Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Y GYNGRES EGLWYSIG.

LLAIS O CARON.

GWASANAETHWR YN UNIG-NID LLYW-ODRAETHWR.

IJLITH 0 LERPWL.

[No title]

-AMRGTOIOU. -.....r"'-.-"""'-"-.......,r"""'-....r-........,-",-.....-...........................,-,.................

CLYWEDION GAN HEN FEUDWY 0…

News
Cite
Share

CLYWEDION GAN HEN FEUDWY 0 MOEL FAMAU. Clywed fod y Parch. T, W. Vaughan, parsom Rhuddlan, wedi gwerthu dwsinau o gopiau o Esboniad Walsham How ar Efengyl St. Matthew, ac hefyd Nodiadau Lane ar Hanes yr Eglwys. Bendith fo ar ei ben. Clywed fod Eglwys Gymreig yn Ninbyoh. ac fod y Cymry yn cael gwasanaeth Cymraeg cyfiawn, yr hyn sydd yn cael ei werthfawrogi gan y Cymry. Clywed fod y Oymry yn Rhuthyn yn cael rhyw sham o wasanaeth Cymraeg; ac hefyd nad yw y Deon Gwladol nemawr byth yn cynal cyfarfodydd deoniaethol. Pa beth yw y rhesymau dros hyn ? Gwnaiff y Deon Gwlodol fod mor garedig a rhoddi eglurhad yn Y LLAN ? Clywed nad yw Y LLAN na'r Cyfaill yn cael ychydig neu ddim o gefnogaeth yn Neoniaeth Dyffryn Olwyd; a chlywed hefyd nad oes yr un newydd o'r plwyfi canlynol yn ymddangos yn Y LLAN, &o.:—Llangynhafal, Llanycnan, Gyffylliog, Clocaenog, Efeneotyd, Derwen, &e. Da chwi, foneddigion, danfonweh ambell i bwtyn i'r LLAN, a chynorthwywoh ef ac eraill hyd eick gallu. Onid oes eisiau diwygiad mawr yn hyn, a hyny yn ddioed ? Cofiwch y mae yr Hen Feudwy yn gweled ac yn gwybod y cwbl o Moel Fammau. Byddwch wyoh yn y Dyffryn hyd y tro nesaf.

[No title]

HY LLAN" PEL ORGAN YR EGLWYS.