Hide Articles List

9 articles on this Page

Y GYNGRES EGLWYSIG.

LLAIS O CARON.

News
Cite
Share

LLAIS O CARON. At Olygydd T Llan a'r Dywysogaeth." Syr,—Mynychir glanau y Brenig y dyddiau hyn 9ELU feohgyn Tregaron, y rhai sydd yn dangos awoh aid byohan i ddal y brithillod sydd ynddi. Pur gynar yw hi eto i fachu y brithill, ond feallai mai cael eu gorfodi y maent er mwyn oael ceiniog neu ddwy i fyned i'r dafarn. Yn ystod fy arhosiad yma, yr wyf wadi oael ymgom felus ilr pysgotwýr, y rhai sydd yn kynod o hoff o droii'm cabanilochasu rhag y gwlaw. Ond ni fu un a,honynt mor garedig a gadael ar ei ol fifithyll i'm llawenhau. Parotach ydynt i dderbyn ttag i gyfranu. Ond hyn a ddywedaf o'u plaid, sef mai dyma yw eu natur, ao felly nid gwiw eu beio. Purion path fyddai iddynt, er hyny, gywiro natur o'r fath hon. es Pictiwr pwy yw hyna sydd yn Y LLAN yr wyth. nos hon ?" meddai un o horiynt wrthyf ni chlyw- ais i, son erioed am dano nao am y lie y mae yn myned iddo. Dylasai Y LLAN roddi pictiwrau dyn. "OIL ag y mae y mwyafrif wedi clywed son am danynt. Ond yr un fath y gwelais hi tua mis yn ol." Seliais fy ngenau, er fy mod o'r un farn yn hollol ag ef. Yn awr af i Eglwys Caron. Saif yn nghanol y dref yn adeilad hardd. Pan edrychir ami o'r pell. der-ei thwr yn esgyn i fyny, a'r bryniau oesol o'r tu ol iddi fel i'w hamddiSyn, gwna olygfa ragorpi o brydferth. Y mae llawer yetorm wedi ouro ami, ond saif heddyw mor gadatn ag erioed, gan ymledu ei breichiau i dderbyn pawb. Dyma ragoriaeth yr Eglwys. Rhaid i Wesley fyned i gapel Wesley, Calfin i gapel Calfin, a Bedyddiwr i gapel y Bedydd- wyr, ond gall y pechadur fyned i Eglwys Grist. Ar fy rhawd yma ao acw ar hyd a lied y wlad yr wyf yn aanfod arwyddion mai tueddiad y genedl Gymreig yw dychwelyd yn ol i'r gorlan o ba un yr aethant allan. Profa ystadegau yr enwadau nad oes nemawr a gynydd wedi cymeryd lie ynddynt y deng mlynedd 4iweddaf. Mewn gwirionedd y mae eu oymunwyr yn myned yn llai eu rhif; tra i'r ochr arall nid oes eisiau ond edrych o'n hamgylch er gweled cynydd yr Eglwys. Y mae ei chynydd yn ystod y deng mlyn- add diweddaf wedi oreu ofn yn mynwesau ei gelyn- ion. Addefa blaenoriaid Ymneulduaeth y ffaith hon. A dyma yr unig reswm a ellir roddi dros waeddi am ddadgysylltiad. Nid y werin bobl sydd yn euog o'r fath gynwrf, ond eu harweinwyr, yn flaenoriaid a phregethwyr, y rhai sydd ag elw personol yn y oynwrf. Y mae arian gan y blaenor ar y oapel, y lIlae bara beunyddiol yn y oapel, ac er mwyn hyn tenant O-u goreu glas i ddymchwelyd yr Eglwys er nawyn oaww ea oapel at ei gilydd. Pa faint yw nifer J pegetbwyr a fyddai yn barod i ymuno&'r Eglwys? Dy wed odd Esgob Llandaf dro yn ol y gallasai lanw Eglwysi ei .Esgobaeth fig offeiriaid o blith y progeth. Wyr. Nid ydym am roddi anair i neb, ond y mae a gyffelvbiaeth agos rhwng pregethwyr Cymru ao offeiriaid Pabaidd yr Iwerddon. Pa ryfedd ? Onid Gwyddel ydyw arweinydd Ym. Ileillduaeth Cymru ? Gwyddelaeg yw "Ger" o UseGer. 41 Nes penelin nag arddwrn felly, nes- ftoh yw y Gwyddelod i Gar no.'r Cymry. Ond i ddychwelyd i Eglwys Caron. Y mae ei than allanol yn^bardd, fel y sylwasom, ond harddaoh fyth yw ei mewnol. Daw oynulleidfaoedd lliosog ynghyd ar y Suliau, ao y mae gwedd addolgar ar bob v.n o honynt. Ceir pregethau da iawn o'r pwlpud, a hAnt wrandawiad astud. Llafurus iawn y periglor ^ttewydd yn y dref, a chredwn fod ei fwriad ar enill flnaidiau. Rhwydd hynt iddo, a bendith ar ei ben. A chwithau, y Tregaroniaid, ymgesglwch o am. Syloh eich bagail, a gwoewch eich goreu i ddal ei fteiehiau i fyny. Taflwoh ymaith eich ystyfnig- iwydd a'ch annibyniaeth, a byddwch fel pobl eraill. Nid fy mwriad yw orafu neb, ond bai y Tregaron- lld yw balchder a hunan-Ies. Gwnagairogyngor ,a On y Brenig lea, mi obeithiaf, i ohwi. Cewch yn ei dro.—Yr eiddocb, &o., SHAMI GATTI.

GWASANAETHWR YN UNIG-NID LLYW-ODRAETHWR.

IJLITH 0 LERPWL.

[No title]

-AMRGTOIOU. -.....r"'-.-"""'-"-.......,r"""'-....r-........,-",-.....-...........................,-,.................

CLYWEDION GAN HEN FEUDWY 0…

[No title]

HY LLAN" PEL ORGAN YR EGLWYS.