Hide Articles List

21 articles on this Page

~LLANDEGAI.~U

LLANDILO.

EHUTHYN.

- LLANFWROG, RHUTHYN.

- CRAIGTBEBANWS, PLWYF CLYDACH.

- DOLGELLAU.

PORTHDINORWIG.

GLASYNFRYN. /

COETMOR.I

- LLANYBYTHEE.

HENDY GWYN AR DAF.

1 I DINAS, PENYGRAIG.

DINBYCH.

I - LLANERCHAERON.

- LLANDDEINIOL.

LLANDINORWIG.

I LLANBEDR.

CELLAN.

News
Cite
Share

CELLAN. Cynhaliwyd cyfarfod yn Cellan Ebrill 4ydd, y Parch. D. Jones, D.G., ficer Llanbedr, yn y gadair. Yr oedd yn bresenol befyd y Parchn. Mr. Thomas, ficer St. Ann's, Bethesda; a Jenkins, ficer Bettws. Yr oedd cynulleidfa hynaws wedi dyfod ynghyd, ond ychydig amser wedi i'r darlithydd ddechreu rhuthrodd liiaws o anwariaid Cellan, gyda chyrn, ac yn defnyddio yr iaith fwyaf isel a llygredig a glywais erioed. Nid oedd dim modd dylanwadu arnynt, a gorfu arnom dori y cyfarfod i fyny. Mae yn ofidus iawn genyrn orfod credn fod pobl mor anwaraidd a brwnt i'w cael heddyw, ie, heddyw, yn Nghymru. Ai tybed nas gall "Lladmer-' ydd wneyd dim a'r bobl anfoesgar hyn ? Bydded i olygydd y Tarian a golygydd y Gweithiwr roddi tro tua'r Cellan, sir Aberteifi, ac yr wyf- yn sicr, os oes gronyn o deimlad Cristionogol ynddynt, y gwnant wylo yn dost oblegid safle foeaol y lie.

NEW COURT.

- PENCARREG.

NODIADAU SENEDDOL.