Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

~LLANDEGAI.~U

LLANDILO.

EHUTHYN.

- LLANFWROG, RHUTHYN.

- CRAIGTBEBANWS, PLWYF CLYDACH.

- DOLGELLAU.

PORTHDINORWIG.

GLASYNFRYN. /

COETMOR.I

- LLANYBYTHEE.

HENDY GWYN AR DAF.

1 I DINAS, PENYGRAIG.

DINBYCH.

I - LLANERCHAERON.

- LLANDDEINIOL.

LLANDINORWIG.

I LLANBEDR.

News
Cite
Share

LLANBEDR. Cynhaliwyd cyfarfod yn y lIe hwn Ebrill laf. Cadeirydd, Parch. D. Jones, D.G., yr hwn wrth gyf- hvyno y dariithydd a wnaeth sylwadau pwrpasol iawn. Yr oedd yr ysgoldy eang yn anghysurus o lawn. Garfu- wyd cloiy drws ar y ihaws oedd tuallan. Cynygiwyd diolcbgarwch gan y Ficar, ac eiliwyd ef gydag araith fer a rhagorol gan y Parch. Mr. Pritchard, gweinidog y Wesleyaid. Dywedai Mr. Prichard mai un o gant a aUai drafod y pwnc am ragor nag awr a haner o amsar heb roddi cymaint ag un achos clwy' i neb pwy bynag, fel ag y gwnaeth y dariithydd: ac os y llwydda ef l ddwyn ei gampaign ymlaen fel y gwnaeth y noson hon, nid oedd yn petruao dweyd y bydaai i'r Eglwys yn Nghymru emli tir dirfawr. Yr oedd ganddo ef barch mawr i'r Eglwys, ac yr oedd yn creda os oedd organic union yn bosibi, dyma'r modct y deuai oddiamgylch ond yr oedd yn siwr y buasai darlithiau fel eiddo Afon- wyson yn cynhesu ei wranda-vyr, o bob plaid, tuag at hen Eglwys eultadau, ac hefyd byrwyddo y spiritual union.

CELLAN.

NEW COURT.

- PENCARREG.

NODIADAU SENEDDOL.