Hide Articles List

18 articles on this Page

BETHESDA.

CRAIGTREBANWS, PLWYF CLYDACH.

LLANRHAIADR D.C.

CAERFYRDDIN.

News
Cite
Share

CAERFYRDDIN. Y GENHAETH EGLWYSIG.—Nos Lun diweddaf cynhal- iwyd cyfarfod blynyddol Cymdeithas Genhadol Trenana, yn Ysgoldy Cenedlaethol Heol y Prior, o dan lywyddiaeth y Parch. T. R. Walters, ficer Eglwys Dewi Sant. Yn ei anerchiad agoriadol cyfeiriodd at y seremoni oedd yn cymeryd lie boreu y diwrnod hwnw yn Westminster Abbey, sef gosod diweddar ficer EglwyB St. Pedr yn y swydd bwysig a ohyfrifol o esgob ar Esgobaeth Llanelwy. Cymer yr amgylchiad hwn le ar adeg bwysig iawn yn banes yr Eglwys yn Nghymru. Yna cyfeiriodd at genhadaeth Trenana, yr hon a sefydlwyd er's tua naw mlynedd yn ol, ond sydd .eisoes yn meddu 50 o orsafaa, sef 46 yn India, dwy yn China, a dwy yn y Soudan. Wedi gwneyd rhai aylwadau pellach, galwodd ar ddirprwyes y gymdeithas, Miers. Greaves, i anerch y dorf. Cafwyd ganddi gryn lawer o hanes y gwaith da a wneir yn India a China gan y genhadaeth hon, ac arddangosodd amryw esiamplan o gywreinion o waith Haw a wnaed gan rai o drigolion India. Wedi y diolchiadau arferol, gwnaed casgliad at dreuliau y gymdeithaa. CYSEORIAD ESGoB LLANELWY.—Aeth nifer o fonedd- igesau a boneddigion o'r dref a'r cylchoedd i fyny i Lundain i fod yn llygad-dystion o'r seremoni fawr- eddog o ordeinio neu gysegru diweddar ficer Eglwys St. Pedr, sef y Parch. A. G. Ed wards, J M. A., yn Esgob Llanelwy. Ymhlith yr ymwelwyr hyn yr oedd Arg- lwydd Emlyn, Mrs. Rudman a Miss Abadam, Golden Grove; Mr. W. M. Griffiths, warden Eglwya St. Pedr; Mr. C. W. Jonea, Mr. a Mrs. Thomas, Wellfield; Mr. a Mrs. J. Francis, y Misses SparreH, Mr. Ll. Williams, athraw yr Ysgol Ramadegol; Mr. S. Cruse, Mr. Jonah Davies, a r clerigwyr canlynol :-Parohn. T. B. Wil- liams, ac E. M. Roderick, ynghyd a Mr. Davies, arhol- ydd yr esgobaeth (diocesan inspector).

.LLANBEDR.

LLUNDAIN.

RHUTHYN.

---DOLGELLAU.

- GWRECSAM.

CAERNARFON.

---CYDWELI.

FICERIA.ETH CAERFYRDDIN.

CONFFIRMASIWN.

DEONIAETH ARFON.-

VAYNOR.

MARWOLAETH Y PARCH. JOHN LEWIS,…

Advertising

--BYWOLIAETH LLANFROTHEN.