Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

gtrms for Abbertisitto. a»» of I SSSS "ftT b. d. Parliamentary Notices ") 6D. Per Line Legal and Public Notices. j per Insertion Auction Announcements J 4D. per Line -> per Insertiou Eeligions Services and Lectures 1 to 5 2 0 Bazaars, Concerts, & Eisteddfodau 11 6 to ] 1 | 0 Publishers and Educational > < 12 to 25 | 3 Announcements. •••It Business Addresses eo, 26 and up. ) Q 1 PREPAID ADVERTISEMENTS. Words 0n? Three Sis Insertion. Insertions. Insertions. 8. d. s. d. s. d. 20 10 2 0 3 0 30 1 6 3 0 4 6 40 2 3 4 6 6 9 THESE; CHARGES, which must be prepaid, apply only to consecutive insertions of the following classes of advertise- ments: Situations Wanted, Situations Offered, Apartments to Let, Apartments Wanted, Money Wanted, Partnerships, Businesses for Sale, Lost and Found, Miscellaneous Wants, Houses, Shops, Offices, Specific Articles for Sale by Private Contract. THE GREATEST CARE is taken to insert advertisements on the dates ordered, as well as to secure their being correctly printed; but we cannot be responsible for inaccuracies in either of these respects, nor for any consequences arising therefrom. CHEQUES and POST OFFICK ORDERS should be made payable to DANIEL OWEN & Co., Ltd., Publishers. Y LZan" Offices, Cardiff, iln (Eisiau, &c. .r.r. EGLWYS GADEIRIOL BANGOR. VN EISIAU, Tenor; cyflog, oddeutu £35. .1 Gwybodaeth o'r Gymraeg yn ddymnuol.-Cymer- adwyaethan, &c., i'w hanfon i'r Tra Pharchedig Ddecn ar nen cyn Ebrill 20fed. 384 T. W. BARBER, Chapter Clerk. A QUALIFIED MASTER Wanted in July or August. Harmonium. £ 30, School pence, and grant; a cottage with garden at a rental of £ 6 10s. per annum.-Apply Managers," Bryncoedifor National School, Dolgelley. 383 WANTED, a Tenant for a comfortable » Tenement of about 6 acres of good land with a roomy cottage. Wife to undertake Laundry on usual terms, and to look after a small chapel at a salary. Churobpec,ple.-Apply Rev. Basil M. Jones, Llanfair Vicarage, Ruthin. 385 &r. 6ilES-U, Y BUGAIL DA.71 JL CANTATA GYSEGREDIG, Pris 6c. yn yr Hen Nodiant; 4c. yn y Tonic Solffa. Dwsin o'r Hen Nodiant, 5s.; dwsin o'r Tonic Solffa, 3s.; yn rhydd trwy y Post.—Anfoner at Griffith Williams, Curate, Wrexham. 872 WALES AND THE WELSH CHURCH. PAPERS BY THE LATE HENRY T. EDWARDS, DEAN OF BANGOR, Prefaced by a Biography, and witll a portrait. Rivington: London. This day to be had at all Booksellers. 365 Newydd, ei Gyhoeddi, Ci BETHLEHEM I'R QLEWYDD." Cyfres o Wersi ar Fywyd Iesu Grist ar gyfer Athrawon yr Ysgol Sal ae eraill, GAN JOHN PALMER. RHAN I. C.ifieithedig dros Gymdeithas Traethodau Esgobaeth Bangor. PRIS CHWE'CHEINIOG. Anfoner arcbebion at Messrs. Nixon and Jarvis, Bangor. 380 NOW PUBLISHED, DEMY 8vo., 160 PAGES.