth- au Prydeiaig yn Ngogledd America, 1,898 i Aws- tralia, a 8,941 i leoedd eraill. Cynaliodd aelodau Ty y Cyffredin steeple- chase y dydd o'r blaen, ac yr oedd amryw bapyrall newyddion y GIadstoniaid yn ilawenychu yn ddir- fawr oblegid yr adroddiad mai ceff-yl o eiddo Mr. Cyril Flower o'r enw Home Rule a imillodd y dydd. Erbyn chwilio allan, cafwyd fod Home Rule" wedi methu dyfod i'r ymdrech, a'r budd- ugwr ydoedd ceffyl Mr. Lues, yr aelod Undebol dros fvvrdeiearef Oldham. Felly, meddai un o'r papyrau Seisnig, y derfydd gobeithion y Glad- stoniaid o un i un.

Y GYMANFA EGLWYSIG.

Y TYMOE EGLWYSIG.

^ITHIAU AM YR EGLWYS YN NGHYMRU.

GWASANAETHWB YN UNIG-NID LLYW-ODBAETHWR.

YSGOIJION SUL YR EGLWYS.

Y GYNGRES EGLWYSIG.

I. DRUNKENNESS CURED.