Hide Articles List

18 articles on this Page

BETHESDA.

News
Cite
Share

BETHESDA. Y BWBDD LLEOL.—Yr wythnos bon y mae etholiad cynrychiolwyr i'r Bwrdd Lleol yn cymeryd lie, ac er nad yw yr etholiad yn cael ei chario ymlaen ar linellau crefyddol na gwleidyddol, eto dymunwn waagu ar bob trethdalwr Eglwysig i bleidleisio dros Mri. John H. Roberta a Joseph Whitehouae. "Gwnewch dda i bawb, ond yn enwedig i deulu y ffydd," aydd adnod a ancrhnfir vn anfvnvch gan yr Eglwyswyr. VYFABFOD ADLONLADOII CBMWADOL.-NOS Wener di. weddaf, yn y Conservative Club Room, y cynhaliwyd yr uchod. Yr oeddyr yatafell eang yn orlawn ymhell cyn adeg dechreu. Y mae hyn yn profi nad yw y zel Geidwadol wedi oeri er boll ystrywiao y Radicaliaid a r dialedd amlwg fu ar y Ceidwadwyr. Llywyddwyd gan yr Anrhydeddus Filwriad West, Lime Grove, yr hwn a wnaeth ychydig o sylwadau arweiniol buddiol, ao a gyf- eiriodd atom fel Ceidwadwyr ei fod yn teimlo yn gar- trafol gvda ni, a'i fod yn cael pleaer bob amaer wrth fod yn ein plith. Arweiniwyd yn alluog gan Mr. l. H. Owen, Brynllwyd. I ddechreu oafwyd cydgan gan y dorf,' The Old Flag,' ar yr hen alaw 'AuldLang Syne,' Mr. John Roberta yn chwareu y berdoneg. Yna Yna caed deuawd ar y berdoneg gan Miss M. J. Owen a Mr. J. Roberta. Can gan Miaa Elizabeth Jane Thomas, Tregarth, I Y llanerch lIe gorwedd fy mam.' Rhoddwvd derbyniad tywysogaidd i Mr. George Owen, cvfreithiwr, Caernarfon, a phrif yBgrifenydd Ceidwadol y Sir, yr hwn a sylwai fod y oyfarfod blynyddol 1 w gynal dranoeth yn y Masonic Hall, Bangor, ac y carai weled pob Ceidwadwr yno. Yna adroddodd ddarn Seisnig o waith Tennyson,' The Charge of the Light Brigade,' gyda galla darlnniadol a medrusrwydd mawr. Cafwyd can gan Mr. Robert Jones, Bryn Villa, Gyda r noa.' Can ddigrifol gan Mr. Lacey, Carnarfon, Street Arab,' nea creu brwdfrydedd mawr. Can, Blodwen Menai. Hwn ydoedd y tro cyntat i'r foneddiges hon wneyd ei bymddangoaiad yn ein plith, a diaa y ceir ei chlywed yn ami bellach; canodd 'Peidiwch a dweyd wrth fy nghariad.' Can gan Mr. T. P. Thomas. Rhan- gan Come, let us sing,' Alaw Llecbyd a'i gwmni. Yna daeth Mr. Thomas Parry, Graiglwyd, i ddarllen y pen derfyniad canlynol o ymddiriedaeth yn ngweinyddiaetb Arglwydd Salisbury" Fod y cyfarfod hwn yn dy muno datgan ei ymddiriedaeth lwyraf yn Arglwydd Salisbury a'i gydswyddogion yn y weinyddiaeth, ac yn en llongyfarch am y dull medrua y dygant weitbred iadau y Senedd ymlaen er gwaethaf mynyddan o xwystrau y blaid wrthwynebol." Gwnaeth Mr. Thomas Parry syladau ar Prif Weinidog, ei wroldeb, a i egwyddorion, ac eiliwyd y oyfryw gan Mr. M. Williams trwy nodi aefydlogrwydd y Weinyddiaeth a'r mesurau a basiwyd ganddi. Rhoddodd Col. West y pendeifymad cerbron y cyfarfod, a chariwyd ef yn unfrydol, gyda thair banllef o gymeradwyaeth ac o ymddiriedaeth yn Arglwydd Salisbury a'i Weinyddiaeth. Yna cafwyd can," Llwybr y Wyddfa," gan Mr. William John William; can ddigrifol gan Mr. Lacey, "Railway Guard," yn wir alluog; ail ganodd mewn diwyg arall; deuawd ar y berdoneg gan Miss Ellis a John Roberts ein gan Miss Roberts, Menai Bridge, Berheada; ad- roddiad galluog gan Mr. George Owen can, Pa le mae fy machgen hoff," gan Miss E. Jane Thomas; selections gan Ogwen String Band; can gan Blodwen Kenai; denawd gan Miss Roberta, Menai Bridge, a Mr. Robert Jonea, Bryn Villa can ddigrifol gan Mr. Lacey, Caernarfon, a chafodd gymeradwyaeth fyddarol. At ol y diolchiadau arferol canwyd yi Anthem Genedi- aethol. Y mae clod mawr yn ddyledua i Mr. J. C. Roberts, ysgrifenydd y Gymdeithas Geidwadol am ei ddull medrua yn awyn yr oil oddiamgylch er elw i'r Clwb Ceidwadol. iDanfoned ein gobebydd ei englynion i'r Golygydd Barddol.-Gou Y LLAN.]

CRAIGTREBANWS, PLWYF CLYDACH.

LLANRHAIADR D.C.

CAERFYRDDIN.

.LLANBEDR.

LLUNDAIN.

RHUTHYN.

---DOLGELLAU.

- GWRECSAM.

CAERNARFON.

---CYDWELI.

FICERIA.ETH CAERFYRDDIN.

CONFFIRMASIWN.

DEONIAETH ARFON.-

VAYNOR.

MARWOLAETH Y PARCH. JOHN LEWIS,…

Advertising

--BYWOLIAETH LLANFROTHEN.