—PRICE SIXPENCE. BY POST EIGIITPENCE. THE WELSH SUNDAY CLOSING ACT. LORD ABERDARE'S CHALLENGE TO THE "WESTERN MAIL." "Is the Increase in Sunday Drunk-enness ilz IVales real, or apparent only?" WITH INTRODUCTION BY R. LUSHINGTON STEPHEN, ESQ., LL.B., OTHE 1SNEH TEMPLE, BARBISTEB-AT-LAW, AND OF CARDIFF. CARDIFF DANIEL OWEN AND COMPANY (LIMITED). LONDON: W. KENT & CO., PATERNOSTER-ROW. AND OF ALL BOOKSELLERS, „H|)sbg5iabau #aanat(joI. -r'r' ?_ Hewn poteli I Evans | 2s. 9e. a 4s. 6c. yr un. Quinine Bitters. _I .umme .1)1 ers. M E D D YG Ar worth gan bob 'IN- IA Fferyllydd. E T H 1 1Y3 IEUOL Oreu yr oes. Aiiffaeledig rnewn echosion 9 Ddoluriau y Frest, holl Ddoluriau yr Afu, Diffyg Treuliad, lseider Ysbrvd, Doluriau Gieuo), Gwendid Cv1ÏredinoI, a'r lioll Dctoluriau y mae Benytuod a Phlant yn dueddol iddynt, ac a gan- molir gan Feddygon, Fferyllwyr, a mil oedd o Gleifion a iachawvd, y rhai a gytunant i dystio mai QUININE BITTERS GWILYM EVANS yw y Feddygiiiiaetli Oieu a D.irganfyddiad penafyroes. Mae miloedd o dystiol- aethau i'w rinweddau digyffelyb nid yn unig mewu Uythyrau, ond yn mher- sonau lluoedd sydd heddyw yn fyw aO yu iaeh, fuont yn liir yn nychu mewn poenau, ond a hvyv wellhawyd gan QUININI BITTERS GWILYM EVANS. QUININE BITTERS GWILYM EVANS. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. SWBNDTD. 10, Morgan Street, Pontypridd, ——— Med'i 3, 1887. ANWYL SYR,-Mae yn bleser inswr genyf eich bysbysu fod eich QUININE BITTERS wedi gwneyd rbyfeddodau i mi. Ar ol dioddef oddiwrth wendid am ddwy flyn- edd, a methu cael unrhyw gyn- orthwy, gwnes brawf ar eich meddyginiaetli chwi. Ar ol eym- eryd tair potelald cefais lwyr jaoh. ad. Gellweh wneyd unrhyw ddefnydd a fynoch o'r llytnyrhvvn, Wyf, yr eiddoob yn gywir, GEoRGE MEREDITH, Postman. POENAD 46. Mortimer Road, Canton, Cardiff. Gorph. 28ain, 1838. YN MR. GWILYM EVANS, Anwyl vu on-KTt Syr,—Mae yn bleser genyf dystio YR COJ-jlt. j effeithiau rhyieddol eich QUININE BITTERS, yr hwn a wymerais ar gymeradwyaeth Mr. Parsons, 205, Severn Road, Can- ton. Yr wyf yn di-a diolchgar iddo ef a chwithau am y feddygin- iaetb ragorol hon, a gyda diolch- garweh yr wyf yn tystio fv, mod yn berson gwabanol hollol ar ol cymeryd eich QUININE BITTERS. Bum yn dioddef yn hir oddiwrth boenau mawr yn fy ochr, a gwer4 did a diffyg archwaeth at fwyd, ond yr wyf yn.awr yn rhydd oddi- wrth bob un o onynt. Bu fy mab hefyd am ysbaid hir yn feithyr i'r un poenau, ond ar 91 cymeryd cwrs o'r QUININE BITTERS nid yw wedi cael yr ymosodiad lleiaf. Yr wyf, gan hyny. yn galonog gymeradwyo y QUININB BITTERS i bawb yn dioddef oddi- wrth yr un afiechyd. Yr eiddoch yn ddiolcligar, DAVID THOMAS. QUININE BITTERS GWILYM EVANS. QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Gwelir fellv fod y Quinine