Hide Articles List

7 articles on this Page

LL1TH 0JJEKPWL.

CYSTADLEUAETH Y LLAN."

TELERAU Y GYSTADLEUAETH.

-.= Y GYNGRES EGLWYSIG. 4--

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

.= Y GYNGRES EGLWYSIG. 4- CYFARFODYDD CAERDYDD. Y TESTYNAU DEWISRnTn I.—GWAITH EFENGYLEIDDIOL 1."R, EGLWYS. 1. Gofal yr Eglwys am Blant. (a) Y diarddeledig a'r crwydredjp- {b) Mewn Vecii gadaefvr vs'o-ni Xa^dTaaethau at y Morwyr } g l ±-—?VIKLASWAIT1T A GWEIKYDDlAETir YK' Fprm 2.' Dull v?iT? a Blwydd-daliadau CWol. sydd yn cynyddu yn Sym'yd Phobl°gaethau (a) Ehaniad plwyfydd (b) Defnyddiad Ystafeiloedd Cenliadnl n n orthwy Llevgol. nUaao1 a Chyn- Tr vt>(v cy*dfrawdoliaeth GlerwrA. II.-YE EGLWYS YN NGUYMRU. ° b) Cenlip-1-^1 r IC) Hyfforddiad Clerigwyr. V.—Addtsgawl. 1. AJdysg Elfenol. [a) Ysgolion Gwirfoddol mewn perthynas i- (1) Addysg Rad. (2) Y Deddf-lyfr Newydd. (3) Hyfforddiad Moesol a Chrefyddol. (b) Trefniant Addysg Grefyddol benodol yn 11 nghylchdeithi Ysgolion Byrddol. 2. Ysgolion Olyniadol ac Addysg Ganolraddol. r.-PYNCIAU Y DYDD. 1. Eyledswydd yr Eglwys mewn perthynas i lesiant tymorol y dosbarthiadau gweithiol. (a) GwellaAnedd-dai. (b) Cynildeb. (c) Adloniant. (d) Yr arferiad o gynyrchu nwyddau am bris- oedd anghyfiawn i'r gweithiwr. 2. Cadwraeth y Sabbath. 3. Yr Eglwys a'r Wladwriaeth. (a) Digwyddiadau ynglyn a'r Sefydliad yn 1689 a 1889. (b) Y Sefydliad mewn perthynas i— (1) Cydraddoldeb Crefyddol. (2) Annibyniaeth Ysbrydol. 4. Gweinidogaeth yr Eglwys Gristioncgol. (a) Tystiolaeth yr Ysgrythyr Lan. (b) Tystiolaeth Hanesyddiaeth. (c) Urddau yn Eglwys Loegr. 5. Llenyddiaeth y Dydd, a'i arweddiad tuag at Gristionogaeth. (a) Mewn cysylltiad ag athrcniaetli ddiweddar. (b) Gyda golwg ar Amheuaeth honedig ymhlith y dosbarthiadau gweithiol. (c) Yn yr ymdrafodaeth o Bynciau Crefyddol drwy gyfrwng y Ffug-chwedl. 6. Pa fodd i gyiarfod ag angenion Ysbrydol Dynion Ieuainc. 7. Difyrion Poblogaidd mewn perthynas i'r Bywyd Cristionogol. (а) Yn gyffredinol. (б) Mewn cysylltiad a Hap-chwareuaetli a Chyn-wystlaeth. 8. Ad-undeb Cartrefol. 9. Cenhadaethau—y berthynas cydrhwng yr Eg- lwys Gartrefol a'i Chenhadaethau Tramor a Thir- iogaethol. I TESTYN DEWISEDIG AR GYFER Y CYFARFOD DEFOS- IYNOL. 10. Perthynas y Cristion. (a) A Duw. SA'r Eglwys. (c) A'r Byd. I. EVANGELICAL WORK OF THE CHURCH. (a) Waifs and Strays S £ ;V°1tho1USes ilnd Factories P lvr • ave Ieft School 2. Missions to Seamen 2. The Church's Mode of -f)ealiiig witl-i Rapidly- owmg n\ ?!K: Parishes. operSm °'' MiSSi™ Eoom8 and °°- ,or the CIor^ X' nS' Waics-its Past progress; il3 pre5ei,t (c) Training of the Clergy. IV.—EDUCATIONAL. 1. Elementary Education. (a) Voluntary Schools, with reference to- (1) Free Education. (2) The New Code. (3) Moral and Religious Training. (b) Organisation of definite Religious Teaching in School Board Districts. 2. Continuation Schools and Intermediate Educa- tion. V.—TOPICS OF TIIE DAY. 1. The Church's Duty in relation to the Temporal: Welfare of the Working Classes. (a) Better Housing. (b) Thrift. (c) Recreation. Id) Sweating System. 2. Sunday Observance. 3. Church and State. (a) Incidents of Establishment in 1689 and 1889. (b) Establishment, in its relation to— (1) Religious Equality. (2) Spiritual Independence. 4. The Ministry of the Christian Church. (a) The Witness of the Holy Scripture. lb) The Witness of History. (c) Orders in the Church of England. 5. Literature of the Day, and its Attitude towards Christianity. (a) In Connection with Modern Philosophic Thought. (b) With reference to Alleged Scepticism among the Working Classes. (c) In the Treatment of Religious Questions by Means of the Novel. 6. How to meet the Spiritual Needs of Young Men. 7. Popular Amusements in Relation to the Christian Life. (a) Generally. (lI) As Associated with Gambling and Betting. 8. Home Re-union. 9. Missions-the Reciprocal Relationship between the Church at Home and its Foreign and Colonial Missions. SUBJECT SELECTED FOB THE DEVOTIONAL MEETING. 10. The Christian's Relationship.. (a) To God. (b) To the Church. (c) To the World.

;.■i AMRGTOUM. I

DRUNKENNESS CURED.

MR. H. M. STANLEY.