Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

~LLANDEGAI.~U

LLANDILO.

EHUTHYN.

News
Cite
Share

EHUTHYN. Y FYDDIN EGLWYSIG.—Nos Ian, y 4ydd o'r mis hwn, cynhaliodd y Fyddin uchod Penny Readings yn Ysgol- dy Brynhyfryd, ac y mae yn dda genyf hysbysu dar- llenwyr lliosog Y LLAN fod y lie yn orlawn 0 wranda- wyr, ac fe dderbyniwyd swm lied dda o arian wrth y drws, heblaw y tocynan a werthwyd, yr hyn sydd yn galondid mawr iawn i Cadben Morris a'i filwyr, oblegid y mae efe yn gorfod ymdd: 'byntl yn gyfangwbl n,r yr egwyddor wirfoddol." Llwyddo y mae yr actios da hwn yma, ac y mae pawb yn gyffredinol yn gortod cyf- addef yn bresenol fod y fyddin yn gwneyd daioni a lies anghyffredin. Dymnniad a gweddi yr ysgrifenydd yw ar i'r fechan fyned yn fil, a'r wael yn genedl gref." Gwenau'r nef fyddo ar vmdrechion v fvddin. Nos Wener, y 5ed cyfisol, cynhaliodd y Radicaliaid gyfarfod yn en Clwb, a'r pwnc dan ystyriaeth oedd Pwnc y tir yn Nghymrn." Y mae llawer 0 areithio wedi bod, ac yn cael ei wneyd, ar y pwnc hwn, ond yr hyn sydd yn fy synu i ac eraill yw, pa hawl sydd gan ddynion i ymyraeth ag eiddo y tirfeddianwyr yn fwy nag sydd gan y tirfeddianwyr i ymyraeth a. masnach yn gyffredinol ? Os yw yn ia.wn i ffermwyr, siopwyr, ac eraill i geisio dylanwadu ar y Senedd i gymeryd eiddo y tirfeddianwyr oddi arnynt, onid yw yn iawn ac yn rhesymol hefyd i'r tirfeddianwyr ac eraill ddylanwadu ar y Senedd i basio mesnr i orfodi y siopwyr, teilwriaid, cryddion, gofaint, Ac., i weithio eu nwyddau yn rhat- ach, ie, twrneiod a phapyrau Radicalaidd i ostwng ea fees a gwerthn yn rhatach ? Gan nad beth a ellir ddweyd am y tirfeddianwyr, yr wyf yn beiddio dweyd fod llawer mwy i'w ddweyd am fasnachwyr, siopwyr, ffermwyr, &c., yn yr ystyr hyn. Beth am lawer o dai- feddianwyr mewn gwlad a tbref ? Y mae en rhenti yn afresymol o uehel, a'a gorthrwm yn annioddefol. yn enwedig petty landlords. Y mae geirian rywbeth yn debyg i hyn rhywle yn yr Hen Lyfr Na chwenych dy dy gymydog, na dim a'r sydd eiddo," &c., a Var- perwch bethau onest yn ngolwg pob dyn."

- LLANFWROG, RHUTHYN.

- CRAIGTBEBANWS, PLWYF CLYDACH.

- DOLGELLAU.

PORTHDINORWIG.

GLASYNFRYN. /

COETMOR.I

- LLANYBYTHEE.

HENDY GWYN AR DAF.

1 I DINAS, PENYGRAIG.

DINBYCH.

I - LLANERCHAERON.

- LLANDDEINIOL.

LLANDINORWIG.

I LLANBEDR.

CELLAN.

NEW COURT.

- PENCARREG.

NODIADAU SENEDDOL.