Bitters byn yn Feddyginiaeth Anmhrisiadwy. Gofyniryn ami, "Pafodd y gall rhyw un feddyginiaeth fel Quinine Bitters Gwilvm Evans wella cynifer o wahan- ol glefydau, megis y Pruddglwyf, lseider Ysbryd, a'r rhestr a enwir uchod?" Ceir areb syml i'r gofyniad yn y ffaith fod y nifer amlaf o ddoluriau yn tarddu o ryw un achos, naill ai o gylla anmharus, neu oher- wydd fod y gwaed yn wan ac anmhur. Y mae QUININE BITTERS GWILYM EVANS, trwy gryfhau y cylla, a phuro y gwaed, yn taro at wraidd y drwg, ac yn gosod prif ffynonellau bywyd ac iechyd mewn trefn a gwaith adnewvddoi, ao mae'sr olefyd, dan ba enw bynag ei gelwir, yn diflanu. Gellir caei Quinine Bitters Gwiiym Evans yn rhad trwy y post am y prisiau uchod oddiwrth y gwnenthllrWYr: QtTi'N-INE BITTERS MANU- FACTURING CO LTD., LLANELLY, SOUTH WALES at tiii Dymunwn alw sylw in darllenwyr, eohebwyr, a dosbarth- wyr at y cyfnewidiadau canlynol sydd wedi eu gwneyd mewn cysylltiad A dygiad allan Y LLAN. 0 hyn allan cyfeirier :— NEWYDDION LLEOL A HYSBYSIADAU fel y canlyn THE EDITOR. LLAN Office, „, St. Mary Street, Cardiff. BARDDONIAETH:— Rev. N. THOMAS (Marlais), The Vicarage, Llanddarog, Carmarthen. CYFANSODDIADAU, YSGRIFAU, A GOHEBIAETHAU cyhoeddus a chyfrinachol, &c., ynghyd a Llyfrau i'w hadolygu:— Rev. LL. M. WILLIAMS, The Vicarage, Beaufort, Mon. Dylai yr oil fod mewn llaw ddim yn ddiweddarach na boreu ddydd Mawrth. DALIER SYLW.—Oherwydd prinder gofod nis gallwn addaw gosod i fewn ysgrifau meithion; a chan fod nifer ein goheb- wyr caredig mor lliosog, erfyniwn arnynt fod yn fyr a chryno. Rhoddir y flaenoriaeth bob amser i adroddiodau a newyddion Ueoi. Buasai yn dda gan y Cyhoeddwyr benodi dosbarthwyr i werthu Y LLAN lie had oes rhai eisioes. Am y telerau anfoner i'r swyddfa. TOMOS CANOL OED.—Ofnwn mai drwg wnai ddeilliaw oddiwrth eich llythyr pe b'ai i ni ei gyhoeddi. Nid ydym yn eefnogi taro'r pared er mwyn i'r wal glywed," oherwydd os taro o gwbl gwneler hyny, ya dywed y Sais, straight from the shonldar." Os y teimlwn ein bod yn pleidio'r gwir, nid oes arnom ofn eiarad yn eglur; felly em hunig reswm dros wrthod eich hysgrif ydyw yr un uchod. Gobeithio y bydd i chwi gyd weied q ni. ALCANWR (Craigtrebanws).-Y mae yn dda genym bob amser gyfarfod a. chyfaill newydd, er nad ydym drwy hyn yn meddwl llai am ein hen gyfeillion. Goddef- wch i ni roddi gair bach o gyngor i chwi fel goheb- ydd newydd. Peidiwch ffromi os y bydd i ni, o dan bwys amgylchiadau anorfod, dalfyrn nen newid ych- ydig weithiaa ar eich hadroddiadaa. Gwendid neill- dnol yn y mwyatrif o ohebwyr ydyw pwda "08 y gwneir byn. Peidiwch d:flasu ar y gwaith; daliwch ati. Yr ydym yn rhoddi croesaw calonog i chwi. COLLIF.R.-Fally chwithan.

[No title]

CYFEIRIADUR ESGOBAETHOL TY…

CLADDEDIGAETH MR. BRIGHT,…